Author Archive

πατήστε εδώ

απαραίτητοι οι νόμοι:

3232/2004 [ΦΕΚ 48Α/2004] (διαδοχική ασφάλιση)
fek_2004_48a.pdf

ν. 3863/2010 και ν. 3232/2004
Καταβολή τμηματικού ποσού συμμετέχοντα φορέα ταυτόχρονα με του απονέμοντα κατ΄ επιλογή του ασφαλισμένου , μειωμένο κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται έως την συμπλήρωση τωνπροβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.2084/1992 ορίων ηλικίας
(15-7-2010)>Νόμος 3863/2010 [ΦΕΚ 115Α/2010]
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.
fek_2010_115a.pdf

Comments No Comments »

Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ασφαλιστικού εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας σε 18 ερμηνευτικές εγκυκλίους. Μέσω των εγκυκλίων παρουσιάζονται αναλυτικά οι αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανά Ταμείο, οι μειώσεις των συντάξεων στον ιδιωτικό τομέα, στον ΟΓΑ και το ΝΑΤ, η περικοπή του ΕΚΑΣ και η μείωση του εφάπαξ. Το νέο Μνημόνιο εγκλωβίζει τουλάχιστον για δύο έτη όλους τους ασφαλισμένους, που δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έως το τέλος του 2012. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Μνημονίου, οι δύο ρυθμίσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται αυτό το αποτέλεσμα είναι:
@ Από 1-1-2013 η αύξηση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο έτη (από τα 65 στα 67), αλλά και η αντίστοιχη αύξηση των ενδιάμεσων ορίων συνταξιοδότησης.
@ Η άμεση ισχύς από την 1η Ιανουαρίου 2013 των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (όρια ηλικίας – έτη ασφάλισης), οι οποίες προβλεπόταν να διαμορφωθούν σταδιακά την 1η Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με τον νόμο Λοβέρδου – Κουτρουμάνη (3863/2010). Με αυτό τον τρόπο, από το 2013 οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης διαμορφώνονται για όλους τους ασφαλισμένους, είτε στα 62 έτη ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης, είτε με 15 έτη ασφάλισης στο 67ο έτος της ηλικίας τους. Σύμφωνα με τη διάταξη του Μνημονίου, από την αύξηση των ορίων ηλικίας αλλά και την αύξηση των ετών ασφάλισης εξαιρούνται: 1. Οι μητέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων. 2. Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων. 3. Οι ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας (Νόμος 4024/2011). Παράλληλα, προβλέπεται ρητώς ότι διασφαλίζονται τα θεμελιωμένα έως και 31-12-2012 συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καθώς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί ή κατοχυρώνονται ? με ή χωρίς αναγνώριση πλασματικών χρόνων ? προκειμένου για συνταξιοδότηση με προϋποθέσεις που ισχύουν έως 31-12-2012. Διευκρινίζεται ότι θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται), που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος. Κατοχυρωμένο δικαίωμα είναι η δυνατότητα των ασφαλισμένων να συνταξιοδοτηθούν (δηλαδή να κλειδώσουν) με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης του απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας.

TA NEA

Comments No Comments »

Οι συνταξιούχοι καθηγητές πήραν τη τελευταία δόση  του μερίσματος  από το επικουρικό ταμείο ΜΤΠΥ αρκετά μειωμένη γιατί από  1?11?2011  και  εφεξής  όλα  τα  καταβαλλόμενα  μερίσματα  του  Μ.Τ.Π.Υ.  μειώθηκαν  κατά  ποσοστό  20%.
Ένα παράδειγμα για συγκεκριμένο συνταξιούχο: Το μέρισμα του 1ου τριμήνου του 2012, αντί για 735 ΕΥΡΩ καθαρά, ήρθε 490ΕΥΡΩ λόγω 20% αναδρομικών κρατήσεων από 1-11-2011.  Αναλυτικά 735:3=245 , 20%x245=49 ,  245-49=196 το μηνιαίο μέρισμα από 1-11-2011  , τα αναδρομικά 2 μηνών είναι 49×2=98 οπότε 196×3-2×49=490 ευρώ. Δηλαδή έχουμε ήδη  μείωση Επικουρικού Ταμείου!
Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση του Ταμείου εδώ: mtpy-01-11-2011.pdf

Υ.Γ Για τη παραπάνω μείωση ενημερώθηκα από τον πρώην Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης Φθ/δας  Κον Αθαν. Μιχελή.

Καλοδήμος Δ.

Comments No Comments »

Της Ρούλας Σαλούρου

Αυξήσεις – φωτιά, για τους πιο τυχερούς κατά 6 μήνες και για τους πλέον άτυχους έως και 3 χρόνια στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης φέρνει το νέο έτος, σε χιλιάδες συνταξιούχους. Όχι, δεν πρόκειται για νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση, χωρίς βέβαια και αυτή να αποκλείεται εντός του  δύσκολου ασφαλιστικά και όχι μόνο, 2012. Πρόκειται για την εφαρμογή του νόμου Λοβέρδου ? Κουτρουμάνη που ψηφίστηκε το 2010 και προβλέπει αυξήσεις σε όρια ηλικίας και έτη ασφάλισης, με δόσεις, έως το 2015. Μέχρις ότου δηλαδή, εφαρμοστούν για όλους τους ασφαλισμένους οι γενικοί όροι συνταξιοδότησης, δηλαδή η συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας, παράλληλα με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης.

Σε όλα αυτά, δεν συμπεριλαμβάνονται επίσης, οι προωθούμενες αλλαγές σε επικουρικές συντάξεις, εφάπαξ και κοινωνικά επιδόματα, καθώς σήμερα, το Capital.gr παρουσιάζει μόνο τις «σίγουρες» αλλαγές, που αποτελούν ήδη νόμο του κράτους.

Έτσι, για το νέο έτος, οι αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αφορούν στο σύνολό τους όλους τους ασφαλισμένους, εκτός βέβαια από τους τυχερούς, που έχουν ασφαλιστεί πριν από το 1983 και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας, με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης. Για μεν το δημόσιο, οι λεγόμενες παραμετρικές αλλαγές θα συνεχιστούν μέχρι και το μεθεπόμενο έτος (2013) ενώ για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, οι αλλαγές θα ολοκληρωθούν  έως το 2015.

Με την έναρξη του νέου έτους, εφαρμόζεται κι ένα «μπόνους», ως αντίβαρο στις   αυξήσεις των απαιτούμενων ετών ασφάλισης. Συγκεκριμένα και βάσει του ασφαλιστικού νόμου, αυξάνονται από 4 σε 5 τα πλασματικά έτη που μπορεί κάποιος ασφαλισμένος να αναγνωρίσει, εξαγοράζοντάς τα. Με αυτόν τον τρόπο, και υπό την προϋπόθεση ότι πληροί την προϋπόθεση της ηλικίας, μπορεί μέσα στο 2012 κάποιος ασφαλισμένος να   θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Τέλος η 35ετία

Στο Δημόσιο Τομέα, για τις γυναίκες, το 2012, αυξάνεται κατά 2 χρόνια το απαιτούμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για σύνταξη με 15ετία. Συγκεκριμένα, με 15 έτη ασφάλισης απαιτείται το 2012, η συμπλήρωση του 63ου έτους ηλικίας, από 61 που ισχύει το τρέχον έτος. Για πλήρη σύνταξη, άνδρες και γυναίκες στο δημόσιο, το νέο έτος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης (από 36 το 2011) και την ηλικία των 59 ετών (από 58). Ειδικά για τους γονείς με ανήλικο που μπορούν να θεμελιώσουν το 2012 σύνταξη με 25 έτη ασφάλισης, το όριο ηλικίας πάει από 52 σήμερα, στα 55 έτη. Για δημοσίους υπαλλήλους με 3 παιδιά, εκτός από τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας (από 52 φέτος), από τις αρχές του νέου έτους θα απαιτείται η συμπλήρωση 23 ετών ασφάλισης από 21 που ισχύει μέχρι το τέλος του 2011.

Όσον αφορά τη δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης με 25ετία στο δημόσιο, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, από 56 που είναι για φέτος, αυξάνεται κατά δύο έτη το 2012, κι έτσι θα απαιτείται η συμπλήρωση του 58ου έτους ηλικίας.

Αυξήσεις στα απαιτούμενα έτη ασφάλισης αλλά και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης προβλέπονται επίσης, για άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Γενικά, για συνταξιοδότηση το 2012 με πλήρη σύνταξη θα απαιτείται η συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης, από 36 που ισχύει για λίγες ακόμη ημέρες, και η συμπλήρωση των 59 ετών (από 58 το 2011). Στην περίπτωση γυναικών με 15ετία, ήτοι 4.500 ημέρες ασφάλισης (ένσημα), σύμφωνα με τον ασφαλιστικό νόμο Λοβέρδου ? Κουτρουμάνη, το 2012 για να λάβουν σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσουν τα 62 έτη, (από 61 φέτος). Εάν κάποια γυναίκα επιθυμεί, με 15 έτη ασφάλισης, να λάβει μειωμένη ? πρόωρη σύνταξη, θα πρέπει το 2012 θα συμπληρώνει τα 57 έτη ηλικίας, από 56 που ισχύει φέτος.

Για σύνταξη με καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών παράλληλα με τη συμπλήρωση 10.500 ημερών εργασίας θα απαιτείται η συμπλήρωση  των 56 ετών και 6 μηνών και στην περίπτωση μειωμένης σύνταξης, η συμπλήρωση των 54 ετών και 6 μηνών.

Για τα Βαρέα με 4.500 ημέρες ασφάλισης (15ετία) απαιτείται η συμπλήρωση των 57 ετών (από 56) και για μητέρες ανηλίκων με 5.500 ημέρες εργασίας, για το 2012, θα απαιτείται η συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας  (από 57 φέτος). Και σε αυτή την κατηγορία, εάν κάποια μητέρα επιθυμεί μειωμένη σύνταξη, με 4.500 ένσημα πρέπει μέσα στο 2012 να συμπληρώνει τα 55  (από 52 που ισχύει το 2011).

Αυξήσεις και για τους επαγγελματίες

Αυξήσεις προβλέπονται και για τους ελεύθερους επαγγελματίες που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ. Από την 1η Ιανουαρίου και για όλο το 2012, για τη συνταξιοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, εμπόρων, βιοτεχνών και αυτοκινητιστών, θα απαιτείται η συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης, από 36 έτη που ισχύει για τις λίγες  ημέρες του 2011 που απομένουν, καθώς και η συμπλήρωση του 60 έτους ηλικίας. Αντίστοιχες αλλαγές ισχύουν και για τους επιστήμονες του ΕΤΑΑ, μηχανικούς, εργολήπτες, νομικούς, συμβολαιογράφους, γιατρούς και φαρμακοποιούς. Συγκεκριμένα, τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης αυξάνονται κατά ένα χρόνο, στα 37 (από 36 φέτος) και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα πρέπει να είναι 60 για τους άνδρες (από 59 φέτος) και 59 για τις γυναίκες (από 58 φέτος).  Ειδικά για τις γυναίκες, στην περίπτωση συμπλήρωσης 25 ετών ασφάλισης στο ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμεία Νομικών) το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 2012 θα διαμορφωθεί στα 62, από 61 που ισχύει φέτος. Για τις γυναίκες δικηγόρους, μητέρες ανηλίκων καθώς και για τους άνδρες δικηγόρους χήρους, πατέρες ανηλίκων, απαιτούνται αντί 25 έτη, φέτος 22 και του χρόνου, 22,5 έτη ασφάλισης, με όριο ηλικίας τα 58, από 55 που ισχύει για το τρέχον έτος.

Πηγή:www.capital.gr

http://www.capital.gr/news.asp?id=1365026

Comments No Comments »

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/45Ο74691ΩΓ-ΗΟ9

Comments No Comments »

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ Τρίτη 06 Δεκεμβρίου 2011

Προκαταβολή έως και μισό εφάπαξ σχεδιάζει να χορηγεί το υπό κατάρρευση Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) σε μια προσπάθεια να ανακουφίσει τους απελπισμένους δικαιούχους δημόσιους υπαλλήλους. Το Ταμείο έχει μαύρη τρύπα 2 δισ. ευρώ, με 50.000 συνταξιούχους να περιμένουν στην ουρά. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή την περίοδο διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις του Νοεμβρίου 2009 ενώ εκατοντάδες είναι οι δικαιούχοι που απεβίωσαν περιμένοντας την εφάπαξ αποζημίωση.

Ακόμη και τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα για τη σωτηρία του ΤΠΔΥ δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα.

Συγκεκριμένα αυτά είναι:

Μειώθηκε κατά 15% το εφάπαξ βοήθημα το οποίο χορηγεί στους ασφαλισμένους του που εξήλθαν της υπηρεσίας από 1/1/2010 μέχρι και τις 31/12/2010 ο Τομέας Πρόνοιας του ΤΠΔΥ. Επίσης στους ασφαλισμένους που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από 1/1/2011 και μετά το εφάπαξ από το ΤΠΔΥ μειώνεται σε ποσοστό 20% για όσους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησής του

Εγινε ένταξη στο ΤΠΔΥ των 65.000 υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο. Από 1/7/2011 ισχύει η υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας του ΤΠΔΥ των επί συβάσει αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των οποίων το μόνιμο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του Ταμείου, ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης.

Εγινε παρακράτηση εισφοράς 1% από 1/1/2011 υπέρ του ΤΠΔΥ των πάσης φύσεως αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν αποκλείεται και νέα μείωση στο εφάπαξ το 2012. Σημειώνεται ότι από 1/1/2012 θα συγχωνευθούν σε ένα Ταμείο – γίγαντα τα πέντε μεγαλύτερα επικουρικά ταμεία (των τραπεζών, των ΔΕΚΟ, του ΙΚΑ, του Δημοσίου και των ιδιωτικών υπαλλήλων) ενώ οι συντάξεις που θα χορηγηθούν θα μειωθούν μεσοσταθμικά κατά 15%, με τις περικοπές να φθάνουν ακόμη και το 50% σε ορισμένα από αυτά. Το 2011 το έλλειμμα των επικουρικών ταμείων έφθασε τα 850 εκατ. ευρώ.

Comments No Comments »

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
Στο παρακάτω έγγραφο του ΤΠΔΥ εξηγείται ο τρόπος υπολογισμού  με σχετικό παράδειγμα .
tropos-ypologismou-2010-dy.pdf

Νομοθεσία:
Νόμος 3232/2004
Νόμος 3513/2006

 

Comments No Comments »

Την ενοποίηση πέντε επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων και τη δραστική περικοπή των επικουρικών συντάξεων προωθεί το υπουργείο Εργασίας, καθώς οι αναλογιστικές μελέτες ανέδειξαν πρόβλημα βιωσιμότητας στο σύνολο σχεδόν των φορέων που παρέχουν επικουρική ασφάλιση.
Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν από τον αρμόδιο υπουργό Γιώργο Κουτρουμάνη σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους. Όπως είπε, «αν δεν ληφθούν μέτρα, όλα τα επικουρικά Ταμεία, το ένα μετά το άλλο, θα οδηγηθούν σε βάθος χρόνου σε αναστολή πληρωμών».
Πρόκειται για τα επικουρικά Ταμεία του ΙΚΑ (ΕΤΕΑΜ), των Τραπεζών (ΕΤΑΤ), των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), των ΔΕΚΟ (ΤΑΥΤΕΚΩ), και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ).  Όλο το άρθρο εδώ:

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2099915

Comments No Comments »

Υλοποιώντας τις απαιτούμενες δράσεις για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και την εξοικονόμηση πόρων και θέλοντας να δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, παρά την ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, ανακοινώνουμε ότι  από 1/1/2012 αλλάζουμε τον τρόπο  πληρωμής των Επικουρικών Συντάξεων που χορηγεί το  Ταμείο.
Ειδικότερα:teady-deltio-typou-23-11-11.pdf

Comments No Comments »

 

Σε τρία μεγάλα Ταμεία θα μπει  πιο βαθιά το μαχαίρι στις επικουρικές συντάξεις και στο εφάπαξ λόγω των υψηλών ελλειμμάτων τους. Πρόκειται για το ΕΤΕ-ΑΜ (επικουρικό του ΙΚΑ), το ΤΑΥ-ΤΕΚΩ (των ΔΕΚΟ και των τραπεζών) και το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), τα οποία  εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ελλείμματα σύμφωνα με τις αναλογιστικές μελέτες που θα κατατεθούν αύριο στη Βουλή από τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κουτρουμάνη. Τα ποσοστά μείωσης θα είναι ανάλογα με το ύψος της παροχής και το  έλλειμμα κάθε Ταμείου και αναμένεται να φτάσουν έως το 50%. Η μείωση στις επικουρικές συντάξεις θα  έχει ως στόχο να διαμορφωθούν στο 20% του συντάξιμου μισθού, ενώ η  μείωση αυτή θα αφορά και τους ήδη συνταξιούχους. Ο υπουργός Εργασίας τονίζει ότι τα ελλειμματικά επικουρικά ταμεία  δεν μπορούν να συνεχίσουν να καταβάλλουν συντάξεις που φτάνουν στα  2.200 ευρώ ή έχουν απονεμηθεί με  ποσοστά αναπλήρωσης 60%-80%. Οι  μειώσεις θα είναι κλιμακωτές, ανάλογα με το αναλογιστικό έλλειμμα  κάθε Ταμείου και το ύψος των καταβαλλόμενων συντάξεων. Ανάλογες μειώσεις θα γίνουν και στο εφάπαξ. Ηδη για τους νέους ασφαλισμένους  (από 1/1/1993 και μετά) η επικουρική σύνταξη δεν ξεπερνά το 20% του συντάξιμου μισθού. Τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Εργασίας θα παρουσιάσει σχέδιο νόμου το οποίο θα προβλέπει, αφενός την περαιτέρω μείωση του αριθμού των επικουρικών ταμείων και, αφετέρου, την «εξάλειψη των ανισοτήτων» και «την εξασφάλιση της δημοσιονομικής ουδετερότητας του συστήματος επικουρικής ασφάλισης, μέσα από μια αυστηρή σχέση μεταξύ εισφορών και παροχών». Οι μελέτες δείχνουν, δηλαδή, ότι  στο σύνολό τους τα Ταμεία που παρέχουν εφάπαξ παροχές μπορούν σε βάθος χρόνου να καλύψουν μόλις το 60% των παροχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πολύπαθο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων το αναλογιστικό έλλειμμα είναι της  τάξεως του 80%-85%. Το ΕΤΕΑΜ, που φέτος έχει έλλειμμα 650 εκατ. ευρώ, το 2012 θα έχει έλλειμμα 1 δισ. ευρώ, ενώ το Ταμείο Αλληλοβοηθείας της Γενικής Τράπεζας κήρυξε στάση πληρωμών και για να διασωθεί, εντάχθηκε στο ΕΤΕΑΜ με τίμημα τη μείωση των καταβαλλόμενων επικουρικών έως και 50%. Μεγάλες αναμένονται οι περικοπές και στους κλάδους πρόνοιας των Σωμάτων Ασφαλείας. Το αναλογιστικό έλλειμμα στον κλάδο των αστυνομικών είναι της τάξεως του 9% και  σκαρφαλώνει στο 19% για τον κλάδο των ασφαλισμένων στην πρώην Αστυνομία Πόλεων. Μείωση κοντά στο 30% του εφάπαξ που παρέχει στους εργαζομένους του ΟΤΕ το Ταμείο Πρόνοιας (κλάδος του ΤΑΥΤΕ-ΚΩ) δείχνει η αναλογιστική μελέτη.  Μειώσεις αναμένονται στα εφάπαξ των εργοληπτών μηχανικών δημοσίων έργων.

Πηγή: Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Comments No Comments »