ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ/
"; ?>
0 order by link_id Desc"; $result = mysql_query($query); $num_results = mysql_num_rows($result); $num_results = mysql_num_rows($result); echo ""; while ($row=mysql_fetch_array($result)) { echo "
"; echo " $searchval : ".$num_results; echo "
"; echo "

$row[link_url] "; echo "
:"; echo $row["link_description"]; echo "- ID:"; echo $row["link_id"]; } echo "