Γυμ. Λιανοκλαδίου: Ευχαριστήρια Επιστολή

Επιστολή

add comment

Λαμία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (02-11-19)

Το Πνευμονολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και η Ομάδα Λοιμώξεων Αναπνευστικού της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, σας προσκαλούν στην Επιστημονική Ημερίδα το Σάββατο … Περισσότερα …

comments off

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

add comment

22-12| Συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στη Λαμία

add comment

08-08-16 Συνέντευξη του Νίκου Φίλη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ

add comment

01-08-16 Ομιλία του Νίκου Φίλη στην Επιτροπή Μορφωτικών για το Σ/Ν του υπουργείου

add comment

Από 19/7 εως 25/7 οι αιτήσεις αναπληρωτών στην Ειδική Εκπαίδευση

18 07 16 eidiki

18-07-16 Από αύριο οι αιτήσεις αναπληρωτών στην Ειδική Εκπαίδευση

Από αύριο 19 Ιουλίου και μέχρι τις 25 του ίδιου μήνα θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για εργασία στην Ειδική Εκπαίδευση να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ώστε να ενταχθούν στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017. Η πρόσκληση αφορά τους εκπαιδευτικούς των κλάδων  ΠΕ61, ΠΕ71, των κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50, του κλάδου ΠΕ11.01 (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης) όλων των ειδικοτήτων με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση «.50».

 

Τονίζουμε ότι η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) και μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία αυτής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄). Η ανακρίβεια των δηλουμένων σε αυτήν στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους πίνακες ή την απόλυσή του, σε περίπτωση που προσληφθεί, και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

 

Για τους εκπ/κούς ΕΑΕ που απασχολούνται αποκλειστικά σε μία εκ των βαθμίδων εκπ/σης (π.χ. ΠΕ71 στην Α/θμια και ΠΕ02.50 στη Β/θμια) δηλώνονται, κατάσειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των περιοχών προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο από τις περιοχές της αντίστοιχης βαθμίδας εκπ/σης.

 

Για τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ που δύναται να απασχολούνται και στις δύο βαθμίδες εκπ/σης, ήτοι για αυτούς των ΠΕ05.50, ΠΕ06.50, ΠΕ07.50, ΠΕ08.50, ΠΕ11.01, ΠΕ16.01.50 – ΤΕ16.50, ΠΕ19.50, ΠΕ20.50, ΠΕ32.50 και ΠΕ18.41.50, δηλώνονται, από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ (στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/),κατάσειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των περιοχών προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο από τις περιοχές της αντίστοιχης βαθμίδας εκπ/σηςκατάσειρά προτεραιότητας.

 

Η εγκύκλιος αναπληρωτών Ειδικής Εκπαίδευσης

 

 

 

 

comments off

18-07-16 Αύξηση των κονδυλίων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για προσλήψεις αναπληρωτών

18 07 16 pinakes

 

18-07-16 Αύξηση των κονδυλίων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για προσλήψεις αναπληρωτών

 

Κατατέθηκε τροπολογία για την εξασφάλιση πιστώσεων για την απασχόληση εκπαιδευτικών μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οι πιστώσεις αφορούν την πρόσληψη αναπληρωτών, ωρομίσθιων εκπαιδευτικών καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού . Σύμφωνα με την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επιτρέπεται η χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2016 έως το ποσό των εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (116.600.000,00) Ευρώ και το έτος 2017 έως το ποσό των εκατόν δεκατεσσάρων εκατομμυρίων (114.000.000,00) Ευρώ. Σημειώνουμε ότι με τροπολογία του Οκτωβρίου  το ποσό που είχε εξασφαλιστεί  μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2016 ανέρχονταν στα 64.600.000 Ευρώ ενώ με τη νέα τροπολογία το ποσό αυξάνεται κατά 52 εκατομμύρια (116.600.000,00).

 

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις».

 

Σύμφωνα με την αιτολογική έκθεση το προτεινόμενο άρθρο κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες επίλυσης ζητημάτων που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017 και συγκεκριμένα για την εξασφάλιση των πιστώσεων για την απασχόληση του απαιτούμενου αριθμού αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού.

 

Ακολουθεί η τροπολογία:

Τροπολογία ΥΠ.Π.Ε.Θ.

στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος

«Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις».

 

 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Άρθρο..

Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

Το προτεινόμενο άρθρο κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες επίλυσης ζητημάτων που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017 και συγκεκριμένα για την εξασφάλιση των πιστώσεων για την απασχόληση του απαιτούμενου αριθμού αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού.

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Άρθρο..

Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

   Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 19

Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού δύναται να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη δύναται να βαρύνει την εγκριθείσα Συλλογική Απόφαση του έτους 2016 έως του ποσού των εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (116.600.000,00) Ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2017 έως του ποσού των εκατόν δεκατεσσάρων εκατομμυρίων (114.000.000,00) Ευρώ».

 

 

 

 

comments off

18-07-16 Γεμάτοι μετάλλια και διακρίσεις επιστρέφουν οι Έλληνες μαθητές από την Τραπεζούντα

18 07 16 metalia

18-07-16 Γεμάτοι μετάλλια και διακρίσεις επιστρέφουν οι Έλληνες μαθητές από την Τραπεζούντα

Πετυχημένη ήταν η παρουσία των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα ISF 2016, που διεξάγεται στην Τραπεζούντα της Τουρκίας,με συμμετοχή 30 Χωρών και 2000 αθλητών/τριών περίπου. Η ελληνική αποστολή επιστρέφει σήμερα, έχοντας στις αποσκευές της 37 μετάλλια και πολλές διακρίσεις. Όσον αφορά την τρίτη αγωνιστική μέρα αυτή ήρθε με νέες επιτυχίες για τη χώρας μας. Πιο αναλυτικά είχαμε τις ακόλουθες επιτυχίες:

 

1η θέση(Χρυσό Μετάλλιο):

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΝΑ-ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ- 50 Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ (ΓΕΛ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΥ ΕΚΠ/ΡΙΟΥ)

ΜΠΟΛΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ- 200Μ.ΥΠΤΙΟ (4 Ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ)

2η θέση (Αργυρό Μετάλλιο):

ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ-100 μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ( 4 Ο ΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ)

ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ-200Μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ(4 Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ)

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100 ΜΙΚΤΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ-ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ- (ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ-

ΜΠΑΚΑ-ΜΗΤΣΑΚΟΥ)

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100 ΜΙΚΤΗ ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ- (ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ-ΚΥΝΗΓΑΚΗΣ-

ΚΡΑΝΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ)

3η θέση (Χάλκινο Μετάλλιο):

ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΤΙΒΟΣ- ΣΦΥΡΑ (ΕΠΑΛ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)

Αποτελέσματα σημερινής και τελευταίας ημέρας των αγώνων.

Στιβος:2 χρυσά στο Δίσκο και στα 1500μ απο τις Δήμητρα Αλεξίου και Νικολέτα Κυνατίδου.

3 αργυρά στο ύψος, επι κοντώ και 200μ από τους Λεωνίδα Σιδηρόπουλο,Ανδρέα Μυτακίδη και Στέφαν-Μαριαν Φλοριαν.

Ενόργανη:1 χρυσό από τον Γιώργο Προβια στο έδαφος

1 αργυρό από τον Γιώργο Προβια στους κρίκους.

Συνολική συγκομιδή μεταλλίων

Κολύμβηση 5 χρυσά,10 αργυρά και 3 χάλκινα.

Στίβος:2 χρύσα,6 αργυρά και 4 χάλκινα.

Ρυθμική:5 χρυσά

Ενόργανη:1 χρυσό και 1 αργυρό.

Σύνολο:13 χρυσά,17 αργυρά και 7 χάλκινα.

 

Για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης  στην ηλεκτρονική διεύθηνση:

http://www.isfsports.org/

comments off

18-07-16 Eθνικό υπερ-υπολογιστικό σύστημα ARIS: Νέες δυνατότητες για την υλοποίηση επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας

18 07 16 yper

18-07-16 Eθνικό υπερ-υπολογιστικό σύστημα ARIS  Νέες δυνατότητες για την υλοποίηση επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας

Με επιπλέον υπολογιστική ισχύ, διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο υψηλών επιδόσεων και δυνατότητες μακροχρόνιας αποθήκευσης δεδομένων (archiving), ο εθνικός υπερυπολογιστής ΑRIS (Advanced Research Information System) καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες των επιστημονικών εφαρμογών υψηλών απαιτήσεων, ιδιαίτερα σε πεδία όπως η υπολογιστική ρευστοδυναμική, η έρευνα για τον καρκίνο, η σεισμολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, και εφαρμογές ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (BigDataAnalytics). Την υποδομή αναπτύσσει και λειτουργεί το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), στο οποίο απονεμήθηκε πρόσφατα το χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Στρατηγική, Καινοτομία & Εξωστρέφεια – Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D)” των Business IT excellence (BITE) awards. Η πρόσβαση στο σύστημα ARIS είναι ανοιχτή για τα Ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα και Πανεπιστήμια, και γίνεται μέσω περιοδικών προσκλήσεων για έργα παραγωγής, προετοιμασίας και κλιμάκωσης.

Στο αρχικό σύστημα των 426 επιμέρους υπολογιστών (κόμβων) IBM NextScale προστέθηκαν τρεις νέες υπολογιστικές νησίδες που υποστηρίζουν διαφορετικές αρχιτεκτονικές παράλληλης επεξεργασίας, διευρύνοντας έτσι τις δυνατότητες του ARIS για υποστήριξη εφαρμογών που απαιτούν μεγάλο μέγεθος μνήμης ή για εφαρμογές που βασίζονται σε τεχνολογίες συνεπεξεργαστών όπως GP-GPU (General Purpose Graphics Processing Unit)και Intel MIC (Many Integrated Core Architecture) για την επιτάχυνση της εκτέλεσής τους:

 • νησίδα κόμβων μεγάλης μνήμης (fat nodes) που αποτελείται από 44 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R820. Κάθε εξυπηρετητής προσφέρει 4 επεξεργαστές Intel Xeon E5-4650v2 και 512 GB κεντρικής μνήμης
 • νησίδα κόμβων GPU που αποτελείται από 44 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R730. Κάθε εξυπηρετητής περιέχει 2 επεξεργαστές Intel Xeon E5-2660v3, 64 GB μνήμης και 2 κάρτες GPU NVidia K40, και
 • νησίδα κόμβων που αποτελείται από 18 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R730, καθένας εκ των οποίων περιέχει 2 επεξεργαστές Intel Xeon E5-2660v3, 64 GB μνήμης και 2 συνεπεξεργαστές Intel Xeon Phi 7120P.

Επιπλέον εγκαταστάθηκε ένα κεντρικό σύστημα αποθήκευσης IBM ESS GL4 που βασίζεται στο σύστημα αρχείων GPFS και προσφέρει περίπου 1 PB αποθηκευτικού χώρου. Η υποδομή ολοκληρώθηκε με μια βιβλιοθήκη ταινιών ΙΒΜ TS3500 μέγιστης αποθηκευτικής δυνατότητας περίπου 6 PB.

Το ΕΔΕΤ έθεσε σε λειτουργία τον υπερυπολογιστή ΑRIS τον Ιούλιο του 2015,προσφέροντας ένα ισχυρό εργαλείο έρευνας στους επιστήμονες της χώρας. Στους πρώτους μήνες λειτουργίας, συμπεριελήφθη στη λίστα με τους 500 ισχυρότερους υπολογιστές του κόσμου (top500.org) βάζοντας την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των συστημάτων υψηλών επιδόσεων. Σήμερα αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού οικοσυστήματος υπερυπολογιστών PRACE.

Η ανάπτυξη της υποδομής υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των έργων:

 • «PRACE-GR – Ανάπτυξη Εθνικής Υπερυπολογιστικής Υποδομής και Παροχής Συναφών Υπηρεσιών στην Ελληνική Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», Άξονας Προτεραιότητας «03 – Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 • «Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις & Βελτίωση Αποτελεσματικότητας Δημοσίου Τομέα με Χρήση ΤΠΕ», ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΠΕΠ «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», «Αττική», «Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών μέσω της Δημιουργίας Ενεργειακά Αποδοτικού Κέντρου Δεδομένων».

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

 • Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας – Διασυνδέοντας την Έρευνα και την Εκπαίδευση:
 • Υπερυπολογιστικές υπηρεσίες και υποδομή ΕΔΕΤ:
 • PRACE Research Infrastructure: http://www.prace-ri.eu

Επικοινωνία:

 • Βαγγέλης Φλώρος, Διαχειριστής Έργων Ανάπτυξης Υπολογιστικών Υποδομών ΕΔΕΤ Α.Ε., e-mail: efloros ΑΤ grnet.gr
 • Δήμητρα Κωτσοκάλη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων ΕΔΕΤ Α.Ε., e-mail: dkotsoATgrnet.gr

Για το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.)

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχει στην ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες, με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την ισότιμη συμμετοχή των μελών της στην παγκόσμια Κοινωνία της Γνώσης. Παράλληλα, αναπτύσσει εφαρμογές και ψηφιακές υπηρεσίες που εξοικονομούν πολύτιμους πόρους στην ελληνική πολιτεία, εκσυγχρονίζουν τις δημόσιες λειτουργικές δομές και εισάγουν νέα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων οργανισμών, των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών κοινοτήτων, των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Με περισσότερα από 9.000 χλμ οπτικών ινών και σύγχρονο οπτικό εξοπλισμό, διασυνδέει περισσότερους από 100 φορείς, στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας, Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, και εξυπηρετεί, σε καθημερινή βάση, περί τους 500.000 χρήστες. Παράλληλα με την παροχή προηγμένων δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών η ΕΔΕΤ Α.Ε. παρέχει υπολογιστικές υπηρεσίες Cloud Computing για όλα τα μέλη της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Από τον Ιούνιο του 2015 λειτουργεί το πρώτο εθνικό υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων (HPC) για την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας, υποδομή που ενσωματώνεται στο Ευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερ-υπολογιστών.

comments off

18-07-16 Ανακοίνωση για αλλοδαπούς- αλλογενείς

23 12 15 mathites

Η ανακοίνωση σε μορφή word.

comments off

18-07-16 Ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικού Γυμνασίου

music400px

Το ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικού Γυμνασίου σε μορφή pdf.

comments off

18-07-16 Επισκόπηση τύπου του Σαββατοκύριακου για εκπαιδευτικά θέματα

07 03 16 typos 3

 

Δείτε την επισκόπηση τύπου του Σαββάτου

Δείτε την επισκόπηση τύπου της Κυριακής

 

comments off

16-07-16 Ασφαλείς οι Έλληνες μαθητές και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί

16 07 16 trape

16-07-16 Ασφαλείς οι Έλληνες μαθητές και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί

Κανένας λόγος ανησυχίας δεν πρέπει να υπάρχει στις οικογένειες των 93 μαθητών και των συνοδών τους εκπαιδευτικών, που βρίσκονται στην Τραπεζούντα συμμετέχοντας μαζί με άλλους 3000 μαθητές από 30 χώρες στην Παγκόσμια Αθλητική Γυμνασιάδα.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι σε συνεχή επικοινωνία με την επικεφαλής της αποστολής στην Τραπεζούντα και ήδη προετοιμάζουν την ασφαλή επιστροφή των μελών της ελληνικής αποστολής στην Αθήνα, το ταχύτερο δυνατόν.

          

comments off

16-07-16 Μέχρι πότε οι μαθητές μπορούν να αλλάξουν Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού

16 07 16 allages

16-07-16 Μέχρι πότε οι μαθητές  μπορούν να αλλάξουν Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας όπου οι μαθητές της Β και Γ Λυκείου θα κληθούν να επιβεβαιώσουν την αρχική δήλωση μαθημάτων που είχαν κάνει λίγο πριν τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016. Παράλληλα, μπορούν αν το επιθυμούν, στις ίδιες προθεσμίες να  αλλάξουν την αρχική του δήλωση. Πιο αναλυτικά:

 

Μαθητές της Β Λυκείου

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούν οι μαθητές της Β τάξης του Γενικού Λυκείου να αλλάξουν Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού σύμφωνα με τα όσα ορίζει Υπουργική Απόφαση. Στην ίδια ημερομηνία επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα, προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους σχετικά με την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Η ημερομηνία πέρα από την οποία δεν επιτρέπεται η αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού είναι η 30η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

 

Μαθητές της Γ Λυκείου

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα, προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους σχετικά με την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Η ημερομηνία πέρα από την οποία δεν επιτρέπεται η αλλαγή Ομάδας Προσανατολισμού είναι
η 20η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

 

 • Μάθημα επιλογής

Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 30ής Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα, προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους σχετικά με το μάθημα επιλογής που επιθυμούν να διδαχθούν. Η ημερομηνία πέρα από την οποία δεν επιτρέπεται η αλλαγή μαθήματος επιλογής είναι η 30η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Δικαίωμα αλλαγής Ομάδας μαθημάτων Προσανατολισμού ή μαθήματος επιλογής σε περιπτώσεις μετεγγραφής

Μετεγγραφή μαθητή από σχολείο στο οποίο παρακολουθεί μία συγκεκριμένη Ομάδα μαθημάτων Προσανατολισμού σε σχολείο στο οποίο δεν λειτουργεί η ίδια Ομάδα Προσανατολισμού, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η μετεγγραφή γίνεται εξαιτίας αλλαγής κατοικίας και αποδεικνύοντας οικογενειακούς λόγους και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του Α΄ τετραμήνου. Στις περιπτώσεις αυτές:
• ο μαθητής της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου παρακολουθεί την Ομάδα Προσανατολισμού που λειτουργεί στο σχολείο υποδοχής και
• ο μαθητής της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου επιλέγει ανάμεσα στις Ομάδες Προσανατολισμού που λειτουργούν στο σχολείο υποδοχής.

 

Σε περιπτώσεις μετεγγραφής μαθητών Γενικού Λυκείου από σχολείο όπου διδάσκεται ένα συγκεκριμένο μάθημα επιλογής, σε σχολείο όπου το ίδιο μάθημα δεν διδάσκεται, οι μαθητές υποχρεούνται να διδαχθούν μάθημα επιλογής από τα διδασκόμενα στο δεύτερο σχολείο.

comments off

16-07-16 Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο

16 07 16 omades

16-07-16 Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο ως εξής:

1. Όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με ένα τμήμα απαιτούνται για τη δημιουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού:

Α. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α΄-Γ΄τουλάχιστον έντεκα (11) μαθητές/τριες.
Β. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ΄-Ζ΄ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές/τριες.
Γ. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Η΄-ΙΒ΄ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον έξι (06) μαθητές/τριες.

2. Όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με δύο τμήματα απαιτούνται για τη λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού

 

Α. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α΄-Γ΄  τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές/τριες.
Β. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ΄-Ζ΄ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον δεκατρείς (13) μαθητές/τριες.
Γ. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Η΄-ΙΒ΄ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον δέκα (10) μαθητές/τριες.

3. Όπου η τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα απαιτούνται για τη λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού:

Α. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Α΄-Γ΄ τουλάχιστον είκοσι (20) μαθητές/τριες.
Β. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Δ΄-Ζ΄ και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον δεκαοκτώ(18) μαθητές/τριες.
Γ. Στις σχολικές μονάδες των κατηγοριών από Η΄-ΙΒ΄και με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων με τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές/τριες.
4. Σε απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας όπου οι σχολικές μονάδες ανήκουν στις κατηγορίες Η΄-ΙΒ΄ και στα οποία η μετακίνηση των μαθητών είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης υπό την προϋπόθεση
ότι υπηρετούν στα σχολεία αυτά ειδικότητες εκπαιδευτικών που μπορούν να καλύψουν τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.
5. Στις περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν στην ίδια Ομάδα Προσανατολισμού υπερβαίνει τους είκοσι επτά (27), εγκρίνεται η λειτουργία δεύτερου τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού.

II. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων μαθημάτων επιλογής στo Γενικό Λύκειο

Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής καθώς και των γνωστικών αντικειμένων του μαθήματος επιλογής «Καλλιτεχνική Παιδεία» στο Γενικό Λύκειο ισχύουν τα εξής:
1. Αν η τάξη λειτουργεί με ένα τμήμα, απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές.
2. Αν η τάξη λειτουργεί με δύο τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές.
3. Αν η τάξη λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές.

Σε απομονωμένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου η μετακίνηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να συσταθεί τμήμα παρακολούθησης μαθημάτων επιλογής με τη συμμετοχή και μικρότερου αριθμού μαθητών μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στα σχολεία αυτά ειδικότητες εκπαιδευτικών που μπορούν να
καλύψουν τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.

Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος σε μάθημα επιλογής, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε τμήμα μαθήματος επιλογής που έχει δημιουργηθεί ή είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στο σχολείο.

comments off

15-07-16 Ολοκλήρωση διανομής διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικό Λύκειο) για το σχολικό έτος 2016-2017

library

15-07-16 Ολοκλήρωση διανομής διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικό Λύκειο) για το σχολικό έτος 2016-2017

Ολοκληρώθηκε η διανομή των διδακτικών βιβλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικό Λύκειο) για το σχολικό έτος 2016 – 2017 για το σύνολο των δημόσιων Γενικών Λυκείων της χώρας.

Διανεμήθηκαν συνολικά σε 1.255 σχολικές μονάδες και 229 κέντρα διανομής 3.942 παλέτες και 214 χαρτοκιβώτια, που αντιστοιχούν σε 4.734.641 αντίτυπα διδακτικών βιβλίων.

Σημειώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016 – 2017 για το σύνολο των δημόσιων Δημοτικών σχολείων της χώρας ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουνίου, όταν διανεμήθηκαν συνολικά σε 4.240 σχολικές μονάδες και 422 κέντρα διανομής 6.687 παλέτες και 1.650 χαρτοκιβώτια, που αντιστοιχούν σε 12.766.872 αντίτυπα διδακτικών βιβλίων.

comments off

15-07-16 Συνάντηση εργασίας Φίλη-Πελεγρίνη-Τζάκρη

syn15 07

15-07-16 Συνάντηση εργασίας Φίλη-Πελεγρίνη-Τζάκρη

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης και ο Υφυπουργός Θεοδόσης Πελεγρίνης συναντήθηκαν σήμερα με την Υφυπουργό Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη με κύριο αντικείμενο της συζήτησης την καλύτερη διασύνδεση μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και των παραγωγικών επιχειρήσεων.

 Η κυρία Τζάκρη ενημέρωσε για τα αποτελέσματα  των εργασιών του forumβιομηχανίας που ολοκληρώθηκε και έθεσε τα προβλήματα διοικητικά και γραφειοκρατικά που έχουν διαπιστωθεί και αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη επιχειρηματικής καινοτομίας με υψηλή προστιθέμενη αξία. Ο Υπουργός Παιδείας συμφώνησε  ότι είναι ανάγκη η καινοτόμα επιχειρηματικότητα και κυρίως η νεανική να αποτελέσουν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης και διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα πάρει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες σε συνεργασία και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Βιομηχανίας ώστε να αρθούν τα όποια γραφειοκρατικά και διοικητικά προβλήματα υπάρχουν.

comments off

15-07-16 Mε υπογραφές και 240 εκ. ευρώ ξεκινά το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

fvtakisx400

15-07-16 Mε υπογραφές και 240 εκ. ευρώ ξεκινά το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Επενδύουμε στην Έρευνα, Χτίζουμε την Ελπίδα!

Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψαν σήμερα από κοινού Συμφωνία Χρηματοδότησης της Έρευνας που διεξάγεται στη χώρα ύψους 180 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή αφορά την πρώτη φάση των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Πρόκειται για την πρώτη χρηματοδότηση βασικής Έρευνας στην Ελλάδα που χορηγεί η ΕΤΕπ, οργανισμός παροχής μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων της Ευρώπης.

Από το 2010 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει χορηγήσει πάνω από 9 δισ. ευρώ για να συνεχιστεί η υλοποίηση καίριων έργων υποδομής – μεταξύ άλλων στους τομείς της παιδείας, της ενέργειας, των αποβλήτων και της ύδρευσης – και επενδύσεων επιχειρήσεων, στο σύνολο της Ελλάδας.

Σκοπός του ΕΛΙΔΕΚ, νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι κυρίως η υποστήριξη της ποιοτικής Έρευνας και η χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα και τη Καινοτομία. Δικαιούχοι των χρηματοδοτήσεων είναι τα Α.Ε.Ι. και οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς της χώρας. Με τη δραστηριότητά του το ΕΛΙΔΕΚ θα διασφαλίσει τη δημιουργία ερευνητικών θέσεων για νέους επιστήμονες και μεταδιδακτορικούς φοιτητές που διαφορετικά μπορεί να εγκατέλειπαν τη χώρα.

Καίριο βήμα προς τη δημιουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Χρηματοδότησης, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 15 Ιουλίου 2016, μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτου, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Φίλη, του Αναπλ. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Φωτάκη και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. J. Taylor, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην Αθήνα.

Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονομικών δήλωσε τα εξής: Η Ελλάδα αλλάζει  πλέον σελίδα καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να μετατραπεί ο φαύλος κύκλος της ύφεσης σε έναν ενάρετο κύκλο δίκαιης ανάπτυξης, με επίκεντρο τις ανάγκες της κοινωνίας.

Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η ολοκλήρωση της α’ αξιολόγησης, την οποία ακολούθησε η εκταμίευση των 7.5 δις ευρώ και η επαναφορά του waiver καθώς επίσης  και η συμφωνία για το χρέος, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του οδικού χάρτη της κυβέρνησης για την επιστροφή του κλίματος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και τη δημιουργία ενός καθαρού διαδρόμου για την προσέλκυση μακροπρόθεσμων επενδύσεων.

Είμαστε βέβαιοι ότι σε αυτή την νέα πορεία της χώρας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο επενδύοντας σε τομείς πρωταρχικής σημασίας για την κυβέρνηση, όπως εκείνους της ενέργειας, της υγείας, της παιδείας και εν προκειμένω της έρευνας και της καινοτομίας. Οι επενδυτικές αυτές πρωτοβουλίες της ΕΤΕΠ αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης στην αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Ν. Φίλης, Υπουργός ΠΕΘ δήλωσε τα εξής: «Η συμφωνία που υπογράφεται σήμερα, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ελληνικού Δημοσίου, υποδηλώνει για άλλη μία φορά, τη σημασία που δίνει η παρούσα κυβέρνηση στην Έρευνα και Καινοτομία. Αφορά τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας καθώς και το σχέδιο νόμου το οποίο σύντομα θα τεθεί προς ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το ΕΛΙΔΕΚ είναι ένα νέο, ευέλικτο και αξιοκρατικό Ίδρυμα, με εστίαση στην υποστήριξη της Έρευνας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Στην πρώτη φάση λειτουργίας του θα χρηματοδοτηθεί με πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EΤΕπ) (180 εκατ. ευρώ για την επόμενη 3ετία) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (60 εκατ. ευρώ για την επόμενη 3ετία). Σκοπός του εν λόγω Ιδρύματος είναι κυρίως η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων μετά από αξιολόγηση. Το Ίδρυμα απευθύνεται σε ολόκληρο το ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα και θα είναι προσανατολισμένο στη στήριξη νέων ερευνητών σε προ- και μετα- διδακτορικό επίπεδο, με σκοπό την αντιμετώπιση της φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, καθώς και στην ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών. Φιλοδοξούμε το νέο Ίδρυμα να αποτελέσει το υπόστρωμα για την ουσιαστική προώθηση του ενιαίου χώρου Έρευνας και Παιδείας, και για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης μιας πραγματικής Οικονομίας της Γνώσης, η οποία θα συνεισφέρει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με κοινωνικό πρόσημο».

Ο κ. Κώστας Φωτάκης, Αναπλ. Υπουργός ΠΕΘ αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, δήλωσε τα εξής: «Η στήριξη της Έρευνας και του ερευνητικού έργου που συντελείται στα ΑΕΙ και στα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, αποσκοπεί, αφενός στην ενίσχυση του  αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού και αφετέρου στη δημιουργία ευκαιριών για τη διενέργεια υψηλής ποιότητας Έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση, ειδικά στις συνθήκες κρίσης που βιώνει η χώρα. Bασικός στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης. Ο δεύτερος στόχος αυτού του εγχειρήματος είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού και αξιοκρατικού μηχανισμού για τη βέλτιστη χρηματοδότηση της Έρευνας σε μακροχρόνια βάση. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της Οικονομίας της Γνώσης στη χώρα, ως νέου πυλώνα Ανάπτυξης προς όφελος της Κοινωνίας».

Ο κ. Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αρμόδιος για τις χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα, δήλωσε τα εξής: «Σε όλη την Ευρώπη, χάνονται ευκαιρίες όταν υπάρχουσες και δυνητικές ερευνητικές δεξιότητες δεν αξιοποιούνται. Οι επενδύσεις σε Έρευνα είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη ερευνητικών ταλέντων και την προαγωγή μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ευτυχής που η σταθερή στήριξή της προς την Ελλάδα επεκτείνεται περαιτέρω με μια χρηματοδότηση ύψους 180 εκατ. ευρώ για το νέο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Είναι η πρώτη φορά που η ΕΤΕπ στηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα σε εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα. Η σημαντική στήριξη που παρέχουμε αντικατοπτρίζει τις δυνατότητες που έχει το Ίδρυμα να ενισχύσει την ελληνική αριστεία στον χώρο της επιστήμης και της καινοτομίας και να προσφέρει στους νέους Έλληνες ερευνητές ένα μέλλον στη χώρα τους».

Ενημερωτική σημείωση:

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις και ανήκει στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Τράπεζα χορηγεί μακροπρόθεσμες πιστώσεις σε υγιείς επενδύσεις, με σκοπό να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ.

Επικοινωνία με τον Τύπο:

ΕΤΕπ:

Richard Willis, r.willis@eib.org, Τηλ.: +352 4379 82155, +352 621 555 758

Δικτυακός τόπος: www.eib.org/press – Γραφείο Τύπου: +352 4379 21000 – press@eib.org

ΥΠΠΕΘ–Τομέας Έρευνας & Καινοτομίας:

Μαρία Παπαϊωάννου, Τηλ.+30 210 3442906, +30 210 3442158, maria.papaioanou@gmail.com Δικτυακός τόπος: www.erevna.minedu.gov.gr

comments off

15-07-16 Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών αναβάθμισης ψηφιακών υποδομών σχολείων

15 07 16 optic

15-07-16 Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών αναβάθμισης ψηφιακών υποδομών σχολείων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την αναβάθμιση των  ψηφιακών υποδομών Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η πρώτη φάση θα αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού σε 134 σχολικές μονάδες όλης της χώρας.Για την επιλογή των ειδών που θα αποσταλούν σε κάθε σχολική μονάδα, θα ληφθεί υπόψη η αίτηση που έχουν καταθέσει οι σχολικές μονάδες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://edulabs.minedu.gov.gr/

 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εντάσσεται και η απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ Ιωάννη Παντή με την οποία  τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές των κάτωθι ειδών του εξοπλισμού της δράσης, που έχει συντάξει η αρμόδια επιτροπή:

•          ΚΩΔΙΚΟΣ 13 – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΟΓΚΟΥ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (SINGLE BOARD COMPUTER)

•          KΩΔΙΚΟΣ 14 – ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ CLIENT (FAT CLIENT)

•          ΚΩΔΙΚΟΣ 15 – ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ (HEADSET)

•          ΚΩΔΙΚΟΣ 16 – ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (SWITCH)

•          ΚΩΔΙΚΟΣ 17 – ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (3D PRINTER)

•          ΚΩΔΙΚΟΣ 18 – ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ (3D SCANNER)

•          ΚΩΔΙΚΟΣ 19 – ΣΕΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

•          ΚΩΔΙΚΟΣ 20 – ΣΕΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

•          ΚΩΔΙΚΟΣ 21 – ΣΕΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι προτάσεις/παρατηρήσεις θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση dikyy@minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας, υπογράφοντας και σφραγίζοντας την φόρμα που επισυνάπτεται στην παρούσα και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ http://www.minedu.gov.gr

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: http://minedu.gov.gr/

 

Επίσης η Απόφαση θα κοινοποιηθεί σε αρμόδιους σχετικούς φορείς, όπως ενδεικτικά:

 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Η απόφαση

comments off

15-07-16 Διαδραστική – Βιωματική Εκπαιδευτική Τηλεόραση

15 07 16 telev

15-07-16 Διαδραστική – Βιωματική Εκπαιδευτική Τηλεόραση

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» εντάχθηκε η Πράξη «Πιλοτική  Εφαρμογή Διαδραστικής – Βιωματικής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης». Η διαδραστική και βιωματική εκπαιδευτική τηλεόραση αφορά στην παραγωγή και τηλεοπτική  μετάδοση εκπαιδευτικού υλικού με δημιουργούς και πρωταγωνιστές τους μαθητές, με  όχημα σύγχρονες και μη παραδοσιακές μορφές έκφρασης, όπως ο κινηματογράφος, τα  οπτικοακουστικά έργα και τα ψηφιακά περιβάλλοντα.  Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο και οδηγό για την εισαγωγή στην εκπαίδευση νέων, σύγχρονων και δημιουργικών τρόπων διδασκαλίας.

 

Η Πράξη θα περιλαμβάνει:

-ένα εβδομαδιαίο τηλεοπτικό πρόγραμμα αποτελούμενο από

-18 ωριαία τηλεοπτικά επεισόδια,

Σε κάθε ένα από τα 18 επεισόδια

-θα εξετάζεται ένα γνωστικό αντικείμενο, δηλαδή θα εξεταστούν 18 γνωστικά αντικείμενα

-το οποίο θα εισαγάγει κάθε φορά ένας έγκριτος πανεπιστημιακός

Σε κάθε ένα από τα 18 επεισόδια θα συμμετέχουν και θα παρίστανται

-2 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (δηλαδή συνολικά 36 σχολεία θα λάβουν μέρος στην εκπομπή), τα οποία θα έχουν προετοιμάσει και θα παρουσιάζουν από μία εργασία για το συγκεκριμένο θέμα.

Η εργασία του κάθε σχολείου θα έχει την μορφή μια ταινίας μικρού μήκους με υπόθεση, διάρκειας πέντε (5) έως επτά (7) λεπτών. Έτσι στο πλαίσιο της εκπομπής θα παραχθούν και θα παρουσιαστούν:

-36 μικρού μήκους ταινίες (1 από κάθε σχολείο) σε σχέση με τα 18 γνωστικά αντικείμενα.

Με τη βοήθεια ενός επιστημονικού συμβούλου και ενός επαγγελματία σκηνοθέτη και με

τα απαραίτητα τεχνικά μέσα οι ίδιοι οι μαθητές γράφουν, σκηνοθετούν, παίζουν τους ρόλους, φτιάχνουν τα σκηνικά και τα κοστούμια, γράφουν τη μουσική και γυρίζουν μέσα σε δύο Σαββατοκύριακα μια πεντάλεπτη ταινία.

Παράλληλα σε κάθε επεισόδιο, εκτός της ταινίας μικρού μήκους που θα έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι μαθητές, θα προβάλλονται:

-2 ταινίες-καταγραφές, 1 για κάθε σχολείο που συμμετέχει (36 ταινίες δηλαδή ταινίες συνολικά) που θα παρακολουθούν τη διαδικασία αναζήτησης, εύρεσης και πρόσληψης της  γνώσης και τη μεταμόρφωσής της σε δημιουργία.

Με όλες τις τυχόν δυσκολίες, τα απρόοπτα αλλά και τις επιτυχίες των μαθητών. Στο τέλος τα  σχολεία θα επιβραβευτούν, από την Κριτική Επιτροπή και από τους τηλεθεατές αφού η εκπομπή θα είναι διαδραστική με τη συμμετοχή των τηλεθεατών, οι οποίοι εκφράζουν την γνώμη τους και επιβραβεύουν τις προσπάθειες των μαθητών.

Ενδεικτικά, τα γνωστικά αντικείμενα-επαγγελματικές κατευθύνσεις, τα οποία θα παρουσιαστούν στα επεισόδια και με τα οποία θα ενασχοληθούν οι μαθητές είναι τα ακόλουθα:

1.H Ευρώπη σήμερα

2.Το πολιτικό μας σύστημα–Θεσμοί

3.Ανθρώπινα δικαιώματα (μετανάστευση–πρόσφυγες). Σεβασμός στη διαφορετικότητα

4.Βιολογία (ο ανθρώπινος οργανισμός, διατροφή).

5.Θετικά και αρνητικά της Τεχνολογίας

6. Περιβάλλον και επιστήμη (κλιματικές αλλαγές)

7. Αθλητισμός (ντόπινγκ,κ.α)

8.Σχολικός εκφοβισμός και δημιουργία ομάδων

9.Κινητά τηλέφωνα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

10.Μουσική

11.Η Γλώσσα μας

12.Επαγγελματικός προσανατολισμός

13.Η χρήση των φαρμάκων στην καθημερινότητά μας

14.Street art

15.Εγκλήματα πολέμου,γενοκτονία

16.Brain drain

17.Βιβλίο

18.Σχέσεις των δύο φύλων

comments off

15-07-16 Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που αποκλείονται για το 2016-2017 από τους πίνακες

15 07 16 ekp

 

15-07-16 Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που αποκλείονται για το 2016-2017 από τους πίνακες

Αναρτήθηκαν στο http://e-aitisi.sch.gr/ οι πίνακες με τα ονόματα και τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών που αποκλείονται από τη διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων αναπληρωτών καθώς υφίστανται τις συνέπειες της ρύθμισης για τον διετή αποκλεισμό επειδή δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν. Σημειώνουμε ότι αυτή ήταν η τελευταία χρονιά που είναι σε ισχύ η ποινή του διετούς αποκλεισμού και δεν θα ισχύει από το νέο σχολικό έτος (2016-2017) καθώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχώρησε με διάταξη στη Βουλή στην κατάργησή της , ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

 

Όσοι λοιπόν αναπληρωτές προσληφθούν το 2016-2017 και δεν αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν απλά δεν θα έχουν το δικαίωμα επαναπρόσληψης το 2016-2017 (διαγραφή από τους πίνακες για το τρέχον έτος). Για το επόμενο σχολικό έτος θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση για εργασία ως αναπληρωτές.

 

Ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών που τιμωρούνται με την ποινή του διετούς αποκλεισμού (σχολικό έτος 2015-2016 και 2016-2017) ανέρχεται σε 656 με την πλειοψηφία αυτών να είναι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ακολουθούν οι σύνδεσμοι:

 

 Εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3528/2007

Πίνακες εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.17 περ α. του Ν.3966/2011 ΦΕΚ118Α

comments off