1ΓΤ : Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση ΑΣΕΠ με την Προκήρυξη 1ΓT/2020, δύνανται να προσέρχονται στη ΔΔΕ Φθιώτιδας (4ο όροφο) από Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 έως Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 και από ώρα 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. και αφού έχουν μελετήσει την εν λόγω Προκήρυξη, με  συμπληρωμένη την αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και τα συνημμένα δικαιολογητικά.

Η αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών εμπεριέχεται στο έγγραφο με θέμα «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών».

Όσο αφορά τα δικαιολογητικά που καταθέτουν στην αίτησή τους πρέπει να συνάδουν με την ανωτέρω Προκήρυξη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕ ΔΕ (1ΓΤ & 2ΓΔ)

1ΓΤ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕ (1ΓΤ)

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares