ΔΔΕ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020) σχετικά με κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σας ενημερώνουμε ότι από Πέμπτη 19-03-2020 η επικοινωνία με τη Διεύθυνσή μας θα γίνεται:

  • με ηλεκτρονική αλληλογραφία: mail@dide.fth.sch
  • με fax: 2231352815
  • τηλεφωνικά: 2231352800

Sharing is caring!

shares