Υποβολή της Α–Δ για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021

Υποβολή της Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021, κατά το διάστημα από Δευτέρα 8 Μαρτίου  έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021..
Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία (Συνολικά 14 αρχεία).

5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Α-Δ Αποφοίτου Ημερ ΕΠΑΛ 2021

1 ΓΕΛ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α-Δ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ_signed

2 ΕΠΑΛ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ αποφοίτων 2021_signed

3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-Δ ΓΕΛ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

4 ΟΔΗΓΙΕΣ Α-Δ ΓΕΛ 2021 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ημερ ΕΠΑΛ 2021

7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Α-Δ Αποφοίτου Εσπ ΕΠΑΛ 2021

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Εσπερ ΕΠΑΛ 2021

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Α-Δ ΓΕΛ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2021

10 Παράρτημα ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΜ Απόφοιτοι ΕΠΑΛ 2021

11 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α-Δ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 2021

12 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α-Δ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αίτηση-Δήλωση Απόφοιτοι 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2021

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares