ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ: 1) ΜΟΡΙΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ, 2) ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 50/1996, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ Ε.Ε.Π ΚΑΙ Ε.Β.Π. , ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ  ΚΕΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥΣ ΈΩΣ 26/06/2020 ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: mail@dide.fth.sch.gr.
ΕΠΙΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ 2020

ΑΙΤΗΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Sharing is caring!

shares