Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

ΦΕΚ 783 10-3-20

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020.

Τα όργανα Διοίκησης των Σχολικών μονάδων (Διευθυντές, Υποδιευθυντές και Γραμματείς, όπου υπάρχουν) παραμένουν στη θέση τους.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares