ΚΥΡΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 3ου ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ & Γ/ΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 3ου ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ & Γ/ΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΕΔΩ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 3ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ Γ/ΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 4424/Β΄) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ 08-10-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 09-10-2020.

Sharing is caring!

shares