ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Δ΄ΦΑΣΗΣ) ΤΗΣ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την υπ. αρ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/τ. Β’/10-08-2020) ΥΑ «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)», παρ. 9 γ & 10 α:

οι προσληφθέντες αναπληρωτές για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη, υποβάλλουν σχετική δήλωση, στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη. Η εν λόγω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται με τη διαδικασία που ορίζει η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Σε  ενδεχόμενη παράλειψη υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος.

Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη.

Τα κενά που διατίθενται προς κάλυψη από τους αναπληρωτές της ΔΔΕ Φθιώτιδας εμπεριέχονται στους συνημμένους πίνακες excel.

Επισυνάπτεται η δήλωση προτίμησης σχολείων προς τοποθέτηση. Η εν λόγω δήλωση δεν αφορά τους αναπληρωτές, των οποίων ο κλάδος έχει μόνο (01) ένα κενό. Ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται να την υποβάλλουν.

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές να την συμπληρώσουν και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email της Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας (mail@dide.fth.sch.gr) από σήμερα Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021 μέχρι αύριο Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12η μεσημβρινή.

ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ΄ΦΑΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΚΕΝΑ ΤΥ-ΖΕΠ Δ ΦΑΣΗ

ΚΕΝΑ ΜΝΑΕ Δ ΦΑΣΗ

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ ΦΑΣΗ

ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ΄ΦΑΣΗ

 

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares