ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/-ΝΤΡΙΩΝ 3ου ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Γ/ΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/-ΝΤΡΙΩΝ 3ου ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Γ/ΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 18-09-2020

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ (03) ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ. ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ mail@dide.fth.sch.gr.

 

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares