Ανακοίνωση αναπροσαρμοσμένου ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Δ/ντών 3ου ΕΠΑΛ Λαμίας και Γ/σίου Αγίου Κωνσταντίνου – Πρόσκληση σε συνέντευξη

Το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού ανακοινώνει:

1)      τον αναπροσαρμοσμένο ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/-ντριών του 3ου ΕΠΑΛ Λαμίας και του Γ/σίου Αγίου Κωνσταντίνου όπως καταρτίστηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιλογής (Πράξη 6/30-09-2020)

Πίνακας    ΕΔΩ

2)      την πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψηφίων Διευθυντών/-ντριών (Πράξη 6/30-09-2020)

Πρόσκληση  ΕΔΩ

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares