Νομοθεσία για τις Εκδρομές

Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.
FEK_2017_681b

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

ΦΕΚ_2016_4227Β

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Σχολιάστε

Καταχώρηση εκδρομών σχολείων ΔΔΕ Φθιώτιδας

Όλες οι εκδρομές θα αναρτώνται σε αυτό το site . H καταχώρηση θα γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων με βάση τις οδηγίες που έχουν σταλεί στα σχολεία.
Στο ΦΕΚ 2769/02.12.2011 στο άρθρο 14 § 4 «Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύµβαση οργανωµένου ταξιδίου που υπογράφτηκε καθώς και των αριθµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου επαγγελµατικής ευθύνης»
Προαιρετικά όποιο σχολείο επιθυμεί μπορεί να αναρτά στη παρούσα ιστοσελίδα τις προσφορές που δέχτηκε καθώς και ποια από αυτές επιλέχτηκε. Όταν γίνεται ανάρτηση προσφορών να δηλώνετε ως κατηγορία η επιλογή: Προσφορές/Επιλογή.

Odigos_Sxolikon_Ekdromon

Για να τυπώσετε μια προκήρυξη πατήστε πάνω στο τίτλο της εκδρομής και στη νέα προβολή πατήστε πάνω στο κουμπί με τίτλο: «Print This Post»

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Σχολιάστε

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το σχολείο μας για την πραγματοποίηση της  διήμερης εκδρομής   στο Καρπενήσι  στις 29,30-11- 2019  δέχτηκε τις εξής προσφορές:

1)  KOLIMENOS TRAVEL : συνολικό κόστος  με ασφάλιση:     348 ΕΥΡΩ

2)  KONTOS  TRAVEL  : συνολικό κόστος  με ασφάλιση :          500 ΕΥΡΩ

3) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ : συνολικό κόστος  με ασφάλιση:  540 ΕΥΡΩ

Η επιτροπή Αξιολόγησης αναθέτει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο : KOLIMENOS TRAVEL , ένεκα της οικονομικότερης προσφοράς που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της εκδρομής (στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

Η Διευθύντρια

Τσιάκα Δήμητρα

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

«Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Επίσκεψη Μαθητών του ΓΕΛ Αμφίκλειας στους ΔΕΛΦΟΥΣ-ΑΡΑΧΟΒΑ»

Η Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Αμφίκλειας προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ταξιδιωτικά γραφεία, για τη διοργάνωση ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ( Επιστροφή στις 16:00) επίσκεψης των μαθητών του σχολείου μας με τόπο προορισμού Δελφούς-Αράχοβα, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών: πενηντα (50). Αριθμός συνοδών καθηγητών: τέσσερις(04).

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Μετακίνηση με ένα λεωφορείο μέχρι 54-56 θέσεων (αναχώρηση 7:45 π.μ. από τον χώρο του σχολείου την ΔΕΥΤΕΡΑ 2/12/2019 και επιστροφή στις 16:00). Το λεωφορείο πρέπει να διαθέτει όλα τα έγγραφα καταλληλότητας, επαγγελματική άδεια οδήγησης, έγγραφα οδηγού, κ.λ.π.
2. Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης (υποχρεωτική) και Πρόσθετη Ασφαλιστική κάλυψη για κάθε εκδρομέα σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής (κάλυψη ατυχήματος, ασθένειας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).
3. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το συνολικό κόστος της εκπαιδευτικής εκδρομής (με ΦΠΑ), αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή/μαθήτρια. Αποδείξεις θα κοπούν στα ονόματα των μαθητών και όχι στο σχολείο. Οι προσφορές να κατατεθούν στο Γραφείο της Διευθύντριας του ΓΕΛ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (Δ/νση: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ, 350 02 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ- τηλέφωνο επικοινωνίας 2234022230) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ώρα: 12η μεσημβρινή) σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ στους ΔΕΛΦΟΥΣ-ΑΡΑΧΟΒΑ». Δεν γίνονται δεκτές προσφορές με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( αν δεν είναι κλειδωμένες) σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 190919/Δ2/25/11/2014 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ Στο φάκελο των προσφορών θα επισυνάπτεται απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση του υπευθύνου του ταξιδιωτικού γραφείου, στην οποία θα δηλώνεται ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και στοιχεία των ασφαλειών. Τα απαραίτητα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 190919/Δ2/25-11-2014 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Επίσκεψη Μαθητών του ΓΕΛ Αμφίκλειας στους ΔΕΛΦΟΥΣ-ΑΡΑΧΟΒΑ»

Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών για εκδρομή του Γυμνασίου-Λ. Τ. Νέου Μοναστηρίου στο Βόλο στις 13/12/2019

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ. Τ. ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

τηλ. 22320-71291

Αξιολόγηση Προσφορών

Το Γυμνάσιο- Λυκειακές τάξεις Ν. Μοναστηρίου δέχθηκε τις παρακάτω οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου και των Λυκειακών Τάξεων στο Βόλο στις 13-12-2019:

1) Υπεραστικό Κτέλ Ν. Φθιώτιδας Α. Ε.
(900 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κόστος ανά μαθητή: 13,4 Ευρώ

2) Γραφείο Γενικού Τουρισμού Τσιμπούκα Σπυριδούλα & ΣΙΑ Ο.Ε.
(550 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κόστος ανά μαθητή: 8,2 Ευρώ

Μετά από έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή, η εκδρομή ανατέθηκε στο Γραφείο Γενικού Τουρισμού Τσιμπούκα Σπυριδούλα & ΣΙΑ Ο.Ε. καθώς είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα για την υπογραφή της σύμβασης. Παραμένουμε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Δημοσιεύθηκε στη Προσφορές/Επιλογή | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών για εκδρομή του Γυμνασίου-Λ. Τ. Νέου Μοναστηρίου στο Βόλο στις 13/12/2019

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αξιολόγηση προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων για την εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Αταλάντης στην Αθήνα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Δ/νση: Π.Μπακογιάννη 4, Αταλάντη
ΤΗΛ: 2233022279
FAX: 2233081002
email: mail@gym-atalant.fth.sch.gr

Για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Αταλάντης στην ΑΘΗΝΑ-ΙΣΝ-ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ-ΒΟΥΛΗ την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 το Σχολείο μας δέχτηκε τις παρακάτω προσφορές :
1. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Φθιώτιδας: 720 ευρώ.
2. GREKOS TOURS : 698,40 ευρώ.
3. LOKRIS TRAVEL : 760 ευρώ.
Ο Σύλλογος των καθηγητών του Σχολείου αφού έλαβε υπόψη τις παρεχόμενες προσφορές επέλεξε την προσφορά του GREKOS TOURS ως την πιο συμφέρουσα οικονομικά.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΣΑΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
κλ.ΠΕΟ2

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Βουλή των Ελλήνων

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΩΛΟΥ
Tαχ. Δ/νση:Θερμοπυλών 30,
Τ.Κ. – Πόλη:35009 – Μώλος Φθιώτιδας
E-mail:mail@gym-molou.fth.sch.gr
Πληροφορίες: Μπαμπάσης Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2235051227
Fax: 2235052450
Το Γυμνάσιο Μώλου δέχεται οικονομικές προσφορές για την πραγματοποίηση της παρακάτω μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Βουλή των Ελλήνων.
Ημερομηνία : Τρίτη 10/12/2019
Διάρκεια : Μία (1) ημέρα.
Προορισμός : Αθήνα (Βουλή των Ελλήνων)
Ώρα αναχώρησης: 8 π. μ.
Ώρα επιστροφής: 8:30 μ. μ. περίπου
Στην επιστροφή το λεωφορείο πρέπει να επιστρέψει τους μαθητές σε Σκάρφεια, Καινούργιο, Μώλο, Αγ. Τριάδα.
Αριθμός μαθητών : περίπου 77 (δύο λεωφορεία)
Αριθμός συνοδών : 5-6
Ζητούνται :
1.Η προσφορά για το συνολικό κόστος και το κόστος ανά μαθητή
2.Υποχρεωτική ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή
3.Υπεύθυνη Δήλωση διάθεσης ειδικού σήματος λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου, η άδεια του λεωφορείου σε φωτοτυπία και το σήμα λειτουργίας του γραφείου σας κλπ..
Σημ.: Θα συνεκτιμηθεί πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 33120/ΓΔ4/6-3-2017 (ΦΕΚ681Β/2017) ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του Διευθυντή με οποιοδήποτε τρόπο ταχυδρομικά μέσα σε κλειστό φάκελο, ή με fax ή mail ή προσωπική παράδοση από αντιπρόσωπο του πρακτορείου έως 29/11/2019 και ώρα 12:00 π. μ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Φυσικής Αγωγής (ΠΕ-11)

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Βουλή των Ελλήνων

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ_ΕΚΔΡΟΜΗ_Γ_ΛΥΚΕΙΟΥ_2019

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

Τριήμερη εκδρομή στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Γ τάξης ΓΕΛ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ  Δ.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                           Λιβανάτες, 14-11-2019

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

                                                                                                             

Ταχ. Δ/νση : ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ-ΛΟΚΡΙΔΟΣ

Ταχ. Κωδ.  :  35007

FAX : 2330 89392

ΤΗΛ : 22330 32392

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

mail: mail@lyk-livan.fth.sch.gr

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

 

Το  Γενικό Λύκειο Λιβανατών  θα πραγματοποιήσει  τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή  των μαθητών της Γ΄ τάξης  του σχολικού έτους 2019-2020. Για το σκοπό αυτό ζητούνται από τα ενδιαφερόμενα Ταξιδιωτικά Πρακτορεία έγγραφες-κλειστές προσφορές, οι οποίες θα πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 1. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από ΚΥΡΙΑΚΗ   08-12-2019  έως  ΤΡΙΤΗ  10-12-2019 
 2. Συμμετέχοντες: μαθητές (26)και συνοδοί καθηγητές (3).
 3. Οι  δύο (2) διανυκτερεύσεις να γίνουν μέσα στην πόλη του προορισμού  σε κοντινή απόσταση από το κέντρο  , σε ξενοδοχείο  4* ή   5*.Θα προηγηθούν προσφορές για το ξενοδοχείο  GRAND HOTEL PALACE ( ως επιθυμία των μαθητών) σε τρίκλινα και τετράκλινα  δωμάτια για τους μαθητές και σε μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
 4. Διατροφή μαθητών: ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΡΩΙΝΟ .
 5. Οι μεταφορές των μαθητών θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής που θα οριστεί.
 6. Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης διοργανωτή και προσωπικού ατυχήματος

ασθένειας.

 1. Την κάλυψη του κόστους των (3) συνοδών καθηγητών .
 2. Το ταξιδιωτικό γραφείο να διαθέτει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις  και ειδικό σήμα     λειτουργίας σε ισχύ.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται το συνολικό κόστος της εκδρομής, καθώς και το κόστος ανά μαθητή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη διεύθυνση του σχολείου (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ,ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ-ΛΟΚΡΙΔΟΣ ,Τα.Κ 35007)  έγγραφες σφραγισμένες προσφορές  ή με email  κλειστή (να ανοίγει με κωδικό) μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 21 Νοεμβρίου 2019  ΚΑΙ ΏΡΑ 12:00 μ.μ. οπότε και θα ανοιχθούν στο γραφείο της Διευθύντριας  του Γενικού Λυκείου Λιβανατών παρουσία επιτροπής που θα οριστεί με πρακτικό.

Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα είναι σύμφωνες με τη σχετική νομοθεσία φεκ 681/6-3-17.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ  στον φάκελο της προσφοράς  να  περιέχεται  και το ειδικό σήμα καταλληλότητας – λειτουργίας του ταξιδιωτικού γραφείου.

 

          Η  Διευθύντρια

 

      ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκδρομή του ΓΕΛ Αταλάντης στη Θεσσαλονίκη.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 4
35200 Αταλάντη
Πληροφορίες: Χριστοδούλου Ευαγγελία
Τηλ:22330 23089
Fax: 22330 81001
mail@lyk-atalant.fth.sch.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκδρομή του ΓΕΛ Αταλάντης στη Θεσσαλονίκη.
Το ΓΕΛ Αταλάντης δέχεται οικονομικές προσφορές για την πολυήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη από 16-12-2019 έως 19-12-2019.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο
Προορισμός: Θεσσαλονίκη
Αρ. Μαθητών: 34
Συνοδοί: 3
Ημερομηνία Αναχώρησης: 16-12 – 2019
Ημερομηνία Επιστροφής: 19-12-2019
1η Ημέρα: 8.00 πμ: Αναχώρηση από τον χώρο του Σχολείου –Βεργίνα-Παναγία Σουμελά- Βέροια- Θεσσαλονίκη
2η Ημέρα: Ξενάγηση στη Θεσσαλονίκη.
3η Ημέρα: Δράμα Σπήλαιο Αλιστράτης- Θεσσαλονίκη.
4η Ημέρα: Ξενάγηση στη Θεσσαλονίκη- Επιστροφή στην Αταλάντη.
Απαιτούνται
Διαμονή σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές σε ξενοδοχεία κατάλληλα για μαθητές, με πρωινό και ένα γεύμα.
Μεταφορές και περιηγήσεις με το λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Υποχρεωτική Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Πρόσθετη Ασφαλιστική κάλυψη για κάθε εκδρομέα σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής (κάλυψη ατυχήματος, ασθένειας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).
Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το συνολικό κόστος της εκπαιδευτικής εκδρομής με ΦΠΑ αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή και μαθήτρια.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο ΓΕΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20-11-2019 στις 12.00 μμ.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκδρομή του ΓΕΛ Αταλάντης στη Θεσσαλονίκη.

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

5ο Γυμνάσιο Λαμίας

Αμπλιανίτη 20-22

2231025914

mail@5gym-lamias.fth.sch.gr

Το 5ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση  διήμερης  εκδρομής  στο Καρπενήσι . Μας ενδιαφέρει μόνο η μεταφορά.

Ημερομηνία αναχώρησης: Παρασκευή 29-11-2019

Ημερομηνία επιστροφής : Σάββατο  30-11-2019

Ώρα αναχώρησης από 5ο Γυμνάσιο:  08:00 π.μ.

Ώρα  επιστροφής στο 5ο Γυμνάσιο: 20:00 μ.μ.

Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 38

Αριθμός  καθηγητών που συνοδεύουν : 3

Ζητείται προσφορά που να περιλαμβάνει το κόστος μεταφοράς με λεωφορεία. Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης  διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα και υπεύθυνη δήλωση  ότι το γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν παραδοθεί σε κλειστό φάκελο στο 5ο Γυμνάσιο Λαμίας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως μέχρι την Τετάρτη 20-11-2019 και ώρα 12:00 μ.

 

Λαμία 13-11-2019

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΤΣΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

3ο Γυμνάσιο Λαμίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη

3ο  Γυμνάσιο Λαμίας
Ταχ. Διεύθυνση: Σπ. Μουστακλή 6 – Αφανός
Τ.Κ: 35131 – Λαμία
Τηλέφωνο: 22310-52433

Ε-mail σχολείου : mail@3gym-lamias.fth.sch.gr

Το 3ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής – διδακτικής επίσκεψης όλων των μαθητών του σχολείου μας.

 • Προορισμός  :                 Πολυχώρος Θεσσαλίας – Λάρισα
 • Διάρκεια                          :   1 ημέρα (ημερήσια – 17:00 περίπου επιστροφή)
 • Ημερομηνία αναχώρησης   :  18-12-2019 και ώρα 08:00.
 • Ημερομηνία επιστροφής     :  18-12-2019 και ώρα 17:00 περίπου.
 • Μεταφορικό μέσο: Λεωφορεία (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ.)
 • Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 220 (± 5%)
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: 12 (± 5%)
 • Διανυκτέρευση : Καμία

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας με ακριβή περιγραφή του κόστους της.

Ζητείται προσφορά :

 • για το συνολικό κόστος της εκδρομής,  και
 • για το κόστος ανά μαθητή.

Στην προσφορά πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην ασφάλιση που παρέχεται.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, στο 3ο Γυμνάσιο Λαμίας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπωςκαι όχι με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail), το αργότερο μέχρι την

Δευτέρα 18-11-2019 και ώρα 12:00.

Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993.

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του Σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων & κηδεμόνων και εκπρόσωπο των μαθητών.

Ο Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Λαμίας

Δαφνάς Ιωάννης ΠΕ86

Δημοσιεύθηκε στη Προκηρύξεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 3ο Γυμνάσιο Λαμίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ – 13/12/2019

Το Γυμνάσιο Αμφίκλειας δέχεται οικονομικές προσφορές για Ημερήσια Εκδρομή στην Αθήνα στις 13/12/2019 (Σύνταγμα-Πλανητάριο-MALL). Αναχώρηση από Αμφίκλεια 08:00. Διαδρομή από Νέα Εθνική οδό με την ίδια επιστροφή. Επιστροφή 20:00.
Συμμετέχοντες μαθητές: 62
Συνοδοί Εκπαιδευτικοί : 7
Ζητείται προσφορά για το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή (με ΦΠΑ).
Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Αμφίκλειας ( Ταχ. Δ/νση: Γυμνάσιο Αμφίκλειας, Αμφίκλεια Φθιώτιδας ΤΚ:35002) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 18-11-2019 (ώρα 12:00).
Με κάθε προσφορά πρέπει απαραιτήτως να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση, ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Αμφίκλεια, 12– 11– 2019

Η Διευθύντρια

Μπέσιου Ελένη

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ – 13/12/2019

«Αποτελέσματα επιτροπής αξιολόγησης προσφορών μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης όλων των τάξεων του Γυμνασίου Αγίου Κων/νου στην Αθήνα»

Για την πραγματοποίηση της μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης όλων των τάξεων του Γυμνασίου Αγίου Κων/νου, στην Αθήνα, τη Δευτέρα στις 18 Νοεμβρίου 2019, το σχολείο μας δέχτηκε τις εξής προσφορές:
1. LΟΚRIS TRAVEL, 395€
2. GREKOS TOURS, 420 €
Μετά από αξιολόγηση των προσφορών, από την αρμόδια επιτροπή αξιολογήθηκαν οι προσφορές με πλήρη δικαιολογητικά και τον έλεγχο που προβλέπεται από το ΠΔ 339/96. Με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης, επιλέχθηκε η προσφορά του LΟΚRIS TRAVEL, γιατί είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά και καλύπτει όλα τα ζητούμενα της προκήρυξης με βάση την νομοθεσία.
Άγιος Κων/νος 11/11/2019
Ο Διευθυντής
Πετρής Λάμπρος

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Αποτελέσματα επιτροπής αξιολόγησης προσφορών μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης όλων των τάξεων του Γυμνασίου Αγίου Κων/νου στην Αθήνα»

Αποτελέσματα αξιολόγησης των προσφορών για την τριήμερη ( 03 ) εκδρομή των μαθητών / μαθητριών της Β΄ Λυκείου , του 2ου Γενικού Λυκείου Λαμίας στα Ιωάννινα ( από 28 / 11 / 2019 μέχρι και 30 / 11 / 2019 ).

Σήμερα 08 – 11 – 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:45, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση της τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Δευτέρας ( Β’ ) τάξης Λυκείου του σχολείου μας στα Ιωάννινα ( από 28 / 11 / 2019 μέχρι και 30 / 11 / 2019 ).
Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις της Αριθμ. 33120/ΓΔ4/28 – 2 – 2017 του ΥΠΠΕΘ και οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων που υποβλήθηκαν στο 2ο Γενικό Λύκειο Λαμίας από:
1: Connection Travel :
α Hotel Krikonis 3* ,
β. SAZ Hotel 4*,
2: LOKRIS TRAVEL
α ESSENCE Hotel 4*,
β. OLYMPIC Hotel 4*,
3: KOLIMENOS TRAVEL
Grand Hotel Palladion 3*
4: STERGIOY TRAVEL
α. PALLADION Hotel 3*,
β. ΒΥΖΑΝΤΙΟ Hotel 3*,

Αποφασίστηκε η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου:
—————- LOKRIS TRAVEL —————- για την επιλογή του
β : OLYMPIC Hotel 4* ( προσφορά 97,00 € ανά μαθητή)
λόγω του ότι είναι η οικονομικότερη και συγχρόνως πληροί όλους τους όρους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ζητήθηκαν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύναμε και επιπλέον:
α. ( 02 ) δυο Δωρεάν συμμετοχές για οικονομικά ασθενέστερους μαθητές .
β. Έμπειρο Συνοδό του γραφείου καθ όλη την διάρκεια της Εκδρομής.

ΛΑΜΙΑ : 08 – 11 – 2019
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
( Πρόεδρος της επιτροπής )

Αγγελούσης Δημήτριος
Πληροφορικής ΠΕ 86

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποτελέσματα αξιολόγησης των προσφορών για την τριήμερη ( 03 ) εκδρομή των μαθητών / μαθητριών της Β΄ Λυκείου , του 2ου Γενικού Λυκείου Λαμίας στα Ιωάννινα ( από 28 / 11 / 2019 μέχρι και 30 / 11 / 2019 ).

Αποτελέσματα αξιολόγησης των προσφορών για την τετραήμερη ( 04 ) εκδρομή των μαθητών / μαθητριών της Γ΄ Λυκείου , του 2ου Γενικού Λυκείου Λαμίας στην Πάτρα ( από 04 / 12 / 2019 μέχρι και 07 / 12 / 2019 ).

Σήμερα 08 – 11 – 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:45, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την πραγματοποίηση της τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Τρίτης ( Γ’ ) τάξης Λυκείου του σχολείου μας στην Πάτρα ( από 04 / 12 / 2019 μέχρι και 07 / 12 / 2019 ).
Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις της Αριθμ. 33120/ΓΔ4/28 – 2 – 2017 του ΥΠΠΕΘ και οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων που υποβλήθηκαν στο 2ο Γενικό Λύκειο Λαμίας από:
1: Melemis travel :
α Hotel Astir Palace 4* ,
β. Hotel Patras Palace 4*,
2: LOKRIS TRAVEL
α Hotel Patras Palace 4*,
β. Astir Patras Hotel 4*,

Αποφασίστηκε η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου:
—————- LOKRIS TRAVEL —————- για την επιλογή του
β : Astir Patras Hotel 4* ( προσφορά 119,00 € ανά μαθητή)
λόγω του ότι είναι η οικονομικότερη και συγχρόνως πληροί όλους τους όρους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ζητήθηκαν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύναμε και επιπλέον
α. ( 02 ) δυο Δωρεάν συμμετοχές για οικονομικά ασθενέστερους μαθητές .
β. Έμπειρο Συνοδό του γραφείου καθ όλη την διάρκεια της Εκδρομής.

ΛΑΜΙΑ : 08 – 11 – 2019
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
( Πρόεδρος της επιτροπής )
Αγγελούσης Δημήτριος
Πληροφορικής ΠΕ 86

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποτελέσματα αξιολόγησης των προσφορών για την τετραήμερη ( 04 ) εκδρομή των μαθητών / μαθητριών της Γ΄ Λυκείου , του 2ου Γενικού Λυκείου Λαμίας στην Πάτρα ( από 04 / 12 / 2019 μέχρι και 07 / 12 / 2019 ).

Αξιολόγηση Προσφορών για τη Διήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του Γυμνασίου Μακρακώμης στην Άμφισσα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Ταχ.δ/νση: Μακρακώμη
Πληροφορίες: ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
Τηλ-Φαξ :2236022314-24636
Ε-Μαιl:mail@gym-makrak.fth.sch.gr

Για τη διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών  του σχολείου μας με προορισμό την Άμφισσα στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2019  δεχθήκαμε τις  παρακάτω προσφορές:

STERGIOU TRAVEL   740 €

ΖΗΣΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  620 €

ΚΟLIMENOS TRAVEL 618 €

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ 480 €

Μετά από αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή επιλέγεται η προσφορά του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ , ως η πλέον συμφέρουσα οικονομικά και καλύπτουσα όλες τις απαιτήσεις για την πραγματοποίηση της εκδρομής.

Eυχαριστoύμε όλα τα πρακτορεία για το ενδιαφέρον τους.

Λαμία, 08-11-2019

Ο Διευθυντής

Παπίστας Φώτιος

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αξιολόγηση Προσφορών για τη Διήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του Γυμνασίου Μακρακώμης στην Άμφισσα

«Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών από Ταξιδιωτικά Γραφεία, για μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα στα πλαίσια των μαθημάτων της Πληροφορικής και της Ιστορίας, όλων των τάξεων του Γυμνασίου Αγίου Κων/νου».

Το Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου δέχεται οικονομικές προσφορές από τουριστικά (ταξιδιωτικά) γραφεία, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης όλων των μαθητών του Γυμνασίου Αγίου Κων/νου στην Αθήνα στα πλαίσια των μαθημάτων της Πληροφορικής και της Ιστορίας.
•Διάρκεια: Μία (1) ημέρα
•Ημερομηνία αναχώρησης: 18/11/2019
•Ημερομηνία επιστροφής: 18/11/2019
•Μεταφορικό μέσον: Ένα λεωφορείο (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)
•Μετακινήσεις : Στην Αθήνα επιστροφή.
•Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 49
•Αριθμός συνοδών καθηγητών: 4
•Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης & Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11-11-2019 στις 11:00 π.μ.
Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό-τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων-κηδεμόνων και εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Πετρής Λάμπρος
Φιλόλογος

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών από Ταξιδιωτικά Γραφεία, για μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα στα πλαίσια των μαθημάτων της Πληροφορικής και της Ιστορίας, όλων των τάξεων του Γυμνασίου Αγίου Κων/νου».

ΕΠΑ.Λ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Το σχολείο μας για την πραγματοποίηση της μονοήμερης επίσκεψης   στη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ στις 14-11-2019 δέχθηκε τις εξής προσφορές:
1) Υπεραστικό ΚΤΕΛ Φθιωτιδας : 720 €
2)GREKOS TOURS : 693 €

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών επέλεξε την προσφορά του  Γραφείου GREKOS TOURS ως την πλέον συμφέρουσα.

Αταλάντη  7-11-19

Ο Διευθυντής
Λαμπρινίδης Δημήτριος

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΠΑ.Λ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Γυμνασίου Κ. Βούρλων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτική επίσκεψης στη Λάρισα

Το Γυμνάσιο Καμένων Βούρλων δέχεται οικονομικές προσφορές για εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Κοτσανά στη Λάρισα, στις 18-12-2019 ημέρα Τετάρτη.

Διαδρομή:Κ. Βούρλα-Λάρισα-Κ. Βούρλα

Ώρα αναχώρησης από Κ. Βούρλα: 8.15

Επιστροφή στα Κ. Βούρλα : 20.00

Στην επιστροφή το λεωφορείο πρέπει να επιστρέψει τους μαθητές σε Καινούριο- Ρεγγίνι.

Συμμετέχοντες μαθητές:40

Συνοδοί Εκπαιδευτικοί: 5

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο Γυμνάσιο Καμένων Βούρλων ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι και 14/11/2019 και ώρα 12.00 .

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2235024111

Ο Διευθυντής

Γεωργίου Θεόδωρος

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Γυμνασίου Κ. Βούρλων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτική επίσκεψης στη Λάρισα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Γυμνασίου Κ. Βούρλων για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης στη Βουλή

Το Γυμνάσιο Καμένων Βούρλων δέχεται οικονομικές προσφορές για  επίσκεψη στη Βουλή, στις 25-11-2019 ημέρα Δευτέρα.

Διαδρομή:Κ. Βούρλα-Αθήνα-Κ. Βούρλα

Ώρα αναχώρησης από Κ. Βούρλα: 8.15

Επιστροφή στα Κ. Βούρλα : 18.30

Στην επιστροφή το λεωφορείο πρέπει να επιστρέψει τους μαθητές σε Καινούριο- Ρεγγίνι.

Συμμετέχοντες μαθητές:39

Συνοδοί Εκπαιδευτικοί: 5

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο Γυμνάσιο Καμένων Βούρλων ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι και 14/11/2019 και ώρα 12.00 .

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2235024111

Ο Διευθυντής

Γεωργίου Θεόδωρος

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Γυμνασίου Κ. Βούρλων για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης στη Βουλή

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Ρώμη

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το σχολείο μας για την πραγματοποίηση της εκπ/κης 7ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Ρώμη δέχτηκε τις εξής προσφορές:
1) LOKRIS TRAVEL : 12215 €
2)HERODOTUS: 12913 €
3)KOLIMENOS TRAVEL: 16625
Μετά από τυπογραφικό λάθος του herodotus travel η επιτροπή επιλέγει τελικά το lokris travel

ΛΑΜΙΑ 6-11-19

Ο Δ/ντης
Νίκος Τζήμας

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Ρώμη