Αξιολόγηση Μαθητών Γυμνασίου

Π.Δ. 409/1994 (ΦΕΚ Α΄ 226) :Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου.

Π.Δ. 465/1981

Π.Δ 47/2012 : Αξιολόγηση των μαθητών των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών

Ωρολόγια Προγράμματα

Το σχολικό έτος 2013-14 άλλαξε το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α?  Γ/σιου το σχολικό έτος 2014-15 θα αλλάξει το ωρολόγιο πρόγραμμα και της Β?  Γ/σιου.
Τα ωρολόγια προγράμματα της Α? & Β? Γυμνασίου το σχολικό έτος 2014-15  
εδώ.
Στη  Γ? Γ/σιου ισχύει ακόμα το παλιό πρόγραμμα και μπορείτε να το  δείτε εδώ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών: ya_w_p_pilotiko_gymnasioy_110914.doc

Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄,Β΄,Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου:
orologia_abc_esp_gymn.doc

Οδηγίες για τη διδασκαλία

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θετικών Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2011-2012.

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θεωρητικών Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2011-2012.

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Αγγλικής και της Γαλλικής Γλώσσας Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2011-2012

ΒΙΒΛΙΑ

Τα Βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)

Εκπαιδευτικό Λογισμικό

http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/

Συλλογή στοιχείων:
Καλοδήμος Δ.
Διαχειριστής:
http://dide.fth.sch.gr