ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020

ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2020 ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΑ 2020 ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2020 ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2020

add comment

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2019-2020

add comment

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 2019-2020 (ΩΛΛΤ46ΜΤΛΗ-9ΗΚ)

comments off

18-10-19 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 254 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α 70)

add comment

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. του σχολικού έτους 2018-2019

Προβολή αρχείου

add comment

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης δυνάμει του άρθρου 44 του ν. 4589/2019 Η απόφαση σε μορφή pdf 

add comment

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Γενικής, Ειδικής και Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-19

add comment

29-03-19 Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2019

add comment

Βάσεις και στατιστικά μεταθέσεων 2019

add comment

Μόρια βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Φθ/δας

add comment

Μόρια μεταθέσεων

add comment

Επανακαθορισμός περιοχών μετάθεσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

add comment

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018.

add comment

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

add comment

Oι μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018

add comment

Oι μεταθέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής έτους 2018.

add comment

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σχ. έτ. 2017- 2018

add comment

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

add comment

Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης και τοποθέτησης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε Πειραματικά ή Πρότυπα Σχολεία

add comment

Εγκύκλιοι μεταθέσεων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018. Μέχρι 20-11-2017 οι αιτήσεις

add comment

Μεταθέσεις από και προς τους νομούς της Στερεάς Ελλάδας

add comment

Η αίτηση για τις αμοιβαίες μεταθέσεις

add comment

05-05-17 Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2017

add comment

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

add comment

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

add comment

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ.Ε.

add comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ

add comment

Νέες ημερομηνίες ανακοίνωσης πινάκων, υποβολής ενστάσεων και διόρθωσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετάθεσης

add comment

23-02-17 Διευκρινίσεις επί των εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ & ΔΕ

add comment

Τρόπος αποστολής δικαιολογητικών για τις μεταθέσεις

add comment