Αιτήσεις για ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώνεται, ότι οι εγγραφές των υποψηφίων μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού για το σχολικό έτος 2016-17 αρχίζουν τη Δευτέρα 28/6/2016. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω σχετικά αρχεία. 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ  3. ΑΙΤΗΣΗ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑ.Σ Πηγή

Read more

Άσκηση επαγγέλματος κομμωτή – τα νέα δεδομένα

Στον Ν.4386 (ΦΕΚ 83/11-5-16) που ψηφίστηκε, ορίζονται τα εξής για την άσκηση του επαγγέλματος του κομμωτή: α) Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι− σης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής «Κομμώσεων και Βαφής Μαλ− λιών» ή Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρ− τισης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Α Κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών […]

Read more

Οι αλλαγές στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Ψηφίστηκε η τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τις άμεσες αλλαγές στα ΕΠΑΛ και συνολικά στη δευτεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΤΕΕ) οι οποίες θα ισχύσουν από την επόμενη σχολική χρονιά, 2016-17. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στις σύγχρονες κοινωνίες καλείται να διαδραματίσει έναν πολυδιάστατο και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Να προετοιμάσει με κατάλληλο τρόπο ένα μεγάλο τμήμα της […]

Read more

Ειδικότητες ΕΠΑΣ Λαμίας 2015-16

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το έτος 2015-16 στην ΕΠΑΣ Λαμίας (ΟΑΕΔ) είναι οι παρακάτω: ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝ. ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝ. ΘΕΡΜ. & ΥΔΡ. ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΧΝ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝ. ΜΗΧ. & ΣΥΣΤ. ΑΥΤ/ΤΟΥ ΥΠΑΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤ. ΣΥΣΤ. Η/Υ ΒΟΗΘ. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα.

Read more

Προκήρυξη υποτροφιών για φοίτηση στο Γενικό ή στο Επαγγελματικό Λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Η αποστολή της Γεωργικής και Βιοτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης, γνωστής με την επωνυμία Αμερικανική Γεωργική Σχολή, είναι να εκπαιδεύσει νέους και ενήλικες, ώστε να καταρτισθούν επαγγελματικά για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της γεωργίας, της οικολογίας και των επιστημών ζωής. Η προκήρυξη των υποτροφιών για το ακ.έτος 2015-16 εδώ και η αίτηση εδώ

Read more

Εγκύκλιος Εισαγωγής Μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ 2013-2014

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το αρχείο της ανακοίνωσης (Δελτίου Τύπου) Αρχείο 1 : Εγκύκλιος εισαγωγής μαθητών στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το Σχολικό Έτος 2013-2014. Αρχείο 2 : Ενημερωτικό Σημείωμα για τον Υποψήφιο Μαθητή των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Αρχείο 3 : Αίτηση Υποψηφίου για Εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας. Πατήστε πάνω στα αντίστοιχα αρχεία.

Read more

Πληροφοριακός οδηγός ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ

Από την δικτυακή εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτωνwww.e-yliko.gr είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά η ενημερωτική έκδοση “Πληροφοριακός Οδηγός ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ” του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 2009 (ο σύνδεσμος για τη συγκεκριμένη έκδοση βρίσκεται εδώ). Πρόκεται για έναν αναλυτικό οδηγό, χρήσιμο για όσους φοιτούν στα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠΑ.Σ. και για όσους πρόκειται να φοιτήσουν σε αυτά.  Περιγράφει τον τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια […]

Read more
1 2