ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 3ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID

Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού (covid-19) οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολειο τοποθέτησής τους σύμφωνα με τις συνημμένες αποφάσεις τοποθέτησης Τρίτη 20/10/2020 και Τετάρτη 21/10/2020. Οι εν λόγω αναπληρωτές υποχρεούνται την ημέρα που αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης τους να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην  Δ/νση ΔΕ Φθιώτιδας και στο mail@dide.fth.sch.gr συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή που επισυνάπτουμε προκειμένου η Δ/νση να προχωρήσει στην αναγγελία πρόσληψής τους (Εργάνη) και ταυτόχρονα το εν λόγω έντυπο να προσκομίσουν σε πρωτότυπη μορφή στο σχολείο που θα αναλάβουν όπως και τα έντυπα για τα οποία έχουν ήδη ενημερωθεί από την ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ.Ε. Φθιώτιδας.
Η αναπληρώτρια ΤΕ16.00 που προσλήφθηκε στο Μουσικό Σχολείο Λαμίας αναλαμβάνει στο σχολείο υπηρεσία Δευτέρα 19/10/2020 ή Τρίτη 20/10/2020.

Sharing is caring!

shares