Νομοθεσία για τις Εκδρομές

Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.
FEK_2017_681b

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

ΦΕΚ_2016_4227Β

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Σχολιάστε

Καταχώρηση εκδρομών σχολείων ΔΔΕ Φθιώτιδας

Όλες οι εκδρομές θα αναρτώνται σε αυτό το site . H καταχώρηση θα γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων με βάση τις οδηγίες που έχουν σταλεί στα σχολεία.
Στο ΦΕΚ 2769/02.12.2011 στο άρθρο 14 § 4 «Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύµβαση οργανωµένου ταξιδίου που υπογράφτηκε καθώς και των αριθµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου επαγγελµατικής ευθύνης»
Προαιρετικά όποιο σχολείο επιθυμεί μπορεί να αναρτά στη παρούσα ιστοσελίδα τις προσφορές που δέχτηκε καθώς και ποια από αυτές επιλέχτηκε. Όταν γίνεται ανάρτηση προσφορών να δηλώνετε ως κατηγορία η επιλογή: Προσφορές/Επιλογή.

Odigos_Sxolikon_Ekdromon

Για να τυπώσετε μια προκήρυξη πατήστε πάνω στο τίτλο της εκδρομής και στη νέα προβολή πατήστε πάνω στο κουμπί με τίτλο: «Print This Post»

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Σχολιάστε

ΓΕΛ ΜΩΛΟΥ– Ακύρωση εκδρομής στο Ηράκλειο Κρήτης

Λόγω της αναστολής όλων των σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό της χώρας σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 727 που δημοσιεύτηκε στις 08-03-2020 με θέμα: «Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας από 09-03-2020 έως και 22-03-2020», η εκδρομή του ΓΕΛ Μώλου στο Ηράκλειο Κρήτης ακυρώνεται.

Ο Διευθυντής

Νικόλαος Ι. Αθανασίου

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΓΕΛ ΜΩΛΟΥ– Ακύρωση εκδρομής στο Ηράκλειο Κρήτης

4 ΓΕΛ Λαμίας – Αναστολή εκδρομής σε Ιωάννινα και Κόνιτσα

Λόγω της αναστολής όλων των σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό της χώρας σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 15956/08-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 727/τ.Β/08-03-2020) με θέμα: «Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας από 09-03-2020 έως και 22-03-2020» και του ελάχιστου χρόνου που απομένει μέχρι την πραγματοποίηση της εκδρομής σε Ιωάννινα και Κόνιτσα, η εκδρομή αναστέλλεται.

Οι προσφορές ΔΕΝ έχουν ανοιχθεί.

Ο Διευθυντής

Γκοτζαμάνης Οδυσσέας

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 4 ΓΕΛ Λαμίας – Αναστολή εκδρομής σε Ιωάννινα και Κόνιτσα

«Aποτελέσματα επιτροπής αξιολόγησης προσφορών εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών του 6ου Γυμνασίου για 4ήμερη σε Βέροια, Νάουσα, Έδεσσα και Θεσσαλονίκη».

Για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών του 6ου Γυμνασίου Λαμίας για 4ήμερη σε Βέροια, Νάουσα, Έδεσσα και Θεσσαλονίκη, το σχολείο μας δέχτηκε προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία:
1. RAFTOPOYLOS TRAVEL

2. KOLIMENOS TRAVEL

3.KONTOS TRAVEL

4.ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ ΟΕ

Μετά από αξιολόγηση των προσφορών , από την αρμόδια επιτροπή αξιολογήθηκαν οι προσφορές με πλήρη δικαιολογητικά και τον έλεγχο που προβλέπεται από την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456 τ.Β/13-02-2020). Με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης , επιλέχθηκε η προσφορά του RAFTOPOYLOS TRAVEL γιατί είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά, καλύπτει τις προτιμήσεις των μαθητών και πληροί όλα τα ζητούμενα της προκήρυξης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
Λαμία, 09/03/2020.
Η Διευθύντρια
Κουτσονίκα Ανδρονίκη

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Aποτελέσματα επιτροπής αξιολόγησης προσφορών εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών του 6ου Γυμνασίου για 4ήμερη σε Βέροια, Νάουσα, Έδεσσα και Θεσσαλονίκη».

Αξιολόγηση προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων για την ημερήσια διδακτική επίσκεψη στην Ν. Αγχίαλο – Βόλο της Β΄Τάξης του 4ου Γυμνασίου Λαμίας

Για την ημερήσια διδακτική επίσκεψη της Β’ τάξης του 4ου Γυμνασίου Λαμίας στην Αγχίαλο-Βόλο στις 19-03-2020:
αφού ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις της ΥΑ με αρ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τ. Β΄/13-03-2020) και οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων που υποβλήθηκαν στο 4ο ο Γυμνάσιο Λαμίας και οι οποίες είναι από:
1. KOLIMENOS TRAVEL με προσφορά 770 € για δύο (2) λεωφορεία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πρόσθετης ταξιδιωτικής ασφάλισης,
2. Χ. ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ με προσφορά 870 € για δύο λεωφορεία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πρόσθετης ταξιδιωτικής ασφάλισης,
3. LOKRIS TRAVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με προσφορά 800 € για δύο (2) λεωφορεία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πρόσθετης ταξιδιωτικής ασφάλισης και
4. ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ Μ ΕΠΕ με προσφορά 950 € για δύο (2) λεωφορεία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πρόσθετης ταξιδιωτικής ασφάλισης,

o Σύλλογος Διδασκόντων του 4ου Γυμνασίου Λαμίας αποφάσισε ομόφωνα την επιλογή της προσφοράς του:
ταξιδιωτικού γραφείου KOLIMENOS TRAVEL, επειδή είναι η πιο συμφέρουσα και ταυτόχρονα πληροί όλους τους όρους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ζητήθηκαν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Λαμία, 05-03-2020
Η Διευθύντρια
Ηλιοπούλου Βασιλική

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αξιολόγηση προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων για την ημερήσια διδακτική επίσκεψη στην Ν. Αγχίαλο – Βόλο της Β΄Τάξης του 4ου Γυμνασίου Λαμίας

Αποτελέσματα Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για τη Διήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του Γυμνασίου Μακρακώμης στο Ναύπλιο

Για τη διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών  του σχολείου μας με προορισμό το Ναύπλιο – Τολό  στις 7 και 8 Μαΐου 2020  δεχθήκαμε τις  παρακάτω προσφορές:

LOKRIS TRAVEL

1η Επιλογή 22 Χ 74= 1.628 € Ναύπλιο

2η Επιλογή 22 Χ 69=1.518 €  Ναύπλιο

3η Επιλογή 22 Χ 69= 1518 € Ναύπλιο

ΚΟLIMENOS TRAVEL

22 Χ 72= 1.548 € Τολό

Μετά από αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή επιλέγεται η προσφορά του KOLIMENOS TRAVEL , ως αυτή που ικανοποιεί το πρόγραμμα της εκδρομής ως προς το μέρος διανυκτέρευσης Τολό σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις 25/2/2020 και καλύπτουσα όλες τις απαιτήσεις για την πραγματοποίηση της εκδρομής.

Ο Διευθυντής

Παπίστας Φώτιος

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποτελέσματα Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για τη Διήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή του Γυμνασίου Μακρακώμης στο Ναύπλιο

«Aποτελέσματα επιτροπής αξιολόγησης προσφορών εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Γ΄τάξης του Γυμνασίου Αγίου Κων/νου στο Ηράκλειο Κρήτης».

Για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Γ΄τάξης του Γυμνασίου Αγίου Κων/νου στο Ηράκλειο της Κρήτης, στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος «Κρήτη μου όμορφο νησί», το σχολείο μας δέχτηκε προσφορές από τα εξής ταξιδιωτικά γραφεία:
1. LΟΚRIS TRAVEL
2. GREKOS TOURS
3.KOTSIS TRAVEL
4.YOLO HOLIDAYS
Μετά από αξιολόγηση των προσφορών , από την αρμόδια επιτροπή αξιολογήθηκαν οι προσφορές με πλήρη δικαιολογητικά και τον έλεγχο που προβλέπεται από την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456 τ.Β/13-02-2020). Με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης , επιλέχθηκε η προσφορά του LΟΚRIS TRAVEL γιατί είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά, καλύπτει τις προτιμήσεις των μαθητών και πληροί όλα τα ζητούμενα της προκήρυξης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
Άγιος Κων/νος 05/03/2020.
Ο Διευθυντής
Πετρής Λάμπρος

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Aποτελέσματα επιτροπής αξιολόγησης προσφορών εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Γ΄τάξης του Γυμνασίου Αγίου Κων/νου στο Ηράκλειο Κρήτης».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΑΥΛΙΑΝΗ

Για την μονοήμερη εκδρομή του ΓΕΛ Στυλίδας στην Παυλιανη Ν Φθιώτιδας είχαμε τις παρακάτω οικονομικές προσφορές

KOLIMENOS TRAVEL 645 €
ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 1110 €
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε 600 €

 

Μετά από αυτά η  πλέον συμφέρουσας προσφορά είναι  το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε

 

                                                                                                Ο Διευθυντής

 

Μπαλταδούρος Σεραφείμ

Μαθηματικός

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΑΥΛΙΑΝΗ

Γυμνάσιο Στυλίδας – Ακύρωση της προγραμματισμένης επίσκεψης στο Πανεπιστήμιο στη Λαμία

Το Γυμνάσιο Στυλίδας ακυρώνει την προγραμματισμένη για την Τετάρτη 11-3-2020

επίσκεψή του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Φυσιοθεραπείας στη Λαμία

(πρώην ΤΕΙ) λόγω της ακύρωσης των επισκέψεων με την απόφαση αριθμ. 71/03-03-2020

του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Ευχαριστούμε τους μεταφορείς για τις προσφορές τους

Ο Δ/ντής Ανδρεαδάκης Ιωάννης

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γυμνάσιο Στυλίδας – Ακύρωση της προγραμματισμένης επίσκεψης στο Πανεπιστήμιο στη Λαμία

Γυμνάσιο Κ. Βούρλων – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τριήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Το Γυμνάσιο Καμένων Βούρλων δέχεται οικονομικές προσφορές για τριήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ’  τάξης του Γυμνασίου:

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Κυριακή 3/5/2020 ( 8:00 )

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Τρίτη 5/5/2020 ( 21:00)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: εντός  της πόλης της Θεσσαλονίκης – τουλάχιστον 4 αστέρων – με πρωινό.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 12 μαθητές, 3 συνοδοί καθηγητές.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ: 1η ημέρα: Καμένα Βούρλα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη

2η ημέρα: Θεσσαλονίκη

3η ημέρα: Θεσσαλονίκη- Λάρισα- Καμένα Βούρλα

– Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης του διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

– Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό-τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

– Το λεωφορείο που θα χρησιμοποιηθεί στην εκδρομή θα πρέπει να έχει όλες τις προδιαγραφές (ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ).

– Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο Γυμνάσιο Καμένων Βούρλων (25ης Μαρτίου, τηλ: 2235024111) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την Δευτέρα  16/3/2020 (ώρα 12:00).

–  Στην επιστροφή το λεωφορείο πρέπει να επιστρέψει τους μαθητές σε Καινούριο- Ρεγγίνι.

Ο Δ/ντης

Γεωργίου Θεόδωρος

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γυμνάσιο Κ. Βούρλων – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση τριήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λ.Τ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ και ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

 

Για την τριήμερη εκδρομή των τάξεων Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου του σχολείου μας με προορισμό τα Ιωάννινα για το διάστημα από 26/03/2020 -28/03/2020, δεχθήκαμε 3 προσφορές:

 1. STERGIOU TRAVEL 74 €/άτομο
 2. LOKRIS TRAVEL  139 €/ άτομο
 3. KOTSIS TRAVEL   150 €/άτομο

Η επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε την προσφορά του STERGIOU TRAVEL ως οικονομικά συμφέρουσα.

 

Ο Διευθυντής

Γώγουλος Πέτρος

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λ.Τ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λ.Τ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ και ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

 

Για την τριήμερη εκδρομή της Β΄ Λυκειακής Τάξης του σχολείου μας με προορισμό την Πάτρα για το διάστημα από 26/03/2020 -28/03/2020, δεχθήκαμε 2 προσφορές:

 1. LOKRIS TRAVEL  139 €/ άτομο
 2. KONTOS TRAVEL   150 €/άτομο

Η επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε την προσφορά του LOKRIS TRAVEL ως οικονομικά συμφέρουσα.

 

Ο Διευθυντής

Γώγουλος Πέτρος

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λ.Τ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Μακρακώμης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου στη Βουλή των Ελλήνων.

Ταχ. Δ/νση : Εργατικές – Κατοικίες
Τ. Κ. – Πόλη : 35011 – Μακρακώμη
Ε-mail : mail@1epal-makrak.fth.sch.gr
Τηλέφωνο : 2236022343
Fax : 2236023875

Το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Μακρακώμης δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής  επίσκεψης των μαθητών του σχολείου μας στη Βουλή των Ελλήνων.
Προορισμός : Αθήνα
Διάρκεια : 1 ημέρα
Ημερομηνία αναχώρησης : 17-03-2020 και ώρα 08:00 π.μ..
Ημερομηνία επιστροφής : 17-03-2020 και ώρα 21:00 μ.μ περίπου.
Μεταφορικό μέσο: ένα λεωφορείο (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλόλητας, ζώνες ασφαλείας κλπ.)
Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 45 (± 5%)
Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3
Διανυκτέρευση : Καμία
Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας με ακριβή περιγραφή του κόστους της.
Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής:
08:00 π.μ: Αναχώρηση από το ΕΠΑΛ Μακρακώμης.
11:00 π.μ: Άφιξη στην Βούλη.
Επίσκεψη στο χώρο της Βουλής.
14:30 μ.μ : Ελεύθερος χρόνος – Φαγητό
18:00 μ.μ : Αναχώρηση για Μακρακώμη
21:00 μ.μ : Άφιξη στο ΕΠΑΛ Μακρακώμης.

Ζητείται προσφορά :
για το συνολικό κόστος της εκδρομής, και
για το κόστος ανά μαθητή.
Στην προσφορά πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην ασφάλιση που παρέχεται.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Μακρακώμης ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως, και όχι με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail), το αργότερο μέχρι 12-03-2020 και ώρα 12:00.
Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993.
Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του Σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, και εκπρόσωπο των μαθητών.
Ο Διευθυντής

Καλιώρας Χρήστος ΠΕ83

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Μακρακώμης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου στη Βουλή των Ελλήνων.

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το σχολείο μας για την πραγματοποίηση της  τριήμερης εκδρομής   στη Θεσσαλονίκη  στις 3,4,5-04- 2020  δέχτηκε τις εξής προσφορές:

1)  KOLIMENOS TRAVEL : συνολικό κόστος  με ασφάλιση:     1500 ΕΥΡΩ

2)  KONTOS  TRAVEL  : συνολικό κόστος  με ασφάλιση :          1449,40 ΕΥΡΩ

3)  LOKRIS TRAVEL  :  συνολικό κόστος  με ασφάλιση :          1710 ΕΥΡΩ

4)ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ :   συνολικό κόστος  με ασφάλιση :           1600 ΕΥΡΩ

Η επιτροπή Αξιολόγησης αναθέτει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό γραφείο : KONTOS  TRAVELL .

Τσιάκα Δήμητρα

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Επιλογή προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου για τη τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Β’ τάξης του 1ου ΓΕΛ Λαμίας στις  Μυκήνες – Ναύπλιο – Επίδαυρο

Στη Λαμία σήμερα Παρασκευή 28-2-2020 και ώρα 13:30 και στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Γενικού Λυκείου Λαμίας, συνήλθε σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του προέδρου της κ. Τζανετάκη Παναγιώτη η επιτροπή που ορίστηκε με την 10/25-2-2020 πράξη του Διευθυντή του Σχολείου, προκειμένου να ανοίξουν και να αξιολογήσουν τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για τη μεταφορά και διαμονή των μαθητών της Β’ τάξης του 1ου ΓΕΛ Λαμίας κατά τη τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 26,27, και 28/3/2020 στις Επίδαυρο – Μυκήνες – Ναύπλιο.

Τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την ΥΑ με αριθμ. 20883/ΓΔ4/11-2-2020 (ΦΕΚ 456/τ. β’/13-2-2020) και τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων που υποβλήθηκαν  στο 1ο ΓΕΛ Λαμίας από:

 1. Lokris Travel – Περλεπές Νικόλαος (Μάζι Μαλεσίνας Λοκρίδος Φθιώτιδος – 2233080060):

John and George Hotel 4****, στο Τολό τιμή 99€ το άτομο με πρωινό και δύο λεωφορεία 50 θέσεων. Στη τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ και Φόρος διανυκτέρευσης.

 1. KOTSIS TRAVEL (Θυσίας 1 – Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας):

John and George Hotel 4****, στο Τολό τιμή 124€ το άτομο με πρωινό. Στη τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, όχι ο Φόρος διανυκτέρευσης

 1. YOLO HOLIDAYS (Μ. Αλεξάνδρου 21, Ιωνία, 57008 Θεσσαλονίκη)

John and George Hotel 4****, στο Τολό τιμή 119€ το άτομο με πρωινό. Στη τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ, όχι ο Φόρος διανυκτέρευσης

 1. KONTOS TRAVEL (Αβέρωφ 33, Λαμία)

Tolo Hotel 3***, στο Τολό με τιμή 98€ το άτομο (2 άτομα με 85€) με πρωινό. Στη τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, 1 λεωφορείο 54 θέσεων κι ένα λεωφορείο 23 θέσεων.

Αποφασίζουν

Να επιλέξουν ως πλέον συμφέρουσα την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου:

Lokris Travel – Περλεπές Νικόλαος (Μάζι, Μαλεσίνας Λοκρίδος Φθιώτιδος) στο ξενοδοχείο John and George Hotel 4****, στο Τολό με τιμή 99€ το άτομο με πρωινό και δύο λεωφορεία 50 θέσεων, στη τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ και Φόρος διανυκτέρευσης, λόγω του ότι είναι η οικονομικότερη και συγχρόνως πληροί τους όρους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ζητήθηκαν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύναμε.

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επιλογή προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου για τη τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Β’ τάξης του 1ου ΓΕΛ Λαμίας στις  Μυκήνες – Ναύπλιο – Επίδαυρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη ημερήσια διδακτική επίσκεψη μαθητών του 4ου Γυμνασίου Λαμίας στη Ν. Αγχίαλο – Βόλο.

Το 4ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση ημερήσιας διδακτικής επίσκεψης μαθητών του σχολείου στη Ν. Αγχίαλο – Βόλο.
Οι προσφορές αφορούν στη μίσθωση δύο λεωφορείων (όχι διώροφων) τουλάχιστον πενήντα δύο (52) θέσεων έκαστο.
Προορισμός: Ν. Αγχίαλος – Βόλος
Διάρκεια: μία ημέρα
Ημερομηνία μετακίνησης: Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020
Πρόγραμμα μετακίνησης
08:00πμ: Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου.
09:30πμ: Άφιξη στο πολεμικό Αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Ξενάγηση και ενημέρωση
12:00μμ.: Αναχώρηση για Βόλο. Περιήγηση στην πόλη – Γεύμα.
14:30 : Αναχώρηση για Λαμία
16:00: Άφιξη στη Λαμία – Αποβίβαση στο χώρο του σχολείου
Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται:
1) Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2) Πρόσθετη ατομική ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας για κάθε εκδρομέα.
3) Φ.Π.Α.
4) Υπεύθυνη Δήλωση, ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
5) Προσφορά συνολικού κόστους της εκδρομής.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν στο 4ο Γυμνάσιο Λαμίας, Παλαμά & Παρδάλη 6, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:30, σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Λαμία 3/3/2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Ηλιοπούλου Βασιλική
Αγγλικής Φιλολογίας, Med

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη ημερήσια διδακτική επίσκεψη μαθητών του 4ου Γυμνασίου Λαμίας στη Ν. Αγχίαλο – Βόλο.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Η προγραμματισμένη εκδρομή της Β Τάξης του 9ου Γυμνασίου Λαμίας την Παρασκευή  06/03/2020 στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα αναβάλλεται λόγω απόσυρσης των υπευθύνων δηλώσεων από μεγάλο μέρος των γονέων. Η εκδρομή θα προγραμματιστεί ξανά σε νέα ημερομηνία.

Ο Διευθυντής

Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Για την πολυήμερη εκδρομή στις 29-3-2020 της Α΄ και Β΄ Λυκείου του προγράμματος e-twinning στη Ρουμανία, δεχθήκαμε προσφορές από 4 ταξιδιωτικά πρακτορεία:
1. GREKOS TOURS 360 ευρώ κατ’ άτομο
2. LOKRIS TRAVEL 338 ευρώ κατ’ άτομο
3. YOLO HOLIDAYS 389 ευρώ κατ’ άτομο
4. KOTSIS TRAVEL 369 ευρώ κατ’ άτομο
Η επιτροπή αξιολόγησης αποφάσισε ομόφωνα και επέλεξε την προσφορά του LOKRIS TRAVEL για την πολυήμερη εκδρομή στις 29-3-2020 της Α΄ και Β΄ Λυκείου του προγράμματος e-twinning. Η επιτροπή έλαβε υπόψη ότι οι παροχές όλων των υπηρεσιών των πρακτορείων ήταν παρόμοιες και επέλεξε την πιο συμφέρουσα οικονομικά.

Η Διευθύντρια
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λ.Τ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

Το Γυμνάσιο Μοσχοχωρίου κηρύσσει άγονη την προκήρυξη για την πραγματοποίηση τριήμερης  εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών των τάξεων  Γ΄ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου του σχολείου, στα Ιωάννινα από 02/04/2020 έως 04/04/2020 λόγω μη κατάθεσης προσφορών.

Το Γυμνάσιο Μοσχοχωρίου με Λυκειακές Τάξεις επαναπροκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ταξιδιωτικά γραφεία, για την πραγματοποίηση τριήμερης  εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών των τάξεων  Γ΄ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου του σχολείου, με τα εξής χαρακτηριστικά:

 Προορισμός: Ιωάννινα  (Τριήμερη εκδρομή) 

26/03/2020: Μοσχοχώρι – Μέτσοβο – Ιωάννινα

27/03/2020: Ιωάννινα

28/03/2020: Ιωάννινα – Τρίκαλα – Μοσχοχώρι

 • Διάρκεια: τρεις (03) ημέρες (δύο διανυκτερεύσεις)
 • Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: σαράντα ένας (41)
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: τρεις (03)
 • Ημερομηνία αναχώρησης: 26/03/2020, ώρα: 08.00
 • Ημερομηνία επιστροφής: 28/03/2020, ώρα: 20.00
 • Μεταφορικό μέσον: Ένα (01) λεωφορείο (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)
 • Διανυκτερεύσεις: δύο (02) στα Ιωάννινα
 • Κατηγορία καταλυμάτων: Ξενοδοχεία 3*** (κατ’ ελάχιστο), στο κέντρο της πόλης

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • · Υποχρεωτική Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • · Πρόσθετη Ασφαλιστική κάλυψη για κάθε εκδρομέα σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής (κάλυψη ατυχήματος, ασθένειας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).
 • · Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής (με Φ.Π.Α.) όσο και το κόστος ανά μαθητή / μαθήτρια.

 Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Λ.Τ. Μοσχοχωρίου (Ταχ. Δ/νση: Γυμνάσιο Λ.Τ. Μοσχοχωρίου, Τ.Κ. 35100, Μοσχοχώρι) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 03-03-2020 (ώρες λειτουργίας του Σχολείου: 08:00-13:30). Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό- τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων-κηδεμόνων και εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών.

 

Ο Διευθυντής

 

Γώγουλος Πέτρος

ΠΕ03

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λ.Τ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση 4-ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών του 6ου Γυμνασίου Λαμίας στη Βέροια-Νάουσα -Έδεσσα-Θεσσαλονίκη στις 28,29,30,31 Μαρτίου 2020

Το 6o Γυμνάσιο Λαμίας προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση  4-ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών του σχολείου στα Βέροια-Νάουσα -Έδεσσα-Θεσσαλονίκη στις 28,29,30,31 Μαρτίου 2020 με 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο  τεσσάρων αστέρων στο κέντρο της πόλης της Βέροιας με πρωϊνό.

Προορισμός: Βέροια-Νάουσα -Έδεσσα-Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία αναχώρησης: 28 Μαρτίου 2020
Ημερομηνία επιστροφής: 31  Μαρτίου 2020

Διάρκεια: 4 ημέρες
Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 80
Αριθμός συνοδών καθηγητών: 7

Μεταφορικό μέσο:  ΟΧΙ Διόρωφα λεωφορεία

1η μέρα: Λαμία-Δίον-Βεργίνα-Βέροια

2η μέρα: Βέροια-Νάουσα-Έδεσσα-Πέλλα

3η μέρα: Θεσσαλονίκη

4η μέρα: Σουμελά-Τρίκαλα-Λαμία

Οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων θα πρέπει:

1) Να εξασφαλίζουν ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση μαθητών και συνοδών που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

2) Να αναγράφουν το συνολικό κόστος της εκπαιδευτικής επίσκεψης (με ΦΠΑ) και κόστος ανά μαθητή (με ΦΠΑ).

3) Να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση, ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

4) Αποδεικτικά στοιχεία ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην εκδρομή έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας , έχουν περάσει επιτυχώς από τους ελέγχους του ΚΤΕΟ στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, διαθέτουν δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας και ότι θα είναι καθαρά την ημέρα της εκδρομής.


Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο γραφείο της Δ/ντριας του 6ου  Γυμνασίου Λαμίας (Υψηλάντη και Τσιριμώκου 2, 35100) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως   έως και  6-03-2020  και ώρα 10:00 π.μ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κουτσονίκα Ανδρονίκη

 

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση 4-ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών του 6ου Γυμνασίου Λαμίας στη Βέροια-Νάουσα -Έδεσσα-Θεσσαλονίκη στις 28,29,30,31 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β’ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Τανάγρας 30 & Μητρ. Αμβροσίου
Τ.Κ: 35132 – Λαμία
Τηλέφωνο: 22310- 45524 FAX: 22310-45524

Το 9ο Γυμνάσιο Λαμίας  δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της  B’ τάξης του σχολείου μας.

 • Προορισμός: Aθήνα (Πολεμικό Μουσείο)
  Διάρκεια: 1 ημέρα
  • Ημερομηνία αναχώρησης: 06/03/2020,  ώρα: 08:00 π.μ. από το 9ο Γυμνάσιο Λαμίας
  • Ημερομηνία επιστροφής: 06/03/2020, ώρα: 21:00
  • Μεταφορικό μέσο:  λεωφορεία (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ)
  • Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 75
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: 4

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης, πρόσθετη ασφάλιση που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής, όσο και για το κόστος ανά μαθητή.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν στο 9ο Γυμνάσιο Λαμίας,  αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 03/03/2020  και ώρα 12:00, σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 3α, αρ.1 της υπ’ αριθμ. 15408/2012 (Β΄ 2991) κοινής Υπουργικής Απόφασης: «όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η άδεια λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993, νοείται στο εξής η βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου».

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β’ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ