Archive for the ‘Αναθέσεις’ Category

PostHeaderIcon Οι αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου

Το έγγραφο σε μορφή PDF

PostHeaderIcon Αναθέσεις των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Αποφάσης σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3362 και ημερομηνία δημοσίευσης 25-09-2017 (ΦΕΚ 3362/τ.Β΄/25.09.2017) της με αριθμ. Φ22/149846/Δ4/25-9-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών  μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’/83)»

Μαρούσι, 27-09-2017
Αριθ. Πρωτ.: Φ22/160976/Δ4

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ

PostHeaderIcon 11-08-17 Αναθέσεις μαθημάτων όλων των τάξεων του Επαγγελματικού Λυκείου

Το έγγραφο σε μορφή pdf

PostHeaderIcon 31-05 Αλλαγή στην ανάθεση της Φυσικής

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 1861/26-05-2017 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 85235/Δ2/22-05-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση των με αρ. πρωτ. 94588/Δ2/09-06-2016 (Β΄ 1670) και 136680/Δ2/25-08-2016 (Β΄ 2758) υπουργικών αποφάσεων, περί αναθέσεων μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου, σε συμμόρφωση προς την ΣτΕ 950/2017 ακυρωτική απόφαση».

το ΦΕΚ (1861Β/2017)

αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τις με αρ. πρωτ. 94588/Δ2/09.06.2016 (Β’ 1670) και με αρ. πρωτ. 136680/Δ2/25-08-2016 (Β’ 2758) υπουργικές αποφάσεις, ως εξής:
α. Καταργείται η παραπομπή 1. της με αρ. πρωτ. 94588/Δ2/09-06-2016 (Β’ 1670) υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία:
«1. Σε περίπτωση που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής
ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01.».
β. Καταργείται η παραπομπή 1 της με αρ. πρωτ. 136680/Δ2/25-08-2016 (Β’ 2758), σύμφωνα με την οποία:
«1. Σε περίπτωση που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01.». Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 94588/Δ2/09.06.2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1670 Β’), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 136680/Δ2/25-08-2016 (Β’ 2758) υπουργική απόφαση.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την προηγούμενη της δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 950/2017 απόφασης του ΣτΕ, δηλαδή από την 29η Μαρτίου 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Μαΐου 2017
Ο Yπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

PostHeaderIcon 22-05 Το μάθημα της φυσικής στις ειδικότητες ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10

Μαρούσι 22 Μαϊου 2017

Με την αριθμ. 950/2017 Απόφαση του ΣτΕ και από 29-03-2017 ακυρώνονται «οι 94588/Δ2/9.6.2016 (ΦΕΚ Β΄ 1670) και 136680/Δ2/25.8.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2758) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά το μέρος που ορίζουν ότι, όταν στο ίδιο σχολείο (Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο) υπηρετούν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01». Ενόψει τροποποίησης των εν λόγω ΥΑ αναθέσεων μαθημάτων σε εφαρμογή της Απόφασης ΣτΕ και σε ό,τι αφορά στο μάθημα της φυσικής και τις ειδικότητες ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, καλούνται τα ΠΥΣΔΕ να λάβουν υπόψη τους την Απόφαση 950/2017 του ΣτΕ κατά τη διαδικασία της κρίσης και ρύθμισης υπεραριθμίας, οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης των εν λόγω ειδικοτήτων. Σε περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και επηρεάζεται από την Απόφαση του ΣτΕ θα πρέπει να επαναληφθεί.

Επίσης οι Δ/ντες ΔΕ και οι Περιφερειακοί Δ/ντές θα πρέπει να επαναλάβουν σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό (δηλ. ότι σε περίπτωση που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, δεν προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01.), τη σύνταξη των πινάκων Α, Β και Γ των οργανικών κενών και πλεονασμάτων για τις εν λόγω ειδικότητες (Γενικής παιδείας και ΣΜΕΑΕ). Οι Περιφερειακοί Δ/ντές παρακαλούνται να αποστείλουν στο Τμήμα Γ΄ της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού ΔΕ έως και την Πέμπτη 25-05-2017 μόνο τον πίνακα Γ ανά περιοχή μετάθεσης αρμοδιότητάς τους, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και η πρόταση τους σε ξεχωριστή στήλη, προκειμένου να εξετασθεί αν προκύπτουν τροποποιήσεις στις μεταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν με τις αριθμ. 73929/Ε2/05-05-2017 και 73917/Ε2/05-05-2017 ΥΑ.

Επισημαίνουμε ότι η υπηρεσία μας είχε ήδη επιστήσει την προσοχή για την ισοκατανομή των κενών Α΄ ανάθεσης μαθημάτων (επομένως και φυσικής μεταξύ ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10) με την αριθμ. 61052/E2/07-04-2017 εγκύκλιο «Προσδιορισμός κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018». Στη συνέχεια, όπου διαπιστώσαμε απόκλιση ως προς την ισοκατανομή ζητήσαμε με το από 28-04-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να γίνει η ισοκατανομή και να αιτιολογηθεί πιθανή απόκλιση.

Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβαθμιας Εκπαίδευσης

PostHeaderIcon 12-08-16 Οι αναθέσεις διδασκαλίας των καλλιτεχνικών μαθημάτων

12 08 16 curtain

12-08-16 Οι αναθέσεις διδασκαλίας των καλλιτεχνικών μαθημάτων

Καθορίστηκαν, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη, οι αναθέσεις διδασκαλίας των καλλιτεχνικών μαθημάτων για τις Α,Β και Γ τάξη τάξεις του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, καθώς και για τις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από το σχολικό έτος 2016-2017.

Η απόφαση

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου

εδώ

PostHeaderIcon Απόδοση β΄ ειδικότητας κλάδου ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ύστερα από σχετικές καταγγελίες περί αποφάσεων Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α/θμιας (ΑΠΥΣΠΕ) ή Β/θμιας Εκπ/σης (ΑΠΥΣΔΕ), για απόδοση δεύτερης ειδικότητας, κλάδου ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών, σε εκπαιδευτικούς, κατόχους πτυχίου Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το εν λόγω πτυχίο αποτελεί προσόν διορισμού αποκλειστικά και μόνο στον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημίων.  Κατόπιν τούτου, παρακαλούνται τα οικεία ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ για τις δικές τους ενέργειες.

Αρ. Πρωτ.  146816/Δ2/16-9-2014

Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon Τροποποίηση στην ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ.

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17?09?2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β/2008 ) όσον αφορά στην ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ.

πατήστε εδώ

PostHeaderIcon Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
πατήστε εδώ

PostHeaderIcon Οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015

εδώ (pdf)

εδώ (doc)

PostHeaderIcon Αλλαγές στην ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ.

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1984) όσον αφορά στην ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ.

εδώ (pdf)

εδώ (doc)

PostHeaderIcon Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

πατήστε:
εδώ (pdf)

εδώ (doc)

PostHeaderIcon Τι αλλάζει στις αναθέσεις των μαθημάτων επιλογής της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 124062/Γ2/06?09?2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2350 Β΄) όσον αφορά στις αναθέσεις των μαθημάτων επιλογής της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

anatheseis_a_lyk_1415

 

ΦΕΚ 2143Β/2014

To ΦΕΚ 2350/2013  πρόβλεπε για τα μαθήματα επιλογής:
anatheseis_a_lyk_epil_old

PostHeaderIcon Τροποποίηση των αναθέσεων στα ΕΠΑΛ

1. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 126567/Γ2/10-09-2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2344 Β΄) ?Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει?
2. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 138359/Γ2/06-11-2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3129 Β΄) όσον αφορά στην ανάθεση του μαθήματος «Ειδική Θεματική Δραστηριότητα»
3. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) όσον αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ18.18 (Οχημάτων ΤΕΙ)

Πατήστε εδώ

PostHeaderIcon Αλλαγές στην ανάθεση του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στο Γυμνάσιο

Αριθμ. 45125/Γ2
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17?09?2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) όσον αφορά
στην Β΄ ανάθεση του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στο Γυμνάσιο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά?
γκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄).
2. Την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17?09?2008 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού
Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Τις με αρ. 1/08?01?2014 και 6/03?02?2014 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17?09?2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) ως ακολούθως:
? Το μάθημα «Οικιακή Οικονομία», που προβλέπεται στην Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου, ορίζεται ως Β΄ Ανάθεση και στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ09 (Οικονομολόγων), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής).
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17?09?2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Αριθμ. 43836/Γ2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

PostHeaderIcon Ανάθεση του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείο

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17?09?2008 υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 1984) όσον αφορά στην Β΄ ανάθεση του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου. [Αριθμ. 43836/Γ2]

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄).
2. Την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17?09?2008 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005  (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Την με αρ. 04/27?01?2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17?09?2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) ως ακολούθως:
? Το μάθημα «Τεχνικό Σχέδιο», που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις στην Γ΄ Γενικού Λυκείου, ορίζεται ως Β΄ Ανάθεση και στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ12.04 (Μηχανολόγων).
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17?09?2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

PostHeaderIcon Μαθή?ατα επιλογής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

πατήστε εδώ

σχετικό: fek_2013_2121b.pdf

PostHeaderIcon Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. (αλλαγές)

πατήστε εδώ

η αλλαγή:

Η Β΄ ανάθεση τους ?αθή?ατος της Ιστορίας γίνεται στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ10, ΠΕ13, (ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 για το σχ. έτος 2013-2014), ?όνο εφόσον οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 έχουν
συ?πληρώσει το ωράριό τους ?ε ?αθή?ατα Α΄ ανάθεσης στο σχολείο ή σχολεία που έχουν τοποθετηθεί.

PostHeaderIcon «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.»

06-09-13 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 Β΄).

πατήστε εδώ για την εγκύκλιο

PostHeaderIcon Τροποποίηση ? Συμπλήρωση αναθέσεων μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).

πατήστε εδώ

PostHeaderIcon Αλλαγές στις αναθέσεις μαθημάτων

πατήστε εδώ

PostHeaderIcon Πώς γίνεται η ανάθεση μαθημάτων για τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04

Για τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04 η ανάθεση ωραρίου γίνεται ως εξής. Πρώτα όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04   παίρνουν ωράριο με τα μαθήματα πρώτης ανάθεσης (πχ οι ΠΕ04.01 Φυσική,  οι ΠΕ04.02 Χημεία κτλ). Αν δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο τότε με βάση την αρχαιότητα στην τοποθέτηση στο σχολείο συμπληρώνουν με μαθήματα Β? ανάθεσης.

Ο Διαχειριστής

PostHeaderIcon Οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των δέκα (10) διδακτικών ωρών.

Η Υπουργική Απόφαση 23464/Γ2  που είναι δημοσιευμένη στο το ΦΕΚ 654Β/2012 αναφέρει:

Αριθμ. 23464/Γ2 (13)

Τροποποίηση  συμπλήρωση της υπ? αριθμ. 118842/Γ2/17.9.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1984) υπουργικής απόφασης για αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 περ. στ΄ του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 146).

2. Τις υπ? αριθμ. 21/30.7.2008 (θέμα 2ο), 26/26.8.2008 (θέμα 7ο), 27/1.9.2008 (θέμα 2ο) και 28/2008 (θέμα 2ο) πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) με τις προτάσεις του για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ.

3. Την υπ? αριθμ. 118842/Γ2/17.9.2008 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ Β΄ 1984), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ? αριθμ. 138580/Η/2.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου» (ΦΕΚ Β΄ 2748).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98), κατ? εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε ? συμπληρώνουμε την υπ? αριθμ. 118842/Γ2/17.9.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1984, σελίδα 28644) υπουργική απόφαση όσον αφορά στη Σημείωση 1 ως ακολούθως:

1. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματα δεύτερης ανάθεσης, είτε από τη βασική του ειδικότητα είτε από τη δεύτερη ειδικότητα που του έχει αποδοθεί, οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των δέκα (10) διδακτικών ωρών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση το ΠΥΣΔΕ δύναται να αυξηθεί το ανωτέρω όριο, εφόσον δεν υπάρχει εκπαιδευτικός που πρέπει να καλύψει τουποχρεωτικό του ωράριο με μαθήματα Α΄ Ανάθεσης. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ? αριθμ. 118842/Γ2/17.9.2008 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 6 Μαρτίου 2012

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Επιμέλεια
Καλοδήμος Δ

PostHeaderIcon Σύσταση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κλάδων :ΠΕ05, ΠΕ07 , ΠΕ08 , ΠΕ32, ΠΕ18.41 , ΠΕ19 , ΠΕ20

kya_idryshs_kladwn_120504.pdf

στη παραπάνω Κ.Υ.Α αναφέρονται οι νόμοι:

n1566_85.html

n3194_2003.pdf

n3577_2003.pdf

n3794_2009.pdf

n4024_2011.pdf

PostHeaderIcon Η νομοθεσία για τις αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου, Λυκείου , ΕΠΑΛ ,ΕΠΑΣ

Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου και των Επαγγελματικών Σχολών στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται με βάση την αρ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984Β΄), όπως τροποποιήθηκε από τις ακόλουθες Υ.Α.: 140990/Γ2/03-11-2008 (ΦΕΚ 2298 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01, 128560/Γ2/19-10-2009 (ΦΕΚ 2262 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ17.12 (Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου), 117610/Γ2/21-09-2010 & 117611/Γ2/21-09-2010 (ΦΕΚ 1615 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ12.13 (Περιβαλλοντολόγων) και ΠΕ18.31 (Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού) αντίστοιχα, 36764/Γ2/28-03-2011 (ΦΕΚ 730 Β΄) σχετικά με επιπλέον ανάθεση μαθήματος στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ18.12, ΠΕ18.13, ΠΕ18.14, ΠΕ18.15, ΠΕ18.16, ΠΕ18.17, Ε18.18, ΠΕ18.30 και ΠΕ18.36 του κλάδου ΠΕ18, 40718/Γ2/04-04-2011 (ΦΕΚ 843 Β΄) σχετικά με αναθέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ34 (Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και ΠΕ40 (Ισπανικής Γλώσσας), 67183/Γ2/14-06-2011 (ΦΕΚ 1456 Β΄) σχετικά με αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων της ειδικότητας «Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών» των ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., 90198/Γ2/05-08-2011 (ΦΕΚ 2010 Β΄) σχετικά με επιπλέον ανάθεση μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ17.05 (Πολιτικών ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ), ΠΕ18.29 (Φωτογραφίας) και του κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ., 110989/Γ2/26-09-2011 (ΦΕΚ 2313 Β΄) σχετικά με την ανάθεση του μαθήματος «Ερευνητική εργασία (Projectστην Α΄ Τάξη Γενικού Λυκείου, 118218/Γ2/13-10-2011 (ΦΕΚ 2477 Β΄)  σχετικά με αναθέσεις μαθημάτων στο Πιλοτικό Γυμνάσιο και ισχύει, και τις σχετικές εγκυκλίους αρ. 119052/Γ2/17-09-2008 και 127070/Γ2/03-10-2008της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠΕΠΘ.

118218/Γ2/13-10-2011 (ΦΕΚ 2477 Β΄)

110989/Γ2/26-09-2011 (ΦΕΚ 2313 Β΄) [Project]

118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984Β΄)

140990/Γ2/03-11-2008 (ΦΕΚ 2298 Β΄)

128560/Γ2/19-10-2009 (ΦΕΚ 2262 Β΄)

117610/Γ2/21-09-2010 & 117611/Γ2/21-09-2010 (ΦΕΚ 1615 Β΄)

36764/Γ2/28-03-2011 (ΦΕΚ 730 Β΄)

40718/Γ2/04-04-2011 (ΦΕΚ 843 Β΄)

67183/Γ2/14-06-2011 (ΦΕΚ 1456 Β΄)

90198/Γ2/05-08-2011 (ΦΕΚ 2010 Β΄)

εγκυκλίους αρ. 119052/Γ2/17-09-2008 και 127070/Γ2/03-10-2008

Ολα τα παραπάνω ΦΕΚ:

http://dide.fth.sch.gr/lows/

επιμέλεια παρουσίασης :

Καλοδήμος Δ.

Διαχειριστής : http://ddefth.gr

PostHeaderIcon Τροποποίηση-συμπλήρωση της Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) για αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9244%CE%919-87%CE%93

PostHeaderIcon Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Πιλοτικού Γυμνασίου και κλάδων – ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση

Πατήστε Εδώ

Archives
Άρθρα ανά μέρα
June 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930