Archive for the ‘Χημεία’ Category

PostHeaderIcon Λύσεις και σχόλια της ΕΕΧ για τα θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων 2019 στο μάθημα Χημεία Προσανατολισμου

Η ΕΕΧ ανακοινώνει τις λύσεις των θεμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων 2019 στο μάθημα “Χημεία Προσανατολισμου΄”

Πανελλήνιες Εξετάσεις στο μάθημα «Χημεία Προσανατολισμού»
2019
«Οι καλές προθέσεις δεν φτάνουν…»
Σήμερα Παρασκευή 14-6-2019 εξετάστηκε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις το μάθημα «Χημεία Προσανατολισμού» .
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) όπως προβλέπει ο θεσμικός της ρόλος της ως σύμβουλου του κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης, προβαίνει στον ακόλουθο σχολιασμό :
Θετικό σημείο αποτελεί η προσπάθεια σύνδεσης των θεμάτων με την καθημερινή ζωή και τις εφαρμογές της επιστήμης της Χημείας, αλλά θα έπρεπε να γίνει εξαιρετικά προσεκτικότερη διατύπωση και προσέγγιση των ζητημάτων που θίγονται. Δεν είναι δόκιμο να υπάρχει απόκλιση του τρόπου διδασκαλίας με αυτόν της εξέτασης.
Σαφήνεια Θεμάτων
Ορισμένα θέματα εμφανίζουν ασάφειες, κυρίως επιστημονικού ενδιαφέροντος που θα μπορούσαν να  προβληματίσουν και να καθυστερήσουν τους εξαιρετικά προετοιμασμένους μαθητές.
Έκταση θεμάτων
Τα θέματα προκάλεσαν χρονική ασφυξία, ακόμη και σε άριστους μαθητές, μηδενίζοντας ουσιαστικά τον χρόνο επαλήθευσης των απαντήσεων τους. Η πλήρης απάντηση των θεμάτων απαιτούσε απόλυτη ψυχραιμία, γεγονός δύσκολο για διαγωνιζόμενους μαθητές.
Βαθμός δυσκολίας – Διακριτική Ικανότητα
Τα θέματα χαρακτηρίζονται ως τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών, εμφανίζοντας διακριτική ικανότητα μόνο μεταξύ των άριστων μαθητών. Κάποια ερωτήματα προσέγγισαν τη φιλοσοφία του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας απομακρυνόμενα από αυτή των Πανελληνίων Εξετάσεων, στερούμενα δε άριστου επιστημονικού υπόβαθρου.
Το κύριο πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι το Σχολείο δεν προετοιμάζει τους μαθητές ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ανάλογα θέματα λόγω της έλλειψης χημικής εκπαίδευσης στις προηγούμενες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου καθώς και της απουσίας της Χημείας από τα εξεταζόμενα μαθήματα στο Γυμνάσιο και τη Β’ Λυκείου.
Εν κατακλείδι, η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) θεωρεί ότι τα θέματα της Χημείας δεν απαιτούν απομνημόνευση, ελέγχουν το σύνολο της ύλης και απαιτούν υψηλή κριτική ικανότητα. Εμφανίζουν όμως ασάφειες ως προς τη διατύπωσή τους, είναι αυξημένης δυσκολίας, η έκταση τους είναι δυσανάλογη ως προς τον χρόνο εξέτασης τους, ενώ κάποια ερωτήματα εμφανίζονται οριακά εκτός της διδασκόμενης ύλης.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988
Κάνιγγος 27
106 82, Αθήνα
Τηλ.: 210 38 21 524
210 38 29 266
Fax: 210 38 33 597
http://www.eex.gr
E-mail: info@eex.gr
ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS
27 Kaningos Str.
106 82 Athens
Greece
Tel.: ++30 210 38 21 524
++30 210 38 29 266
Fax: ++30 210 38 33 597
http://www.eex.gr
E-mail: info@eex.gr
Αθήνα 14- 6-2019

PostHeaderIcon Διαχείριση της Διδακτέας – Εξεταστέας ύλης της ΧΗΜΕΙΑΣ Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου

Διαχείριση της Διδακτέας – Εξεταστέας ύλης της ΧΗΜΕΙΑΣ της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) για το σχολ. έτος 2017 – 2018

ΧΗΜΕΙΑ Γ ημερ_Δ εσπερ ΓΕΛ 2017_18_signed

PostHeaderIcon Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση των επιτροπών για τη διεξαγωγή του 32ου ΠΜΔΧ 2018

το έγγραφο

PostHeaderIcon 32ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας – Ολυμπιάδα Χημείας 2018

το έγγραφο

PostHeaderIcon Μη αλλαγή χρήσης των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης

ΘΕΜΑ: «Μη αλλαγή χρήσης των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης»
Υπενθυμίζεται ότι σχετικά με τη χρήση των χώρων όπου στεγάζονται τα Σ.Ε.Φ.Ε. των σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης, εξακολουθούν να είναι σε ισχύ:
1. Η Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ.300.4/Ε1/1049/27-06-1984
2. Η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. Γ2/2388/23-06-2000
3. Η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 131733/Γ7/22-11-2005
4. Η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 175710/Γ7/19-11-2013 (κατά το μέρος που αφορά στη χρήση των εργαστηριακών
αιθουσών)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Μαρούσι 13-11-2017
Αριθ. Πρωτ. 194936/Δ2

PostHeaderIcon Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2017 – 2018

οι οδηγίες

PostHeaderIcon Ανακοίνωση του ΙΕΠ για τις ώρες διδασκαλίας στην Β και Γ Λυκείου το σχολικό έτος 2018-2019

Σχετικά με τα αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. θα ήθελε να διευκρινίσει:

α) Θα πρέπει καταρχάς να επισημανθεί ότι η μέριμνα για την επαρκή κάλυψη των αντικειμένων των Φυσικών Επιστημών αποτελεί βασική προτεραιότητα του ΙΕΠ. Με αυτή την έγνοια και με την ευκαιρία της ανανέωσης των προγραμμάτων του Λυκείου, το ΙΕΠ αναλαμβάνει να βελτιώσει τη διδασκαλία αυτών των αντικειμένων στις δύο πρώτες βαθμίδες και, μεταξύ άλλων, να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε με την περσινή κοινή πρόταση ΥΠΠΕΘ-ΙΕΠ.

β) Στο Πρόγραμμα Σπουδών της νέας Β’ Λυκείου, η οποία θα ισχύσει από την επόμενη σχολική χρονιά, έχει προβλεφθεί ένα μάθημα κορμού για τα αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών το οποίο θα αφορά στην  παραδειγματική και στην εργαστηριακή διάσταση των Φυσικών Επιστημών στη σύγχρονη εποχή.

Στο Πρόγραμμα Σπουδών της Β’ και Γ’ Λυκείου έχουν προβλεφθεί τετράωρα (Β’ Λυκείου) και εξάωρα (Γ’ Λυκείου) μαθήματα εμβάθυνσης στα αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών. Για καθαρά πρακτικούς λόγους (αδυναμία συγκρότησης τμημάτων στις εν λόγω τάξεις) τα αντικείμενα της Χημείας και της Βιολογίας, που είναι σαφώς διακριτά μεταξύ τους αντικείμενα, θα είναι δίωρα και, αντιστοίχως, τρίωρα (όπως ανάλογα θα ισχύσει και για τα αντικείμενα της Οικονομίας και της Κοινωνιολογίας).

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες που επιθυμούν να ασχοληθούν με τα αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών οι ώρες των μαθημάτων είναι επαρκείς (περισσότερες από τις προσφερόμενες σήμερα) και συνολικά αξίζει να επισημανθεί ότι δίνεται έμφαση στα μαθήματα της περιοχής STEM, δηλαδή στα αντικείμενα των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών και των νέων τεχνολογιών.

[Το Δελτίο τύπου σε pdf]

PostHeaderIcon Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Χημείας στη Β΄ τάξη Ημερησίου και Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου

οι οδηγίες

PostHeaderIcon Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2017 – 2018

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2017 – 2018

Το έγγραφο σε μορφή pdf

PostHeaderIcon Ανάρτηση εργαστηριακών οδηγών και τετραδίων εργασιών Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας Γενικού Λυκείου

Ανάρτηση εργαστηριακών οδηγών και τετραδίων εργασιών Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας Γενικού Λυκείου στο δικτυακό τόπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» του Ψηφιακού Σχολείου.
Σας ενημερώνουμε στο δικτυακό τόπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία»
(http://ebooks.edu.gr) του Ψηφιακού Σχολείου» έχουν αναρτηθεί οι εργαστηριακοί οδηγοί και τα τετράδια εργασιών Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας Γενικού Λυκείου.

Αθήνα, 09-02-2017
Αρ. Πρωτ. 22053/Δ2
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

PostHeaderIcon 13-10-16 Επιλογή και αρμοδιότητες του/της Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών στα σχολεία Β/θμιας

η εγκύκλιος

PostHeaderIcon 23-09-16| Παρουσιάσεις Ημερίδας Φυσικών Επιστημών για τους Σχολικούς Συμβούλους (ΙΕΠ)

1. Βιολογία Γυμνασίου (2016-2017)
2. 
Βιολογία Γενικού Λυκείου (2016-2017)
3. Γεωλογία – Γεωγραφία Γυμνασίου (2016-2017)
4. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων Γενικού Λυκείου (2016-2017)
5. Φυσική Γυμνασίου (2016-2017)
6. Φυσική Γενικού Λυκείου (2016-2017)
7
. Χημεία Γυμνασίου (2016-2017)
8. Χημεία Γενικού Λυκείου(2016-2017)

PostHeaderIcon Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2016 – 2017

το έγγραφο

PostHeaderIcon Τα θέματα στον 29ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας

Σήμερα 28/03/2015 πραγματοποιήθηκε ο 29ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας σε 93 εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού εθελοντών- συναδέλφων και περισσότερων από 3000 μαθητών.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και για πρώτη φορά συμμετείχαν με ξεχωριστά θέματα και μαθητές της Α΄ Λυκείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές από την Ελληνική ομογένεια της Γερμανίας και της Αιγύπτου.

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τόσο τους μαθητές που με τη συμμετοχή τους και την αγάπη τους για τη Χημεία αναδεικνύουν την αξία της Επιστήμης για την καθημερινή ζωή και το ρόλο της στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όσο και τους εκπαιδευτικούς, χωρίς την εθελοντική συμμετοχή των οποίων δε θα ήταν δυνατή η πραγματοποίησή του διαγωνισμού.

Τα θέματα του ΠΜΔΧ, καθώς και ο πλήρης φάκελος με τα στοιχεία και τα προτεινόμενα θέματα του ΠΜΔΧ βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΕΧ: www.eex.gr .

Οι λύσεις των θεμάτων θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή όλων των γραπτών, όχι αργότερα από την Τετάρτη 8 Απριλίου 2015.

Δείτε τον φάκελλο του 29ου ΠΜΔΧ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ

PostHeaderIcon 29ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας -Ολυμπιάδα Χημείας 2015

εδώ

Προσθήκη του διαχειριστή: Θέματα και απαντήσεις προηγούμενων Διαγωνισμών Χημείας εδώ

PostHeaderIcon Τροποποίηση στην ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ.

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17?09?2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β/2008 ) όσον αφορά στην ανάθεση του μαθήματος της Φυσικής σε Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ.

πατήστε εδώ

PostHeaderIcon ΑΠΣ του μαθήματος «Φυσικές Επιστήμες» στα ΓΕΛ

-Βιολογία της Β τάξης ΓΕΛ
ΥΑ 131378/Γ2/19-08-2014 ΦΕΚ 2300/27-08-2014
-Φυσική Α΄ τάξης Η?ερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄και Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
ΥΑ 80026/Γ2/ 22-05-2014 (ΦΕΚ 1401/02-06-2014) 
-Φυσική Β΄τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας και Ο?άδας Προσανατολισ?ού
80036/Γ2/22-05-2014 (ΦΕΚ 1401/02-06-2014)
-Χημεία στην Α΄ και Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου
Υ.Α Γ2/1095/05-03-1999. (ΦΕΚ Β΄ 343/1999)

Tο μάθημα «Φυσικές Επιστήμες» είναι  στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α και Β  ΓΕΛ και περιλαμβάνει  2ώρες Φυσική, 2ώρες Χημεία, και 2ώρες Βιολογία  την εβδομάδα.

Καλοδήμος Δ.
Φυσικός

PostHeaderIcon Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Χημείας στην Α΄ και Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. 48/21-07-2014 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σας γνωρίζουμε ότι για το σχ. έτος 2014-2015 το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Χημείας στην Α΄ και Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. Γ2/1095/05-03-1999 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 343).

fek_1999_343b.pdf

PostHeaderIcon Μαθήματα Νέας Ελληνικής γλώσσας στους θεματοδότες!

Οι θεματοδότες του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης 2014 στο θέμα Β1 έθεσαν την ερώτηση αυτή σωστού ? λάθους σα λάθος. Η διατύπωσή της όμως έχει ως απάντηση: Σωστό. Για να ήταν λανθασμένη η πρόταση έπρεπε να διατυπωθεί ως εξής: «Το 17Cl σχηματίζει ενώσεις μόνο με έναν ομοιοπολικό δεσμό» και όχι όπως διατυπώθηκε: «Το 17Cl σχηματίζει ενώσεις με έναν μόνο ομοιοπολικό δεσμό».
Ως γνωστόν το 17Cl σχηματίζει ενώσεις (μοριακές, ας μην αναφέρουμε τις ετεροπολικές, που δεν είναι σε μορφή μορίων) με έναν ομοιοπολικό, ή και με επιπλέον έναν ή δύο ή και τρεις «ημιπολικούς» αντίστοιχα (εδώ βέβαια το διδάσκουμε λανθασμένα, διότι ο κάθε «ημιπολικός» δεσμός είναι διπλός δεσμός και όχι ημιπολικός). Συνεπώς όπως διατυπώθηκε η πρόταση από τους θεματοδότες είναι σωστή, αφού το 17Cl σχηματίζει ενώσεις με έναν ομοιοπολικό μόνο δεσμό. Αφού ήθελαν να είναι η πρόταση λανθασμένη, έπρεπε να έχουν τη διατύπωση που αναφέρθηκε προηγουμένως: «Το 17Cl σχηματίζει ενώσεις μόνο με έναν ομοιοπολικό δεσμό», που πράγματι αυτή η πρόταση αποκλείει το 17Cl να σχηματίζει ενώσεις και με περισσότερους ομοιοπολικούς δεσμούς.
Δεν είναι μομφή ο τίτλος. Πρέπει οι θεματοδότες να είναι και καλοί γνώστες της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και όχι μόνο καλοί γνώστες του μαθήματος της Χημείας (πράγμα που δε φάνηκε στο ατόπημά τους στο Δ4 θέμα, στο τρίτο διάλυμα).
Φρονώ ότι πρέπει η Κεντρική Επιτροπή των Εξετάσεων να δώσει οδηγίες ώστε να καταχωρίζονται οι δύο μονάδες σε όλους τους υποψήφιους ανεξάρτητα από την απάντησή τους. Αρκετοί μαθητές έχουν απαντήσει σωστά σε όλα τα θέματα, αλλά και στο Β1α, όπου η απάντησή τους είναι σωστή και όχι λάθος, οπότε θα χάσουν το άριστα λόγω της λανθασμένης εκτίμησης της Επιτροπής.

Βαρελάς Γιώργος
εκπαιδευτικός

PostHeaderIcon Προγράμματα Σπουδών Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας Γυμνασίου (155 σελίδες)

Προγράμματα σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) του επιστημονικού πεδίου Φυσικές Επιστήμες και συγκεκριμένα των
εξής μαθησιακών αντικειμένων:
1. Βιολογία (Γ΄ τάξης Γυμνασίου)
2. Φυσική (Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου)
3. Χημεία (Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου

Πατήστε εδώ

 

PostHeaderIcon Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής και Χημείας του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2013-2014

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 153077/Γ2/18-10-2013 εγκυκλίου με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής και Χημείας του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2013-2014»

Μετά από εισήγηση του ΙΕΠ (πράξη 43/02-11-2013), σας ενημερώνουμε ότι η με αρ. πρωτ. 153077/Γ2/18-10-2013 εγκύκλιος τροποποιείται ως προς τις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Χημεία» της Α΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). Πιο συγκεκριμένα, από τη διδακτέα ύλη του εν λόγω μαθήματος αφαιρείται το κεφάλαιο 6. Οι διδακτικές ώρες που υπολείπονται κατανέμονται στα υπόλοιπα κεφάλαια ή/και σε ανακεφαλαίωση και επαναληπτικές ασκήσεις κατά την κρίση του διδάσκοντα. Κατά τα λοιπά, η με αρ. πρωτ. 153077/Γ2/18-10-2013 εγκύκλιος ισχύει ως έχει.

η εγκύκλιος 153077/Γ2/18-10-2013: εδώ

PostHeaderIcon Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PATHWAY

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PATHWAY (http://www.pathway-project.eu/ ) είναι μια δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εισαγωγή της διερευνητικής μάθησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στα πλαίσια του PATHWAY, επιστήμονες, ερευνητές, επιμορφωτές και εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διερευνητικές βέλτιστες πρακτικές για να δημιουργήσουν αντίστοιχα σενάρια που θα ενσωματωθούν
στην καθημερινή πρακτική των ευρωπαϊκών σχολείων.
Οι βέλτιστες αυτές πρακτικές αφορούν στη Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση κλπ, ενώ είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να μπορούν να στηρίξουν εκπαιδευτικά σενάρια σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου, από ωριαία μαθήματα και το σχολικό Εργαστήριο έως τις Ερευνητικές Εργασίες Α΄ και Β΄ Λυκείου.

Εδώ  μπορείτε να δείτε δράσεις του προγράμματος στην Ελλάδα.

path1

 

επιμέλεια άρθρου: Καλοδήμος Δ. Φυσικός

PostHeaderIcon Εκπαιδευτικό Υλικό Μέσης Εκπαίδευσης για όλα τα μαθήματα από το Υπουργείο Παιδείας Κύπρου

http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/

Ο ιστοχώρος αυτός δημιουργήθηκε και ενημερώνεται με κύριο στόχο την ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης προσφέροντας πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.
Στη σελίδα του κάθε μαθήματος μπορεί κανείς να βρει και να κατεβάσει δειγματικά μαθήματα, δείγματα εξεταστικών δοκιμίων και υποστηρικτικό διδακτικό υλικό.

sch.ac.cy

Επιμέλεια άρθρου: Καλοδήμος Δ.

PostHeaderIcon Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής και Χημείας του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2013-2014

Σας αποστέλλουμε οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας Φυσική, Χημεία Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2013-2014, σύμφωνα με την εισήγηση του ΙΕΠ (πράξεις 26/2013, 27/2013 και 32/2013).
πατήστε εδώ

PostHeaderIcon Διευκρινίσεις για τις εγκυκλίους επιλογής και αρμοδιοτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ

Σχετ. 1.) 106549 /Γ7/14-09-2012
2.) 106554/Γ7/14-09-2012

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικών με τα προαναφερόμενα έγγραφα διευκρινίζουμε ότι:
1. Ως Υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ και Υπεύθυνος ΣΕΦΕ του σχολείου στο οποίο ανήκει το αντίστοιχο εργαστήριο ή τα αντίστοιχα εργαστήρια τοποθετείται εκπαιδευτικός που διδάσκει στο συγκεκριμένο σχολείο τουλάχιστον 3 μέρες την εβδομάδα.
2. Στα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών ή Πληροφορικής του σχολείου μπορεί να τοποθετηθεί ως Υπεύθυνος και ο υποδιευθυντής του σχολείου, εφόσον είναι της αντίστοιχης ειδικότητας και μοναδικός υπηρετών στο σχολείο.
3. Σε σχολεία που δεν μπορεί να οριστεί Υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ ή ΣΕΦΕ διότι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει μάθημα Πληροφορικής ή Φυσικών Επιστημών στο συγκεκριμένο σχολείο είναι Υπεύθυνος σε άλλο σχολείο της ίδιας Δ/νσης Β?/θμιας Εκπ/σης, ορίζεται Υπεύθυνος ο ίδιος εκπαιδευτικός και στα δύο σχολεία χωρίς περαιτέρω μείωση του ωραρίου του.
Αν υπάρχουν δύο εργαστήρια ΣΕΠΕΗΥ ή ΣΕΦΕ ορίζεται μόνο ένας υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ ή ΣΕΦΕ.

PostHeaderIcon Κάλυψη των θέσεων των συνεργατών των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) για το σχολικό έτος 2013-14»

ΘΕΜΑ: «Κάλυψη των θέσεων των συνεργατών των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) για το σχολικό έτος 2013-14».

Έχοντας υπόψη:

  α) Υ.Α. 92985/Γ7/ 10-8-2012 (ΦΕΚ 2315 τεύχος Β? /10-08-2012)
β) Υ.Α  93004/Γ7/ 10-8-2012

Καλούνται οι Διευθυντές των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να εξασφαλίσουν εφόσον είναι εφικτό:

Τη στελέχωση των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) με εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ04 ή / και κλάδων ΠΕ12 και ΠΕ70 ,  ως συνεργάτες του ΕΚΦΕ. Η θητεία των ανωτέρω, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους θα γίνει όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 της αναφερόμενης με αρ. πρωτ. 92985/Γ7/10-08-2012 (ΦΕΚ 2315 τεύχος Β? / 10-08-2012) σχετικής Υ.Α.

Υπουργείο Παιδείας

PostHeaderIcon Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης θετικών μαθημάτων των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-14

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 24/08-07-2013 Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη διδακτέα ύλη των θετικών μαθημάτων των τάξεων του Γενικού Λυκείου. Συγκεκριμένα:
-Μαθηματικά
-Φυσική
-Χημεία
-Βιολογία
-Μαθήματα Επιλογής:
Εφαρμογές Υπολογιστών
Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής
Πολυμέσα ? Δίκτυα
Εφαρμογές Λογισμικού
Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη
Τεχνολογία και Ανάπτυξη
Στατιστική
Λογική: Θεωρία και Πρακτική
Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
Βιομηχανική Παραγωγή και Ενέργεια
Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

πατήστε εδώ για να δείτε τις οδηγίες σε μορφή .doc

PostHeaderIcon Λύσεις των θεμάτων ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ από την Ε.Ε.Χ

Δείτε τις απαντήσεις των θεμάτων.

PostHeaderIcon Τι είναι η Χημεία;

πατήστε εδώ για να δείτε  σχετικό video

Καλοδήμος Δ.

PostHeaderIcon Υλικό σχετικά με την εργαστηριακή διδασκαλία Φυσικών Μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της προώθησης της εργαστηριακής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών που αποτελεί πρωταρχικό και αναπόσπαστο κομμάτι των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα σχολεία έχει αναρτηθεί στην Εκπαιδευτική Δικτυακή πύλη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΠΑ), www.e-yliko.gr, υλικό σχετικό με την εργαστηριακή διδασκαλία Φυσικών Μαθημάτων και την υποστήριξη αυτής μέσω των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ). Μπορείτε να επισκεφτείτε το σχετικό υλικό ακολουθώντας τη διαδρομή www.e-yliko.gr -> Ενημερωτικό Υλικό-> Σχολικές Δραστηριότητες ->Εργαστηριακή Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών.
Στο εν λόγω υλικό που θα ενημερώνεται και θα εμπλουτίζεται συνεχώς συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
1. Υποστηρικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών. Το υλικό αυτό υπάρχει και εμπλουτίζεται συνεχώς από την εκπαιδευτική κοινότητα. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες καταχώρισης εκπαιδευτικού υλικού στη διεύθυνση:
http://www.e-yliko.gr/odhgies/odhgies.aspx
2. Κατάλογος για όλα τα ΕΚΦΕ της χώρας με
i. τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλ, ιστοσελίδα κλπ)
ii. τον απολογισμό δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2011-12
iii. εργαστηριακά μαθήματα / παρουσιάσεις και επιμορφωτικές δράσεις που πραγματοποιούνται στο χώρο του ΕΚΦΕ
iv. έκτακτες επιμορφωτικές δράσεις των ΕΚΦΕ .
3. Ανακοινώσεις / Εκπαιδευτικές Επισκέψεις και διαγωνισμοί Φυσικών Επιστημών.

Archives
Άρθρα ανά μέρα
June 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930