Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια (σχ έτος 2020-21)

Στα επισυναπτόμενα θα βρείτε την Υ.Α για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής
Διδασκαλίας, την εγκύκλιο καθώς και τον προγραμματισμό προσλήψεων για
κάθε Περιφέρεια.

Πληροφορίες: Πρ. Αργυρόπουλος
Τηλ: 22313 52829 / 52840
Mail: oikdefth@dide.fth.sch.gr

Συν2_ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ_ΕΝ_Δ_2020_21

Συν1_ΦΕΚ Β_4194_ΕΝ_ΔΙΔ_2020_21

Οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Sharing is caring!

shares