Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών: Πολιτιστικά προγράμματα

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο στην τελική του μορφή το επιμορφωτικό υλικό (βασικό και συμπληρωματικό)
που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης με
τίτλο: Πολιτιστικά Προγράμματα (Τόμος E).

Είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares