Archive for the ‘Προγράμματα’ Category

PostHeaderIcon ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2018 – 2019

η απόφαση

PostHeaderIcon Σχεδιασμός και υλοποίηση των προγραμμάτων ASPnet UNESCO και eTwinning για το σχολικό έτος 2017-2018

Το έγγραφο σε μορφή pdf

PostHeaderIcon «Υλοποίηση δράσεων Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας»

το έγγραφο

PostHeaderIcon ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2017 – 2018 (τελικό)

το έγγραφο

PostHeaderIcon Καταληκτικές ημερομηνίες για τη Δράση ΚΑ1 και τη Δράση ΚΑ2 του Erasmus+

ΘΕΜΑ:« Καταληκτικές ημερομηνίες για τη Δράση ΚΑ1 και τη Δράση ΚΑ2 του Erasmus+»

Σας ενημερώνουμε ότι οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων στους τομείς της ΕΕΚ, της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων για την κινητικότητα ατόμων της Δράσης ΚΑ1, καθώς και των Στρατηγικών Συμπράξεων για τον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δράσης ΚΑ2 είναι:
• για τη Δράση ΚΑ1, η 1η Φεβρουαρίου 2018 (12:00 π.μ ώρα Βρυξελλών)
• για τη Δράση ΚΑ2, η 21 Απριλίου 2018 (12:00 π.μ ώρα Βρυξελλών)
Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις Δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ που αφορούν την εκπαίδευση, να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους των Δ/νσεων Εκπ/σης, ή με την υπεύθυνη στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, κα Μπαμπάνα Αναστασία στο τηλ. 22310 66151.
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Χρήστος Ι. Δημητρίου

PostHeaderIcon 6 ημέρες απέμειναν για δήλωση συμμετοχής σχολείων στη δράση «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο»

Λίγες μόνο ημέρες απέμειναν για τη δήλωση συμμετοχής σχολείων στη δράση«Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο», καθώς η προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017.

Η δράση θα τρέξει για 3η συνεχόμενη χρονιά και διοργανώνεται από την Science View και το τμήμα ΦΠΨ του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απευθυνόμενη και φέτος σε μαθητές 12-16 ετών (Α’ Γυμνασίου – B’ Λυκείου), χωρίς να αποκλείονται και μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι καλούνται να δραματοποιήσουν επιστημονικές έννοιες και γνώσεις που προέρχονται από το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων τους. Η δράση δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού έργου CREAT-IT (www.creatit-project.eu) ενώ στηρίζεται στις αρχές των διερευνητικών μεθόδων μάθησης των φυσικών επιστημών (Inquiry Based Science Education) καθώς και στο παιδαγωγικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CREATIONS (http://creations-project.eu/). Είναι προτεινόμενη δράση για τις Ελληνικές Εκπαιδευτικές Κοινότητες του Open Discovery Space (ODS) και του Inspiring Science Education (ISE).
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, οι μαθητές θα υλοποιήσουν μια θεατρική παράσταση σχετική με επιστημονικά θέματα και θα μάθουν επιστήμη με δημιουργικό τρόπο. Ένας από τους απώτερους στόχους είναι η κινητοποίηση όλο και περισσότερων εκπαιδευτικών & μαθητών και η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής κοινότητας που θα συνεργάζεται, θα ανταλλάσσει απόψεις, υλικό και καλές πρακτικές για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και μετά το πέρας της δράσης.
Στη δράση μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σχολεία από όλη την Ελλάδα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
  • Συμμετοχή στην εκδήλωση της Αθήνας (1-2 Απριλίου 2017)
  • Συμμετοχή στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης (8-9 Απριλίου 2017)
  • Αν κάποιο σχολείο δεν έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει σε μια από τις δύο προηγούμενες εκδηλώσεις μπορεί να συμμετέχει βιντεοσκοπώντας την παράσταση και αποστέλλοντάς την σε ειδική πλατφόρμα.
Για πρώτη φορά φέτος θεσπίζεται κι ένα ειδικό βραβείο για την κατηγορία  «Διάδοση και προώθηση της παράστασης» που στόχο έχει να εμπλέξει τους μαθητές σε όλες τις πτυχές της οργάνωσης, υλοποίησης και προώθησης μιας θεατρικής παράστασης (εύρεση υποστηρικτών, διαφήμισή της παράστασης κλπ.), αντιμετωπίζοντάς την ως μια κανονική παραγωγή.

Δηλώστε τώρα συμμετοχή εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της δράσης: www.lstt.eu ή την σελίδα της δράσης στο Facebook εδώ.
Υλικό από τις προηγούμενες διοργανώσεις μπορείτε να βρείτε στην διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Open Discovery Space, στην οποία μπορεί ο οποιοσδήποτε να γίνει μέλος, ή εδώ:

PostHeaderIcon 23-12| Έγκριση Προγραμμάτων Διαφυλικής Αγωγής

Θέμα: «Έγκριση Προγραμμάτων Διαφυλικής Αγωγής στα Σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας από την Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης & Αναπαραγωγικής Υγείας»
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 167629/Δ2/10-10-2016 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
Απαντώντας στο από με αρ. πρωτ. 28/10-10-2016 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 46/24-11-2016 Απόσπασμα Πρακτικού το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την εφαρμογή των Προγραμμάτων Διαφυλικής Αγωγής, που προτίθεστε να υλοποιήσετε σε συνεργασία με το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο στα Σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης όλης της χώρας. Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2016-2017.
Τα προγράμματα διάρκειας έως δύο διδακτικών ωρών, έχουν στόχο την ενημέρωση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των κηδεμόνων των μαθητών σε ζητήματα σεξουαλικής αγωγής με θεματικούς άξονες που σχετίζονται στα χαρακτηριστικά της εφηβείας (βιολογικές, συναισθηματικές, ψυχολογικές αλλαγές), στην ανατομία – φυσιολογία & υγιεινή του γεννητικού συστήματος, στην πρόληψη των πρόωρων σεξουαλικών επαφών, στην πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, σε θέματα αντισύλληψης κλπ .
Τα προγράμματα συντονίζονται από τον κ. Γεώργιο Κρεατσά, Καθηγητή Μαιευτικής-
Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον κ. Νικόλαο Σαλάκο, Αναπληρωτή Καθηγητή Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με εισηγητές την κ. Καλλιόπη Τσεμπέρη, Σύμβουλο της Εταιρείας και τα μέλη κ.κ. Π. Παναγόπουλο, Μιχάλη Καλοειδά, Θεόδωρο Καλαμπόκα, Ιωάννη Μπούτα, Φωτεινή Ανυφαντάκη, Βασιλική Δρεπανού, Λειϊλά Τοπ και Α. Σωτηριάδου.
Για πληροφορίες τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210-7286332.

Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων εγκρίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τα σχολεία και σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων , ώστε να μην παρακωλύεται η εφαρμογή του ωρολογίου σχολικού προγράμματος. Η συνεργασία των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων είναι απαραίτητη.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Επιπρόσθετα, για την συμμετοχή των μαθητών/τριών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών.
3. Η υλοποίηση των προγραμμάτων να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των τάξεων των σχολείων που θα συμμετέχουν.
4. Να μην υπάρχει διανομή οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών, ατόμων/ φορέων, καθώς και μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υλικού. Παρακαλούμε, όπως μας κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων της επιστημονικής ομάδας, στο τέλος του σχολικού έτους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Μαρούσι, 21-12-2016

Αρ. Πρωτ. Φ13.1/218801/Δ2

PostHeaderIcon 30-11| Έγκριση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Τα προγράμματα

PostHeaderIcon 28-11| Αίτηση Σχολικής Ομάδας για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΚΠΕ για το σχολικό έτος 2016-17

Αίτηση Σχολικής Ομάδας για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΚΠΕ για το σχολικό έτος 2016-17

το έντυπο της αίτησης

PostHeaderIcon 18-11| Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να μην Καπνίζω» για την Πρόληψη του Καπνίσματος

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να μην Καπνίζω» για την Πρόληψη του Καπνίσματος σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
το έγγραφο

PostHeaderIcon ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014 – 2015 (2η Ανακοινοποίηση στο ορθό)

εδώ

PostHeaderIcon ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014 – 2015

εδώ

PostHeaderIcon Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους».
Πατήστε εδώ για την Υ.Α
————————————————————-
ΘΕΜΑ:«Καθηκοντολόγιο Υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ,Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων»
Έχοντας υπόψη :

-Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ.   92998/Γ7/10-08-2012
-Την εγκύκλιο Σχολικών Δραστηριοτήτων με αρ. πρωτ. 167127/Γ7/15-10-2014
-Την από 165947/Γ7/ 04-11-2013 Διευκρινίσεις στο ορθό με αρ. πρωτ. 126889/Γ7/13-09-2013 Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ,Αγωγής Υγείας ,Πολιτιστικών Θεμάτων ).
Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει της Υπουργικής Απόφασης  με αρ. πρωτ. 92998/Γ7/10-08-2012 οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , Αγωγής Υγείας ,Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων θα βρίσκονται στις θέσεις τους μέχρι 31-08-2015. Επομένως βάσει της ανωτέρω Υ.Α. το καθηκοντολόγιό τους είναι το :
-άρθρο 4 για τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
-άρθρο 6 για τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας
-άρθρο 8 για τους Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων
-άρθρο 10 για τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων
Ως εκ τούτου οι Υπεύθυνοι παρακολουθούν, υποστηρίζουν και αξιολογούν τα πολύμηνα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και τα Προγράμματα τα οποία εντάσσονται στη θεματολογία του «Κοινωνικού σχολείου». Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να λάβουν γνώση ενυπόγραφα.

Αρ. Πρωτ. 174383/Γ7/27-10-2014

 

PostHeaderIcon Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων 2014-2015

εδώ

PostHeaderIcon Διευκρινίση ως προς την Εγκύκλιο Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

ΘΕΜΑ :  Διευκρινίση ως προς την Εγκύκλιο Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής σταδιοδρομίας, eTwinninig και ERASMUS+ για το σχολικό έτος 2014-5)

Σε απάντηση ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι, όσον αφορά σε οποιαδήποτε παρέμβαση σχετικά με τις ειδικότητες ΠΕ 02, ΠΕ 03, και ΠΕ04 ? σε σχέση με το δίωρο των υπερωριών, σε περίπτωση που απομένουν δηλαδή μία ή δύο ώρες στις εν λόγω ειδικότητες για συμπλήρωση ωραρίου – δύναται να αποφασίζει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης, όπου ανήκει ο εκπαιδευτικός.

Ειδικότερα για το eTwinning, η προθεσμία υποβολής της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης παρατείνεται μέχρι 31/10/2014 και η έγκριση από την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθεί στις 20/11/2014, καθώς η έγκριση των έργων απαιτεί και τη σύμφωνη γνώμη Ευρωπαϊκών Εθνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης eTwinning με σχολεία των οποίων συνάπτεται η συνεργασία. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με Πατεράκη Ειρήνη 2103442648, etwinning help desk 801 11 38946, email EYY, etwinning@sch.gr

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί να λάβουν γνώση της παρούσας ενυπόγραφα.

Υπουργείο Παιδείας

Αρ. Πρωτ. 172670/Γ7/23-10-2014

Archives
Άρθρα ανά μέρα
June 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930