ΔΔΕ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04-09-2020

ΑΜΟΙΒ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ 02-09-2020

ΤΟΠΟΘ ΑΠΟ ΔΠ 02-09-2020

ΤΟΠΟΘ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠ 02-9-2020

ΤΟΠΟΘ ΥΠΕΡ 02-9-2020

 

Sharing is caring!

shares