ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛ.ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Οι αναπληρωτές ΠΕ23-Ψυχολόγων που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στο σχολειο τοποθέτησής τους σύμφωνα με την συνημμένη απόφαση τοποθέτησης Πέμπτη 26/11/2020 και Παρασκευή 27/11/2020. Οι εν λόγω αναπληρωτές υποχρεούνται την ημέρα που αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης τους να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην  Δ/νση ΔΕ Φθιώτιδας και στο mail@dide.fth.sch.gr συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή που επισυνάπτουμε προκειμένου η Δ/νση να προχωρήσει στην αναγγελία πρόσληψής τους (Εργάνη) και ταυτόχρονα το εν λόγω έντυπο να προσκομίσουν σε πρωτότυπη μορφή στο σχολείο που θα αναλάβουν όπως και τα έντυπα για τα οποία έχουν ήδη ενημερωθεί από την ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ.Ε. Φθιώτιδα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛ ΕΕΠ ΜΝΑΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares