Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2016-2017 και των αποφοίτων – υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2017 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο

Η εγκύκλιος εδώ

Read more

Οι επιτυχόντες το 2017 στις Αστυνομικές σχολές θα εγγραφούν κατά το ακαδ.έτος 2017-18.

Άρθρο 33 Εισαγωγικές εξετάσεις σε σχολές της ΕΛ.ΑΣ. Στην παρ. 23 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ) Οι επιτυχόντες των εξετάσεων εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας που πραγµατοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2015-2016, καθώς και οι επιτυχόντες των ως άνω εξετάσεων που θα πραγµατοποιηθούν κατά το σχολικό […]

Read more

Ο αριθμός εισακτέων ανα κατηγορία στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων

Στους 250 καθορίστηκε ο  αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2015-2016 καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250). Ο αντίστοιχος αριθμός για τη Σχολή Αξιωματικών είναι 40. Πιο αναλυτικά από τους ως άνω 250 ποσοστό 3% (7 θέσεις) προέρχονται από υποψηφίους/ες […]

Read more

Προκαταρκτικές εξετάσεις Σχολών Αστυνομίας για τους Έλληνες του εξωτερικού

Σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ. 6000/2/5650/4-γ’ εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανακοινώνεται ότι «Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας Έλληνες του Εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 29/7/2016 ΜΟΝΟ στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία των χωρών […]

Read more

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Προκαταρκτικών Εξετάσεων Υποψηφίων στη ΣΜΥ

Οι υποψήφιοι ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ που υπέβαλαν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, θα εξεταστούν με μέριμνά της. Οι δεκτοί υποψήφιοι θα κατανεμηθούν σε ομάδες και η ημερομηνία έναρξης της κάθε ομάδας θα κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα (smy.army.gr) και στην πύλη της Σχολής, την 24 Ιουν 16, με την ανακοίνωση του προγράμματος και των δεκτών υποψηφίων. Η εξέταση κάθε […]

Read more

Επείγουσα διευκρίνιση για υποψηφίους Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σχολών

Όσοι  θέλουν να είναι υποψήφιοι σε  Σχολές Στρατού, Αστυνομίας και Πυροσβεστικής για να κάνουν μια φορά τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις πρέπει στην αίτηση τους να έχουν δηλώσει οπωσδήποτε μια Σχολή Όπλων. Π.χ. Υποψήφιος από την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών που θέλει τις 2 Σχολές της ΣΣΑΣ και Αστυνομία ή Πυροβεστική πρέπει να δηλώσει και μια σχολή όπλων, π.χ. Ευελπίδων Όπλα. Αν […]

Read more

Όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές

Με αφορμή την επικείμενη έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων παρουσιάζονται μια σειρά από πληροφορίες, ερωτήσεις – απαντήσεις καθώς και παλιότερες αναρτήσεις του Υπουργείου Παιδείας προς ενημέρωση των υποψηφίων. Πότε μπορεί να βγει ένας υποψήφιος από την αίθουσα Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να βγουν από την αίθουσα εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή καλείται ο εφεδρικός/αναπληρωματικός […]

Read more

Μπορούν οι υποψήφιοι με διαταραχές στη μάθηση (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία κ.α.) να διεκδικήσουν σχολές ένστολων;

Οι υποψήφιοι με διαταραχές στη μάθηση (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία κα) μπορούν να διεκδικήσουν σχολές ένστολων. Η καταλληλότητα τους θα κριθεί από την ΑΣΥΕ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) στις ψυχοτεχνικές εξετάσεις. Η ΑΣΥΕ θα κρίνει εάν το επίπεδο διαταραχής στη μάθηση του κάθε υποψηφίου του επιτρέπει να ενταχθεί σε σχολή ένστολων. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιος με πιστοποιημένη διαταραχή μάθησης από ΚΕΔΔΥ να […]

Read more

H προκήρυξη για τις στρατιωτικές σχολές

Η Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ και τι πρέπει να προσέξετε εδώ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ­ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ H αίτηση εδώ Απαραίτητες προϋποθέσεις για να καταστεί επεξεργάσιμη η ΑΙΤΗΣΗ – ­ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ως ακολούθως: α. Η ύπαρξη περιβάλλοντος WINDOWS στον Η/Υ που θα χρησιμοποιήσετε. β. Η ύπαρξη της εφαρμογής ADOBE READER στον ανωτέρω Η/Υ. (αν έχετε […]

Read more
1 2 3