Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/καινοτόμες πρακτικές/Τσαπρούνης-Γιάννακας

Στο πλαίσιο συνεργασίας του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Σχολή Θετικών Επιστημών και τα Τμήματα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας απευθύνει πρόσκληση σε όλους/λες τους/τις εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οι οποίοι/ες  (ατομικά ή σε συνεργασία εκπαιδευτικών ή και σχολικών μονάδων) επιλέγοντας οποιαδήποτε θεματική ενότητα ή κεφάλαιο οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου (της προσωπικής τους αρεσκείας), θα επιθυμούσαν να την εξελίξουν – εμπλουτίσουν με πολυμεσικό υποστηρικτικό υλικό από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (μέσω διαδικτυακών πόρων, ηλ. αλληλογραφίας ή και διαλέξεων)  καθιστώντάς την καινοτόμο διδακτική παρέμβαση.

Όσοι εκπαιδευτικοί ανταποκριθούν στην πρόσκληση αυτή, θα έχουν την υποστήριξη και τη συνδρομή των Σ.Ε.Ε. και πρόσβαση σε πλούσιο πολυμεσικό υποστηρικτικό υλικό από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα διοργανωθεί ιδιαίτερη ημερίδα όπου θα παρουσιαστούν όλες ή οι περισσότερες πρωτοβουλίες που θα έχουν αναληφθεί και παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να δημοσιευθούν στο επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση & Επιστήμες» του Παν. Θεσσαλίας (Σχολή Θετικών Επιστημών) http://eduscience-uth.weebly.com/

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ηλεκτρονική φόρμα, στην οποία οι εκπαιδευτικοί θα δηλώσουν τη πρόθεσή τους για ανταπόκριση στην παρακάτω υπερσύνδεση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η ηλεκτρονική φόρμα θα είναι διαθέσιμη από Τετάρτη, 11.12.2019 έως και Παρασκευή, 31.01.2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/νες εκπαιδευτικοί για περισσότερες πληροφορίες-διευκρινίσεις, μπορούν να απευθύνονται στους αντίστοιχους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Ευθύνης.

                                                 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

          Αθανάσιος Γ. Τσαπρούνης                                               Γεώργιος Γιάννακας

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70           Συντονιστής Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ04

 

 

                

 

 

 

 

 

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares