ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ΄ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Παρακαλούνται οι αναφερόμενοι αναπληρωτές στις συνημμένες αποφάσεις τοποθέτησης-διάθεσης να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους την Πέμπτη 08/10/2020 και Παρασκευή 09/10/2020. 

ΩΙ4946ΜΤΛΗ-ΛΑΞ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΡΜΗΕ46ΜΤΛΗ-ΥΘΧ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΨΘΕΙ46ΜΤΛΗ-Μ7Θ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

9ΞΧΦ46ΜΤΛΗ-ΚΓ1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

9ΛΝΗ46ΜΤΛΗ-6ΣΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛ ΕΒΠ ΕΞΕΙΔ ΤΟΜΕΑΚΟ

Sharing is caring!

shares