Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας για ενημερωτικές δράσεις στα σχολεία.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας δια συνεχίζει  την άριστη συνεργασία της με τον  Ιατρικό Σύλλογο Λαμίας και κατά τη φετινή σχολική χρονιά, στο πλαίσιο της πρόληψης και της Αγωγής της υγείας στη σχολική κοινότητα, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση μαθητών εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα που αφορούν  την υγεία.

Σύμφωνα με το υπ αριθμ. Πρωτ. Φ21/ΠΜ/185368/Δ7 του Υ.ΠΑΙ.Θ. εγκρίνεται η υλοποίηση των κάτωθι ενημερωτικών δράσεων στα σχολεία στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Ιατρική κοινότητα αρωγός στην εκπαιδευτική διαδικασία» του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας.

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Α/Α

 

Τίτλος ενημερωτικής δράσης Ομάδα στόχος Βαθμίδα εκπαίδευσης
1. «Παροχή πρώτων βοηθειών στο σχολικό  περιβάλλον» Μαθητές/τριες

Εκπαιδευτικοί

(Γυμνάσιο)
2. «Παιδική Παχυσαρκία-Διατροφή» Μαθητές/τριες (Γυμνάσιο)
3. «Εθισμοί στην παιδική-εφηβική ηλικία» Μαθητές/τριες

Εκπαιδευτικοί

(Γυμνάσιο-Λύκειο)
4. «Σωστή χρήση του διαδικτύου» Μαθητές/τριες

Εκπαιδευτικοί

(Γυμνάσιο-Λύκειο)
5. «Διαχείριση στρες στις εξετάσεις» Μαθητές/τριες (Γυμνάσιο-Λύκειο)

 

6. «Κάπνισμα» Μαθητές/τριες (Γυμνάσιο-Λύκειο)
7. «Το αναπαραγωγικό σύστημα στον

άνθρωπο»

Μαθητές/τριες (Γυμνάσιο-Λύκειο)
8. «Τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής

στην καρδιά»

Μαθητές/τριες

Εκπαιδευτικοί

(Γυμνάσιο)

 

Κάθε σχολική μονάδα που επιθυμεί να συμμετάσχει μπορεί να δηλώσει το θέμα ή τα θέματα που θέλει να αναπτυχθούν από τους ομιλητές μέσω της φόρμας που επισυνάπτουμε, στο email: info@isf.gr

 

Η υλοποίηση του ως άνω προγράμματος εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2019-2020 υπό τις εξής προϋποθέσεις: Α) Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του προγράμματος σε μαθητές/τριες:

 1. Η συμμετοχή των σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας ή του Προϊσταμένου/ης, ώστε να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
 2. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.
 3. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος να προηγείται ενημέρωση του Συντονιστή/στριας Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και του/της Υπεύθυνου/ης Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
 4. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του φορέα με (α) σύντομη περιγραφή του προγράμματος (περιγραφή δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (β) παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.
 5. Το πρόγραμμα να υλοποιείται εντός σχολικού πλαισίου, με την υποχρεωτική παρουσία εκπαιδευτικού/ών της τάξης και η διάρκειά του να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες.
 6. Το πρόγραμμα να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τον κ. Χ. Γεωργίου, Γενικό Χειρουργό, την κα Ν. Χαραυγή, Γενική Ιατρό, τον κ. Α. Βουτσινό, Ψυχίατρο, τον κ. Χ. Κερασιώτη, Πνευμονολόγο και τον κ. Γ. Παπαδημητρίου, Καρδιολόγο, μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας.
 7. Να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη βαθμίδα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών. Ειδικότερα, κατά την υλοποίηση της δράσης σε μαθητές Νηπιαγωγείου να αποφευχθούν όροι και εκφράσεις που παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό δυσκολίας.
 8. Η επίσκεψη στελεχών του φορέα στη σχολική μονάδα να πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας ή του Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας, ώστε να μη διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και του ωρολογίου προγράμματος.
 9. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος: (α) να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ν. 2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 2002/58/ΕΚ και Οδηγία 2009/136/ΕΚ) και (β) να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/τριών.
 10. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των

μαθητών/τριών.

 1. Να μην επιτρέπεται η διάθεση/η προβολή οποιουδήποτε υλικού ή προϊόντος το οποίο αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων φορέων/επιχειρήσεων ή

υπηρεσιών ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2019-2020, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν χορηγούς του συγκεκριμένου προγράμματος.

 1. Το εν λόγω πρόγραμμα να μη χρησιμοποιείται για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό και σε κανένα στάδιο της υλοποίησής του να μην προκύπτει κανένα κόστος συμμετοχής για τους/τις μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, τις σχολικές μονάδες, καθώς και τους γονείς/κηδεμόνες.
 2. Οι ιδιώτες επαγγελματίες υγείας να συμμετάσχουν στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πρόγραμμα δεν θα χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό από τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι θα το υλοποιήσουν.

Β) Σε ό,τι αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: 1. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική, δωρεάν και να πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού ωραρίου τους.

2. Οι επιμορφωτικές συναντήσεις να διοργανώνονται σε συνεργασία με τον/την Υπεύθυνο/η Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares