ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2019_20 ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ (ΑΔΑ: ΩΓΕΩ4653ΠΣ-80Τ)

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στη θέση του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας για το σχολ. έτος 2019-20

Η ΔΔΕ Φθιώτιδας καλεί τους μόνιμους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’αριθμ.222084/ΓΔ4 (ΦΕΚ 5919/τ.Β΄/31-12-2018) Υ.Α του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να υποβάλλουν αίτηση για απόσπαση στη θέση του Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου από την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 έως και την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019.
Η απόσπαση στη θέση του Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπ/σης ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και ισχύει από την τοποθέτησή του έως τις 31-08-2020 (λήξη του σχολικού έτους) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 222084/ΓΔ4/31-12-2018 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΕΚ

aithsh-ypeuth plhr

YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘ. ΠΛΗΡ

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares