Πανελλαδικές 2015
ΥΛΗ Γ-ΗΜ-ΓΕΛ: ΦΕΚ 2721Β/2014
ΥΛΗ Δ-ΕΣ-ΓΕΛ: ΦΕΚ 2721Β/2014
ΥΛΗ Γ-ΕΠΑΛ-Α:ΦΕΚ 2420Β/2014
ΥΛΗ Δ-ΕΣΠ-Α:

Ενη?έρωση ?αθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2014-15 σχετικά
? ?ε τα εξεταζό?ενα ?αθή?ατα σε πανελλαδικό επίπεδο,
? την επιλογή του δεύτερου ?αθή?ατος γενικής παιδείας και των επιστη?ονικών πεδίων: πατήστε εδώ

Μαθήματα , συντελεστές αυξημένης βαρύτητας ανά κατεύθυνση και ανά πεδίο. Σε μία σελίδα τα βασικά στοιχεία του συστήματος εισαγωγής στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.[πατήστε εδώ]

Πόσο  συνεισφέρει το κάθε μάθημα στο τελικό αριθμό μορίων
Βαρύτητα Βαθμών
Όλοι οι επιτρεπτοί συνδυασμοί Πεδίων ανά Κατεύθυνση

 

ΕΠΑΛ

Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ΟΜΑΔΑΣ Α΄ &  Β’ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εδώ

 

Υπολογισμός Μορίων

Υπολογισμός Μορίων από το Βαθμό Πρόσβασης

Υπολογισμός Μορίων από το προφορικά και το γραπτό βαθμό

Βάσεις /Πληροφορίες

Γενικά Λυκεια (Πεδία-Σχολές-Βάσεις-Πληροφορίες)

Δυναμική Αναζήτηση σε όλες τις Σχολές

Δυναμική Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Επαγγελματικά Λύκεια [ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)] (Τομείς-Σχολές-Βάσεις-Πληροφορίες)

Εισακτέοι 2014

Σχολες ανα ΚΛΑΔΟ

Σχολές ανά Τμήμα  ΑΕΙ και ΤΕΙ

Σχολές Μηχανογραφικού 2014 ανά Πεδίο και ανα Βαθμίδα

Κοινές Σχολές

Σχολές με Ειδικά Μαθήματα/Προκαταρκτικές εξετάσεις

Τα sites των ΑΕΙ και ΤΕΙ

Τα sites Σχολών του Μηχανογραφικού

Μηχανογραφικό ΓΕΛ 2014

Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ 2014

Αντιστοιχίες ΑΕΙ & ΤΕΙ για μετεγγραφή.

Αντιστοιχίσεις ΑΕΙ εδώ

Αντιστοιχίσεις  Τ.Ε.Ι.  εδώ