Μετονομασία του ΤΕΙ Πειραιά σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

Στο ΦΕΚ Β 3681/14 δημοσιεύτηκε η μετονομασία του ΤΕΙ Πειραιά σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ Πειραιά TT) και οι νέοι τύποι των χορηγούμενων Πτυχίων.

Read more

Σημαντική επιτυχία του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σε πρόσφατη ανακοίνωση του πλέον αξιόπιστου συστήματος διεθνούς ακαδημαϊκής αξιολόγησης δημοσιεύσεων σε σειρά επιστημονικών πεδίων, το Web of Science/Knowledge (Thomson Reuters), κατεγράφη ότι το άρθρο με τίτλο: «Plant Diversity and Productivity Experiments in European Grasslands», που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό SCIENCE (Vol. 286, no. 5442, pp. 1123-1127, November 1999) και είναι αποτέλεσμα σημαντικής ερευνητικής συνεισφοράς συνεργαζόμενων ερευνητών στους οποίους περιλαμβάνονται από […]

Read more

Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για 3 τμήματα του ΕΚΠΑ

Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας με την κατοχή πτυχίων των Τμημάτων Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Θεατρικών Σπουδών και Μουσικών σπουδών του ΕΚΠΑ. Το ΦΕΚ εδώ

Read more

Μεταφορά θέσης φοιτητών της κατηγορίας 5%

Οι φοιτητές που εγγράφηκαν κατά το σχολικό έτος 2014?2015 σε Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι όμως λόγω υπέρβασης του ορίου 5% δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Τμήμα προτίμησης τους, αλλά σε άλλο Τμήμα/Σχολή, επιτρέπεται να μεταφέρουν τη θέση της Σχολής/ Τμήματος, που είναι ήδη […]

Read more

Η νεα ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού (πρώην ΟΤΕΚ)

Μετά από την κατάργηση και ενσωμάτωση του Ο.Τ.Ε.Κ. στο Υπουργείο Τουρισμού, η διεύθυνση της ιστοσελίδας άλλαξε σε www.mintour.edu.gr Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων στον τομέα του τουρισμού.

Read more

Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών / σπουδαστριών της δεύτερης γενικής κατηγορίας που θα εισαχθούν συμπληρωματικά στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ( Α.Ε.Ν. ) για το Εκπαιδευτικό Έτος 2014 – 15

Στην απόφαση αναφέρεται: «Καθορίζουμε τον αριθμό των σπουδαστών/σπουδαστριώντης δεύτερης γενικής κατηγορίας που θα εισαχθούν συμπληρωματικά στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015, σε 211 (133 Πλοίαρχοι και 78 Μηχανικοί), ως ειδικότερα κατανέμονται κατ ?ειδικότητα και Σχολή στο επισυναπτόμενο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α?»  

Read more
1 37 38 39 40 41 51