Πρόσκληση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Τα Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης και Κιλκίς διοργανώνουν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο (webinar) με θέμα: «Παλαιοπεριβάλλον – γεωμύθοι – γεωμυθολογικές ερμηνείες» Το

Περισσότερα