ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Εκπαιδευτικό υλικό για δράσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τους οποίους και υλοποιούνται προαιρετικά, στο πλαίσιο μαθήματος/μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών ή Σχολικών Δραστηριοτήτων–Προγραμμάτων (Ευέλικτη Ζώνη, Προγράμματα Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων, Ερευνητικές Εργασίες, Βιωματικές Δράσεις).

Sharing is caring!

shares