ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Παρακαλούνται οι αναφερόμενοι αναπληρωτές στις συνημμένες αποφάσεις τοποθέτησης-διάθεσης να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους τη Δευτέρα 14/09/2020

Sharing is caring!

shares