18-09-2012 Σχετικά με το ωράριο των καθηγητών που διατίθενται στην Α?θμια

18/09/2012 BY ΟΛΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διατίθενται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σας ενημερώνουμε ότι … Περισσότερα …

add comment

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) για το σχολικό έτος 2012-2013

[ πατήστε εδώ ]

add comment

Όλες οι προκηρύξεις για ΣΣΝ , ΚΕΣΥΠ , ΕΚΦΕ , ΚΕΠΛΗΝΕΤ , Περιβαλλοντικής , Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων

10-08-12 Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων Η Προκήρυξη για την … Περισσότερα …

add comment

Οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των δέκα (10) διδακτικών ωρών.

Η Υπουργική Απόφαση 23464/Γ2  που είναι δημοσιευμένη στο το ΦΕΚ 654Β/2012 αναφέρει: Αριθμ. 23464/Γ2 (13) Τροποποίηση  συμπλήρωση της υπ? αριθμ. … Περισσότερα …

add comment

Σύσταση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κλάδων :ΠΕ05, ΠΕ07 , ΠΕ08 , ΠΕ32, ΠΕ18.41 , ΠΕ19 , ΠΕ20

kya_idryshs_kladwn_120504.pdf στη παραπάνω Κ.Υ.Α αναφέρονται οι νόμοι: n1566_85.html n3194_2003.pdf n3577_2003.pdf n3794_2009.pdf n4024_2011.pdf

add comment

Η νομοθεσία για τις αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου, Λυκείου , ΕΠΑΛ ,ΕΠΑΣ

Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου και των Επαγγελματικών Σχολών στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας … Περισσότερα …

add comment

Τροποποίηση-συμπλήρωση της Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) για αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9244%CE%919-87%CE%93

add comment

Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Πιλοτικού Γυμνασίου και κλάδων – ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση

Πατήστε Εδώ

add comment