Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

H Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια της νέας εισόδου των νεοδιόριστων στην εκπαιδευτική διαδικασία, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς σε μια επιμορφωτική

Περισσότερα

Πρόσκληση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Τα Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης και Κιλκίς διοργανώνουν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο (webinar) με θέμα: «Παλαιοπεριβάλλον – γεωμύθοι – γεωμυθολογικές ερμηνείες» Το

Περισσότερα

Σεμινάριο Περιβαλλοντικης Εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως του ΚΠΕ Άμφισσας

Το ΚΠΕ Άμφισσας  προτίθεται  να υλοποιήσει επιμορφωτικό εξ’ αποστάσεως σεμινάριο εκπαιδευτικών στις 17/02/2021 (18.00-20.30) με θέμα Βιοποικιλότητα: Οικοσυστηματική και παιδαγωγική

Περισσότερα