2ος Παν. Διαγ. Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπ.ση-ΕΕΛΛΑΚ-σχ. έτ. 2019-2020

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες μαθητών/τριών σχολείων της Προσχολικής, της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ).
Η χρήση των ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση έχει οφέλη για μαθητές/τριες, καθώς συμβάλλει στην παραγωγή καινοτομίας τόσο στα μέσα διδασκαλίας (ανοιχτό λογισμικό και υλικό,
ανοιχτές τεχνολογίες ρομποτικής, μηχανικής, ανοιχτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο κλπ.) όσο και στην διδακτική διαδικασία, ενώ βοηθάει στην ανάπτυξη της αλγοριθμικής και κριτικής σκέψης των
μαθητών/τριών, στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας και την επιλογή σταδιοδρομίας.
Η χρήση ανοιχτών τεχνολογιών προσφέρει στον/στην εκπαιδευτικό αλλά και στον/στην μαθητή/τρια τη δυνατότητα να γίνεται ενεργός/ή συμμέτοχος στη δημιουργία της γνώσης.
Ταυτόχρονα, η χρήση και αξιοποίηση των ανοιχτών ψηφιακών πόρων και προτύπων εντάσσει όσους συμμετέχουν (εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες, φοιτητές, στελέχη της ακαδημαϊκής-ερευνητικής
κοινότητας, γονείς, κλπ.) σε μια ευρύτερη κοινότητα, με πρωταρχικό μέλημα την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση, τη διάχυση κάθε νέας γνώσης, καλής πρακτικής και καινοτομίας και όχι στην προώθηση
προϊόντων μαζικής κατανάλωσης συγκεκριμένων εταιρειών.
Με την καθημερινή χρήση ανοιχτού λογισμικού και υλικού αυξάνεται η τοπική τεχνογνωσία και ωφελείται η τοπική οικονομία παροχής υπηρεσιών.

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Sharing is caring!

shares