Αναθέσεις μαθημάτων Ειδικού Γυμνασίου & Ειδικού Λυκείου

Τροποποίηση της 105116/Δ3/25/06/2018 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α’, Β’ και … Περισσότερα …

add comment

Οι αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου

add comment

Αναθέσεις των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

add comment

11-08-17 Αναθέσεις μαθημάτων όλων των τάξεων του Επαγγελματικού Λυκείου

add comment

31-05 Αλλαγή στην ανάθεση της Φυσικής

add comment

22-05 Το μάθημα της φυσικής στις ειδικότητες ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10

add comment

12-08-16 Οι αναθέσεις διδασκαλίας των καλλιτεχνικών μαθημάτων

add comment

Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου

εδώ

add comment

Απόδοση β΄ ειδικότητας κλάδου ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ύστερα από σχετικές καταγγελίες περί αποφάσεων Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Α/θμιας (ΑΠΥΣΠΕ) ή Β/θμιας Εκπ/σης (ΑΠΥΣΔΕ), για απόδοση δεύτερης ειδικότητας, … Περισσότερα …

add comment

Τροποποίηση στην ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ.

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17?09?2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β/2008 ) όσον αφορά στην ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής … Περισσότερα …

add comment

Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ και Δ΄ … Περισσότερα …

add comment

Οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015

εδώ (pdf) εδώ (doc)

add comment

Αλλαγές στην ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ.

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1984) όσον αφορά στην ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής σε Γυμνάσιο, … Περισσότερα …

add comment

Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

πατήστε: εδώ (pdf) εδώ (doc)

add comment

Τι αλλάζει στις αναθέσεις των μαθημάτων επιλογής της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 124062/Γ2/06?09?2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2350 Β΄) όσον αφορά στις αναθέσεις των μαθημάτων επιλογής της Α΄ … Περισσότερα …

add comment

Τροποποίηση των αναθέσεων στα ΕΠΑΛ

1. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 126567/Γ2/10-09-2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2344 Β΄) ?Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 … Περισσότερα …

add comment

Αλλαγές στην ανάθεση του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στο Γυμνάσιο

Αριθμ. 45125/Γ2 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17?09?2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) όσον αφορά στην Β΄ ανάθεση του μαθήματος … Περισσότερα …

add comment

Ανάθεση του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείο

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17?09?2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984) όσον αφορά στην Β΄ ανάθεση του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» της … Περισσότερα …

add comment

Μαθή?ατα επιλογής Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου

πατήστε εδώ σχετικό: fek_2013_2121b.pdf

add comment

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. (αλλαγές)

πατήστε εδώ η αλλαγή: Η Β΄ ανάθεση τους ?αθή?ατος της Ιστορίας γίνεται στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ10, ΠΕ13, (ΠΕ05, ΠΕ06 και … Περισσότερα …

add comment

«Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.»

06-09-13 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. … Περισσότερα …

add comment

Τροποποίηση ? Συμπλήρωση αναθέσεων μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).

πατήστε εδώ

add comment

Αλλαγές στις αναθέσεις μαθημάτων

πατήστε εδώ

add comment

Πώς γίνεται η ανάθεση μαθημάτων για τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04

Για τις ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04 η ανάθεση ωραρίου γίνεται ως εξής. Πρώτα όλοι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04   … Περισσότερα …

add comment

Οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των δέκα (10) διδακτικών ωρών.

Η Υπουργική Απόφαση 23464/Γ2  που είναι δημοσιευμένη στο το ΦΕΚ 654Β/2012 αναφέρει: Αριθμ. 23464/Γ2 (13) Τροποποίηση  συμπλήρωση της υπ? αριθμ. … Περισσότερα …

add comment

Σύσταση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κλάδων :ΠΕ05, ΠΕ07 , ΠΕ08 , ΠΕ32, ΠΕ18.41 , ΠΕ19 , ΠΕ20

kya_idryshs_kladwn_120504.pdf στη παραπάνω Κ.Υ.Α αναφέρονται οι νόμοι: n1566_85.html n3194_2003.pdf n3577_2003.pdf n3794_2009.pdf n4024_2011.pdf

add comment

Η νομοθεσία για τις αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου, Λυκείου , ΕΠΑΛ ,ΕΠΑΣ

Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου και των Επαγγελματικών Σχολών στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας … Περισσότερα …

add comment

Τροποποίηση-συμπλήρωση της Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) για αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9244%CE%919-87%CE%93

add comment

Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Πιλοτικού Γυμνασίου και κλάδων – ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση

Πατήστε Εδώ

add comment