Ο Κόσμος μας

Στην ιστοσελίδα του συναδέλφου Φυσικού Χρήστου Τσάμη μπορείτε να δείτε ολοκληρωμένες παρουσιάσεις για:
Περί Ύλης
Περί Φωτός
Περί Χρόνου
Πολύτιμα σκουπίδια
Ο καιρός
Περί Νεφών
Ο Υετός
Φαινόμενο Θερμοκηπίου
Τρύπα Όζοντος
Οπτικά Φαινόμενα
Ατίθασοι Μπέμπηδες
Φονικά Κύματα
Ο Τυφών
Περί Σέλαος
Αεροχείμαρροι
Περί Σεισμών
Μελανές Οπές
Περί Ακτινοβολιών

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares