Διαγωνισμός Γρίφων Λογικής και Μαθηματικών

Το 3ο ΓΕΛ Κομοτηνής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης διοργανώνει τον “2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Γρίφων, Λογικής και Μαθηματικών: Πρωταγόρας ο Αβδηρίτης” , στον οποίο οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν γρίφους από τον χώρο των μαθηματικών χρησιμοποιώντας τη λογική τους σκέψη. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν σε Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας. Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει με 3 το πολύ ομάδες (σε περίπτωση κενών θέσεων κάθε σχολείο μπορεί να δηλώσει 2 επιπλέον ομάδες). Η κάθε ομάδα θα αποτελείται από 3 μαθητές.

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Γρίφων

Ενδεικτικά Θέματα 2019

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares