ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 3ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (COVID-19)

Τα κενά που προορίζονται για τους προσληφθέντες αναπληρωτές στη Δ/νση ΔΕ Φθιώτιδας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού (covid-19) εμπεριέχονται στους συνημμένους πίνακες. Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 η Δ/νση της Δ.Ε. Φθιώτιδας θα εκδώσει απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης των εν λόγω αναπληρωτών, οι οποίοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020. 
Οι αναπληρωτές υποχρεούνται την ημέρα που αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης τους να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην  Δ/νση ΔΕ Φθιώτιδας και στο mail@dide.fth.sch.gr συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή που επισυνάπτουμε προκειμένου η Δ/νση να προχωρήσει στην αναγγελία πρόσληψής τους (Εργάνη) και ταυτόχρονα το εν λόγω έντυπο να προσκομίσουν σε πρωτότυπη μορφή στο σχολείο που θα αναλάβουν.

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares