ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Παρακαλούνται οι αναφερόμενοι αναπληρωτές στη συνημμένη απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους την Τετάρτη 23/09/2020 και Πέμπτη 24/09/2020

ΑΠΟΦ ΑΝΑΠΛ ΠΔΕ

Sharing is caring!

shares