ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 3ου ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Γ/ΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 3ου ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Γ/ΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΠΡΑΞΗ 5/24-09-2020).
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΔΩ
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ (03) ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ. Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ mail@dide.fth.sch.gr.

Sharing is caring!

shares