ΔΔΕ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Ανακοινοποίηση για το κενό ΠΕ04.01 στο Μουσικό Σχολείο Λαμίας)

Πίνακες λειτουργικών κενών γενικής παιδείας διδακτικού έτους 2020-21

Ομάδες Β1,Β2,Β3 : εδώ (Ανακοινοποίηση ως προς το κενό στο Μουσικό Σχολείο ΠΕ04.01)
Ομάδες Β4,Β5,Β6: εδώ
Ομάδες Β7,Β8,Β9: εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
α) οι υπεράριθμοι (εφόσον το επιθυμούν)
β) οι ευρισκόμενοι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ
γ) οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ
δ) όσοι επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ ή αμοιβαία απόσπαση,
να υποβάλλουν αίτηση και να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα σχολεία που επιθυμούν (ανεξαρτήτως κενού και μέχρι είκοσι σχολικές μονάδες).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη 01-09-2020 και ώρα 16:00.

Η αποστολή της αίτησης θα γίνει ηλεκτρονικά στο mail@dide.fth.sch.gr – σκαναρισμένη αίτηση. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (2231352800 και 2231352840) για την επιβεβαίωση της λήψης της. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής αποστολής η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως κατόπιν συνεννόησης.

Το έντυπο αίτησης (κατηγορίες α, β) εδώ
Το έντυπο αίτησης (κατηγορίες γ και δ) εδώ

Επισήμανση:
Παρακαλούνται οι εκπ/κοί που:

 1. είναι υπεράριθμοι και δεν υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης, να επισυνάψουν με την αίτησή τους:
  α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  β. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
  γ. Βεβαίωση συνυπηρέτησης
 2. αιτούνται απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ και δεν υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης, να επισυνάψουν με την αίτησή τους:
  α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  β. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
  γ. Βεβαίωση συνυπηρέτησης
 3. έχουν αποσπαστεί από άλλο ΠΥΣΔΕ να επισυνάψουν με την αίτησή τους:
  α. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
  β. Βεβαίωση συνυπηρέτησης
  γ. εάν είναι σύζυγοι στρατιωτικών να το δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης και να προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση της στρατιωτικής μονάδας που υπηρετεί ο/η σύζυγος.

Sharing is caring!

shares