ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

Στο συνημμένο δελτίο τύπου αναφέρονται τηλέφωνα των ΚΕΣΥ για ψυχολογική υποστήριξη & τηλέφωνα επικοινωνίας των ΔΔΕ Στερεάς για παροχή οδηγιών των Πανελλαδικών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

Sharing is caring!

shares