Επικοινωνία

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων  της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

Το γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων

Υποστηρίζει τα προγράμματα και το έργο των ομάδων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών,  των σχολείων της περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης ΔΔΕ Φθιώτιδας –Υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς για την καλύτερη υλοποίηση προγραμμάτων –  Ενημερώνει για τις δυνατότητες συνεργασιών με τα ΚΠΕ και τους τοπικούς φορείς – Οργανώνει σεμινάρια και ημερίδες επιμόρφωσης

Θα συνεχίσουμε και φέτος στα σχολεία τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών, προσαρμοσμένα στα  σύγχρονα προβλήματα της εποχής, στοχεύοντας  στην αλλαγή και υιοθέτηση συμπεριφορών από τους εφήβους μας,  που θα προωθούν ένα βιώσιμο τρόπο ζωής, παραγωγής και κατανάλωσης

 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κύπρου 85
ΤΚ 35132  Λαμία

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22313 52830

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ :ppapagiann@sch.gr

Υπ. Σχολικών Δραστηριοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

Παπαγιαννοπούλου Πολυξένη