Χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμμετοχή στο Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο

Αίτηση ΠΕΘ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

173683 -Πανελλήνιος Ενωσις Θεολόγων- Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο_αντίγραφο

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares