Διαδικασία διαγραφών-αποδεσμεύσεων από το πληροφοριακό σύστημα myschool

Με αφορμή τις εκ παραδρομής, μη ορθές καταχωρίσεις κατά τη διαδικασία εγγραφών-
μετεγγραφών των μαθητών από τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος myschool, ορίζεται το
χρονικό διάστημα από 08:00 στις 8/10/2019 έως και 23:00 στις 9/10/2019 για την αποδέσμευση των
εγγραφών-διαγραφών-μετεγγραφών των μαθητών για τους οποίους έχει γίνει λάθος καταχώριση. Κατά το διάστημα αυτό αποκλείεται η πρόσβαση στους φακέλους των μαθητών για το σύνολο των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων της χώρας. Επισημαίνεται ότι πέραν της παραπάνω προθεσμίας ουδεμία εγγραφή-
μετεγγραφή μπορεί να διαγραφεί. Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των Δημοσίων και Ιδιωτικών
Σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης σας.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares