ΔΔΕ: ΕΥΧΑΡIΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας Δήμητρα Τσιάκα, εκ μέρους όλων των Εκπαιδευτικών των Σχολικών μονάδων του Νομού, ευχαριστεί θερμά τους δύο Πνευματικούς Δασκάλους του τόπου μας, μεγάλου Επιστημονικού διαμετρήματος και καθοδηγητές πολλών νέων της περιοχής μας αλλά και της Ελλάδας ολόκληρης, τον κ. Κωνσταντίνο Τσαμαδιά, Ομότιμο Καθηγητή του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών και τον κ. Ηλία Αργυρόπουλο, Δρ. Μαθηματικών, τ. Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, για την ευγενική δωρεά τους ως συγγραφείς, προς όλα τα Σχολεία του Νομού, του 2ου Τόμου του Πονήματος: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΕΡΕΥΝΑΣ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ. Παραγωγικότητα, Αποδοτικότητα, Αποτελεσματικότητα, Ποιότητα και Ισότητα στα Πεδία της Εκπαίδευσης- Κατάρτισης- Δια Βίου Μάθησης».

Ευχαριστούμε θερμά και ευελπιστούμε η μελέτη αυτού του τόμου να γίνει ερέθισμα προς έρευνα και γνώση των μαθητών όλων των Σχολείων της Εκπαίδευσης.

 

Με τιμή

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Δήμητρα Τσιάκα

Sharing is caring!

shares