Νομοθεσία για τις Εκδρομές

Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.
FEK_2017_681b

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769 Β’) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

ΦΕΚ_2016_4227Β

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Σχολιάστε

Καταχώρηση εκδρομών σχολείων ΔΔΕ Φθιώτιδας

Όλες οι εκδρομές θα αναρτώνται σε αυτό το site . H καταχώρηση θα γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων με βάση τις οδηγίες που έχουν σταλεί στα σχολεία.
Στο ΦΕΚ 2769/02.12.2011 στο άρθρο 14 § 4 «Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύµβαση οργανωµένου ταξιδίου που υπογράφτηκε καθώς και των αριθµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου επαγγελµατικής ευθύνης»
Προαιρετικά όποιο σχολείο επιθυμεί μπορεί να αναρτά στη παρούσα ιστοσελίδα τις προσφορές που δέχτηκε καθώς και ποια από αυτές επιλέχτηκε. Όταν γίνεται ανάρτηση προσφορών να δηλώνετε ως κατηγορία η επιλογή: Προσφορές/Επιλογή.

Odigos_Sxolikon_Ekdromon

Για να τυπώσετε μια προκήρυξη πατήστε πάνω στο τίτλο της εκδρομής και στη νέα προβολή πατήστε πάνω στο κουμπί με τίτλο: «Print This Post»

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Σχολιάστε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών του 4ου Γυμνασίου Λαμίας στην Παύλιανη Φθιώτιδας

Το 4ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών/τριών του σχολείου μας στην Παύλιανη.
Προορισμός: Παύλιανη
Διάρκεια: μία ημέρα
Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο
Ημερ. Αναχώρησης: Τρίτη 22/10/2019 (αναχώρηση 08:00πμ από το σχολείο, επιστροφή στη Λαμία 16:00)
Αριθμός Μαθητών: 40
Συνοδοί: 3

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται:
1) Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2) Πρόσθετη ατομική ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας για κάθε εκδρομέα.
3) Φ.Π.Α.
4) Υπεύθυνη Δήλωση, ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
5) Προσφορά συνολικού κόστους της εκδρομής.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν στο 4ο Γυμνάσιο Λαμίας, Παλαμά & Παρδάλη 6, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00, σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 3α, αρ.1 της υπ’ αριθμ. 15408/2012 (Β΄ 2991) κοινής Υπουργικής Απόφασης: «όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η άδεια λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993, νοείται στο εξής η βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου».
Λαμία 14/10/2019
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ηλιοπούλου Βασιλική

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών/τριών του 4ου Γυμνασίου Λαμίας στην Παύλιανη Φθιώτιδας

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΓΧΙΑΛΟ

5ο Γυμνάσιο Λαμίας

Αμπλιανίτη 20-22

2231025914

mail@5gym-lamias.fth.sch.gr

Το 5ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης της Γ΄ τάξης στην Αγχίαλο για επίσκεψη στο αεροδρόμιο .

Ημερομηνία αναχώρησης: Πέμπτη 07-11-2019

Ώρα αναχώρησης από 5ο Γυμνάσιο:  8:00 π.μ.

Ώρα  επιστροφής στο 5ο Γυμνάσιο: 16:00 μ.μ.

Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 80

Αριθμός  καθηγητών που συνοδεύουν : 05

Ζητείται προσφορά που να περιλαμβάνει το κόστος μεταφοράς με λεωφορεία. Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης  διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα και υπεύθυνη δήλωση  ότι το γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν παραδοθεί σε κλειστό φάκελο στο 5ο Γυμνάσιο Λαμίας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως μέχρι τη Δευτέρα  21-10-2019 και ώρα 12:00 μ.

Λαμία 14-10-2019

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΤΣΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΓΧΙΑΛΟ

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών του ΕΠΑ.Λ. Αταλάντης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το 1ο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Αταλάντης, ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α., ΦΕΚ 681 τ.Β΄/06-03-2017, άρθρο 12, για την πραγματοποίηση ημερήσιας Εκπαιδευτικής  επίσκεψης στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος  στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Τετάρτη  16η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί στις 18-10-2019 με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Αριθμός μαθητών που προβλέπεται να συμμετέχουν είναι 21 (είκοσι ενας)
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών:  (03) Τρείς
 • Διάρκεια: Μία  (01) ημέρα
 • Ημερομηνία αναχώρησης: Παρασκευή 18/10/2019
 • Ημερομηνία επιστροφής: Παρασκευή 18/10/2019
 • Μεταφορικό μέσον: Ένα (1) Λεωφορείο με όλες τις προδιαγραφές (ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ).

Πρόγραμμα μετακίνησης:

08:00     Αναχώρηση από ΕΠΑΛ Αταλάντης                                                                        11:00     Άφιξη στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και ξενάγηση για 3,5 ώρες.                     14:30     Αναχώρηση με προορισμό το ιστορικό κέντρο και περιήγηση στους            δρόμους της Πλάκας.                                                                                                                 15:00     Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και ξεκούραση.                                                    17:30     Συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος και αναχώρηση για Αταλάντη.    20:30      Άφιξη στην Αταλάντη.

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση μαθητών και συνοδών που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Ζητείται προσφορά για το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή (με ΦΠΑ).                                                                                 

Δικαίωμα συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 1ο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Αταλάντης, σε κλειστό φάκελο, από 11 Οκτωβρίου      έως  και 16 Οκτωβρίου  2019 ώρα 13:00. Μαζί με την προσφορά του,  κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με αυτήν θα καταθέσει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ.

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος, μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) προσωπικά ή διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο ενδιαφερόμενο σχολείο

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο.

Ταχυδρομική διεύθυνση σχολείου:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ                                                                           Στρατηγού Δουμπιώτη 6α Αταλάντη ΤΚ:35200

Προσφορές  που δεν έχουν παραληφθεί εντός της ορισμένης προθεσμίας με οποιοδήποτε τρόπο, δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας. Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από το σύλλογο εκπαιδευτικών του ΕΠΑ.Λ.  Αταλάντης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                                                                                Λαμπρινίδης Δημήτριος                                                                                                 Μηχανολόγος ΠΕ82

 

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών του ΕΠΑ.Λ. Αταλάντης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Η Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Αμφίκλειας επαναπροκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ταξιδιωτικά γραφεία, για τη διοργάνωση 6-ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Τρίτης (Γ’) τάξης του σχολείου μας στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΙΣΠΑΝΙΑ) που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 9/12/19 έως 14/12/19 (6 ημέρες-5 διανυκτερεύσεις)
Σε περίπτωση που η ώρα αναχώρησης και άφιξης μας εξυπηρετεί σύμφωνα με παρακάτω αίτημά μας, δεχόμαστε αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης και λήξης της εκδρομής, όχι όμως με διαφορά πάνω από δύο μέρες.
Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών – μαθητριών: είκοσι ένα (21)
Αριθμός συνοδών καθηγητών: Τρείς (03)
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
1. Αεροπορικά εισιτήρια και ώρες πτήσεων αεροπλάνων (χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς) με δωρεάν μεταφορά των αποσκευών με έμπιστη αεροπορική εταιρία και όχι πτήσεις τσαρτερ
• Αναχώρηση από Αθήνα για ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ με πτήση πρωινή (θα αξιολογηθεί η πιο πρωινή πτήση).
• Επιστροφή στην Αθήνα με απογευματινή πτήση (θα αξιολογηθεί η πτήση μετά τις 6 η ώρα).
από ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ.
• Μετακίνηση με λεωφορείο από Αμφίκλεια προς το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αντίστροφα (με όλες τις προδιαγραφές-ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ.)
• 5 διανυκτερεύσεις στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 3*** με πρωινό. Το ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης και κοντά σε στάση ΜΕΤΡΟ (η προσφορά του τουριστικού γραφείου θα κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία του προτεινόμενου καταλύματος – ονομασία του ξενοδοχείου)

• Διαμονή σε τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια και μονόκλινα για τους καθηγητές.
• Επίσκεψεις : Λόφος Μονζουικ, Ισπανικό χωριό,capm nou, δυρος πολης, sagrada familia, παρκ γουελ, Γιρόνα, Φίγκερες, Μουσείο Σαλβαντορ Νταλί, Μονσερατ, οινοποιείο Τόρρες( προαιρετική), Τibidabo ( proairetik;h), μουσείο Μιρό.
• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με ασφαλές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα.
•Ξεναγήσεις από Ελληνόφωνο ξεναγό
•Έμπειρος συνοδός- αρχηγός σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής
•Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης (υποχρεωτική).
• Πρόσθετη Ασφαλιστική κάλυψη για κάθε εκδρομέα σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής (κάλυψη ατυχήματος, ασθένειας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).
Δωρεάν συμμετοχή των καθηγητών.
ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΛΑΒΕΙ ΔΥΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΟΙΧΘΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΔΥΟ (λόγω πίεσης χρόνου)

στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το συνολικό κόστος της εκπαιδευτικής εκδρομής (με ΦΠΑ), αλλά και το κόστος ,ανά μαθητή και μαθήτρια. Αποδείξεις θα κοπούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι προσφορές να κατατεθούν στο Γραφείο της Διευθύντριας του ΓΕΛ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (Δ/νση: οδός ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΥ – ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ, 350 02 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ- τηλέφωνο επικοινωνίας 2234022230) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 στις 11.30 σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα επισυνάπτεται απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση του υπευθύνου του ταξιδιωτικού γραφείου, στην οποία θα δηλώνεται ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφο του συμβολαίου «ασφάλειας αστικής και επαγγελματικής ευθύνης» που είναι σε ισχύ. Στις προσφορές θα περιγράφονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες και θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) και τη σχετική νομοθεσία .
Η Διευθύντρια

Ρήγα Παρασκευή

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Μακρακώμης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου.

1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Μακρακώμης
Ταχ. Δ/νση : Εργατικές – Κατοικίες
Τ. Κ. – Πόλη : 35011 – Μακρακώμη
Ε-mail : mail@1epal-makrak.fth.sch.gr
Τηλέφωνο : 2236022343
Fax :             2236023875

Το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Μακρακώμης δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής διδακτικής επίσκεψης των μαθητών του σχολείου μας.
Προορισμός : Αγριά (εργοστάσιο Ε.Ψ.Α.)-Βόλος
Διάρκεια : 1 ημέρα
Ημερομηνία αναχώρησης : 05-11-2019 και ώρα 08:00 π.μ..
Ημερομηνία επιστροφής : 05-11-2019 και ώρα 21:00 μ.μ περίπου.
Μεταφορικό μέσο: ένα λεωφορείο (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλόλητας, ζώνες ασφαλείας κλπ.)
Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 47 (± 5%)
Αριθμός συνοδών καθηγητών: 3
Διανυκτέρευση : Καμία
Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας με ακριβή περιγραφή του κόστους της.
Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής:
08:00 π.μ: Αναχώρηση από το ΕΠΑΛ Μακρακώμης.
10:30 π.μ: Άφιξη στην Αγριά.
Επίσκεψη & ξενάγηση στο χώρο του εργοστασίου.
13:30 μ.μ. : Άφιξη στο Βόλο.
Ελεύθερος χρόνος – Φαγητό
18:30 μ.μ : Αναχώρηση για Μακρακώμη
21:00 μ.μ : Άφιξη στο ΕΠΑΛ Μακρακώμης.

Ζητείται προσφορά :
για το συνολικό κόστος της εκδρομής, και
για το κόστος ανά μαθητή.

Στην προσφορά πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην ασφάλιση που παρέχεται.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Μακρακώμης ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως, και όχι με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail), το αργότερο μέχρι 29-10-2019 και ώρα 12:00.
Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993.
Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του Σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, και εκπρόσωπο των μαθητών.

Ο Διευθυντής

Καλιώρας Χρήστος ΠΕ83

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Μακρακώμης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου.

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ΄ τάξης ΓΕΛ ΕΛΑΤΕΙΑΣ»

 Προορισμός :Ρώμη –Φλωρεντία

Διάρκεια : Επτά ημέρες (6 διανυκτερεύσεις) από 13/11/2019 έως 19/11/2019
Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών – μαθητριών: Είκοσι (20)
Αριθμός συνοδών καθηγητών: Δύο (02)

 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

 • Μετακίνηση με λεωφορείο (με όλες τις προδιαγραφές-ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ.) από την Ελάτεια προς Ρώμη, Φλωρεντία και επιστροφή
 • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια-καμπίνες διαμονής μαθητών & συνοδών καθηγητών
 • διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3*** ή 4**** με πρωινό και δείπνο (η προσφορά του τουριστικού γραφείου θα κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία του προτεινόμενου καταλύματος – ονομασία του ξενοδοχείου,δύο διανυκτερεύσεις Φλωρεντία. )
 • Διαμονή σε τρίκλινα και δίκλινα δωμάτια και μονόκλινα για τους καθηγητές.

Απαιτούνται:

 • Μετακινήσεις και περιηγήσεις με ασφαλές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 • Ξεναγήσεις από Ελληνόφωνο ξεναγό
 • Έμπειρος συνοδός- αρχηγός σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής
 • Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (υποχρεωτική).
 • Πρόσθετη Ασφαλιστική κάλυψη για κάθε εκδρομέα σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής (κάλυψη ατυχήματος, ασθένειας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).
 • Δωρεάν συμμετοχή των καθηγητών.
 • Το πρόγραμμα των επισκέψεων περιηγήσεων θα διαμορφωθεί μετά από συνεννόηση.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το συνολικό κόστος της εκπαιδευτικής εκδρομής (με ΦΠΑ), αλλά και το κόστος ,ανά μαθητή. Αποδείξεις θα κοπούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι προσφορές να κατατεθούν στο  ΓΕΛ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. 350 04 ΕΛΑΤΕΙΑ  (τηλέφωνο επικοινωνίας 2234032324), ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-10-2019 στις 12:00 μ.μ. σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα επισυνάπτεται απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση του υπευθύνου του ταξιδιωτικού γραφείου, στην οποία θα δηλώνεται ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφο του συμβολαίου «ασφάλειας αστικής και επαγγελματικής ευθύνης» που είναι σε ισχύ. Στις προσφορές θα περιγράφονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες και θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) και τη σχετική νομοθεσία .

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΟΡΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ΄ τάξης ΓΕΛ ΕΛΑΤΕΙΑΣ»

ΓΕΛ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (εκ παραδρομής ΛΑΘΟΣ σε μια πρόταση της προκήρυξης για πολυήμερη εκδρομή στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Η πρόταση «• Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ ( η χρηματική επιβάρυνση θα καθορίσει την προτίμηση)¨¨
γράφτηκε εκ παραδρομής .
(δε θα ληφθεί υπόψη )
με εκτίμηση
Η Δ/ντρια του ΓΕΛ Αμφίκλειας
Ρήγα Παρασκευη

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΓΕΛ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (εκ παραδρομής ΛΑΘΟΣ σε μια πρόταση της προκήρυξης για πολυήμερη εκδρομή στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ΄ τάξης ΓΕΛ Μαρτίνου σε Πράγα, Τσεχία

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ΄ τάξης ΓΕΛ Μαρτίνου»

Η Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Μαρτίνου προκηρύσσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ταξιδιωτικά γραφεία, για τη διοργάνωση 6-ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Τρίτης (Γ’) τάξης του σχολείου μας στην ΤΣΕΧΙΑ (Πράγα), που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 25/11/2019 έως και 30/11/2019, με εναλλακτική την περίοδο 09/12/201έως και 14/12/2019.

 • Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών – μαθητριών: Δεκαέξι (16)
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: Δύο (02)

Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
1. Αεροπορικά εισιτήρια και ώρες πτήσεων αεροπλάνων (χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς) με δωρεάν μεταφορά των αποσκευών.
• Αναχώρηση από Αθήνα για Πράγα με πτήση πρωινή (θα αξιολογηθεί η πιο πρωινή).
• Επιστροφή στην Αθήνα με απογευματινή πτήση από Πράγα.
2. Μετακίνηση με λεωφορείο από
Μαρτίνο προς το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αντίστροφα (με όλες τις προδιαγραφές-ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ.)
3.
5 διανυκτερεύσεις στην Πράγα σε ξενοδοχείο 4**** με πρωινό. Το ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο ιστορικό κέντρο της πόλης και κοντά σε στάση ΜΕΤΡΟ (η προσφορά του τουριστικού γραφείου θα κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία του προτεινόμενου καταλύματος – ονομασία του ξενοδοχείου)
4. Διαμονή σε τρίκλινα και δίκλινα δωμάτια και μονόκλινα για τους καθηγητές.
5.
Δυο ολοήμερες εκδρομές στο Κάρλοβυ Βάρυ – Κάστρα Βοημίας και στο Cesky Krumlov με λεωφορείο.
6. Επίσκεψη σε: Καστρούπολη (ξενάγηση), Γοτθικό ναό Αγίου Βίτου, μπαρόκ εκκλησία του Αγ. Νικολάου, Αστρονομικό Ρολόι (ξενάγηση), Μοναστήρι Στράχοφ, μουσείο Λορέτο, πέτρινη γέφυρα του Καρόλου (ξενάγηση), παλιά πόλη, Εβραϊκή συνοικία, γειτονιά των αλχημιστών.
7. Επίσκεψη στο μουσείο φυσικής ιστορίας της Πράγας.
8. Μετακινήσεις και περιηγήσεις με ασφαλές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα.
9. Ξεναγήσεις από Ελληνόφωνο ξεναγό.
10. Έμπειρος συνοδός- αρχηγός σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής
11.
Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης (υποχρεωτική).
12. Πρόσθετη Ασφαλιστική κάλυψη για κάθε εκδρομέα σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής (κάλυψη ατυχήματος, ασθένειας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) .
13. Δωρεάν συμμετοχή των καθηγητών .
Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το συνολικό κόστος της εκπαιδευτικής εκδρομής (με ΦΠΑ), αλλά και το κόστος ανά μαθητή και μαθήτρια. Αποδείξεις θα κοπούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι προσφορές να κατατεθούν στο Γραφείο της Διευθύντριας του ΓΕΛ ΜΑΡΤΙΝΟΥ (Δ/νση: ΜΑΡΤΙΝΟ ΛΟΚΡΙΔΟΣ, 35005 ΜΑΡΤΙΝΟ– τηλέφωνο επικοινωνίας 22330 61498) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την Δευτέρα  21/10/2019, ώρα 12:30 π.μ. (μετά την αναφερόμενη ώρα δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές) σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα επισυνάπτεται απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση του υπευθύνου του ταξιδιωτικού γραφείου, στην οποία θα δηλώνεται ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφο του συμβολαίου «ασφάλειας αστικής και επαγγελματικής ευθύνης» που είναι σε ισχύ.

Στις προσφορές θα περιγράφονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες και θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) και τη σχετική νομοθεσία .

 

Δημοσιεύθηκε στη Προκηρύξεις | Ετικέτες: , , , , , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ΄ τάξης ΓΕΛ Μαρτίνου σε Πράγα, Τσεχία

Αποτελέσματα Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την διδακτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων

Για την εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Γ’ τάξης του 3ου Γυμνασίου Λαμίας που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 10/11/2019  στη Βουλή των Ελλήνων δεχτήκαμε τις παρακάτω προσφορές : 

LOKRIS Travel: 1050€ για δύο λεωφορεία

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Φιώτιδας: 1100€ για δύο λεωφορεία

μετά από αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή επιλέγεται ομόφωνα η προσφορά του Lokris Travel, διότι πληροί όλους τους όρους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ζητήθηκαν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύναμε.

Ο Διευθυντής

Δαφνάς Ιωάννης ΠΕ86

Δημοσιεύθηκε στη Προσφορές/Επιλογή | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποτελέσματα Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την διδακτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΕΛ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΙΣΠΑΝΙΑ)

Η Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Αμφίκλειας προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ταξιδιωτικά γραφεία, για τη διοργάνωση 6-ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Τρίτης (Γ’) τάξης του σχολείου μας στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΙΣΠΑΝΙΑ) που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 9/12/19 έως 14/12/19 (6ημέρες-5 διανυκτερεύσεις)
Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών – μαθητριών: είκοσι ένα (21)
Αριθμός συνοδών καθηγητών: Τρείς (03)
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
1. Αεροπορικά εισιτήρια και ώρες πτήσεων αεροπλάνων (χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς) με δωρεάν μεταφορά των αποσκευών με έμπιστη αεροπορική εταιρία και όχι πτήσεις τσαρτερ
• Αναχώρηση από Αθήνα για ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ με πτήση πρωινή (θα αξιολογηθεί η πιο πρωινή πτήση).
• Επιστροφή στην Αθήνα με απογευματινή πτήση (θα αξιολογηθεί η πτήση μετά τις 6 η ώρα).
από ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ.
• Μετακίνηση με λεωφορείο από Αμφίκλεια προς το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αντίστροφα (με όλες τις προδιαγραφές-ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ.)
• 5 διανυκτερεύσεις στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 3*** με πρωινό. Το ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης και κοντά σε στάση ΜΕΤΡΟ (η προσφορά του τουριστικού γραφείου θα κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία του προτεινόμενου καταλύματος – ονομασία του ξενοδοχείου)

• Διαμονή σε τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια και μονόκλινα για τους καθηγητές.
• Επίσκεψεις : Λόφος Μονζουικ, Ισπανικό χωριό,capm nou, δυρος πολης, sagrada familia, παρκ γουελ, Γιρόνα, Φίγκερες, Μουσείο Σαλβαντορ Νταλί, Μονσερατ, οινοποιείο Τόρρες( προαιρετική), Τibidabo ( proairetik;h), μουσείο Μιρό.
• Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ ( η χρηματική επιβάρυνση θα καθορίσει την προτίμηση)
• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με ασφαλές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα.
•Ξεναγήσεις από Ελληνόφωνο ξεναγό
•Έμπειρος συνοδός- αρχηγός σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής
•Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης (υποχρεωτική).
• Πρόσθετη Ασφαλιστική κάλυψη για κάθε εκδρομέα σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής (κάλυψη ατυχήματος, ασθένειας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).
Δωρεάν συμμετοχή των καθηγητών.

στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το συνολικό κόστος της εκπαιδευτικής εκδρομής (με ΦΠΑ), αλλά και το κόστος ,ανά μαθητή και μαθήτρια. Αποδείξεις θα κοπούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι προσφορές να κατατεθούν στο Γραφείο της Διευθύντριας του ΓΕΛ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (Δ/νση: οδός ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΥ – ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ, 350 02 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ- τηλέφωνο επικοινωνίας 2234022230) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 στις 11.00 σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα επισυνάπτεται απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση του υπευθύνου του ταξιδιωτικού γραφείου, στην οποία θα δηλώνεται ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφο του συμβολαίου «ασφάλειας αστικής και επαγγελματικής ευθύνης» που είναι σε ισχύ. Στις προσφορές θα περιγράφονται αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες και θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) και τη σχετική νομοθεσία .
Η Διευθύντρια

Ρήγα Παρασκευή

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΕΛ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (ΙΣΠΑΝΙΑ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων

3ο  Γυμνάσιο Λαμίας
Ταχ. Διεύθυνση: Σπ. Μουστακλή 6 – Αφανός
Τ.Κ: 35131 – Λαμία
Τηλέφωνο: 22310-52433

Ε-mail σχολείου : mail@3gym-lamias.fth.sch.gr

Το 3ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής διδακτικής επίσκεψης των μαθητών  της Γ’ Γυμνασίου στη Βουλή των Ελλήνων.

 • Προορισμός  :                 Αθήνα – Βουλή των Ελλήνων.
 • Διάρκεια                          :   1 ημέρα (ημερήσια)
 • Ημερομηνία αναχώρησης   : 11-10-2019 και ώρα 08:30.
 • Ημερομηνία επιστροφής     : 11-10-2019 και ώρα 20:00 περίπου.
 • Μεταφορικό μέσο:  2 Λεωφορεία (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ.)
 • Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 80 (± 5%)
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: 5 (± 2%)
 • Διανυκτέρευση : Καμία

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας με ακριβή περιγραφή του κόστους της.

Ζητείται προσφορά :

 • για το συνολικό κόστος της εκδρομής,  και
 • για το κόστος ανά μαθητή.

Στην προσφορά πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην ασφάλιση που παρέχεται.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, στο 3ο Γυμνάσιο Λαμίας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπωςκαι όχι με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail), το αργότερο μέχρι την

Τρίτη 01-10-2019 και ώρα 12:00.

Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993.

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του Σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων & κηδεμόνων και εκπρόσωπο των μαθητών.

Ο Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Λαμίας

Δαφνάς Ιωάννης ΠΕ86

Δημοσιεύθηκε στη Προκηρύξεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ

5ο Γυμνάσιο Λαμίας

Αμπλιανίτη 20-22

2231025914

Το 5ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση  διδακτικής επίσκεψης στα Λουτρά Υπάτης στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας αθλητισμού.

Ημερομηνία : 27-9-2019 ημέρα Παρασκευή

Αναχώρηση :  8:00 π.μ. από 5ο Γυμνάσιο

Επιστροφή :  13:30 μ.μ. στο 5ο Γυμνάσιο

Αριθμός μαθητών : 260

Αριθμός καθηγητών : 28

Μεταφορικό μέσο : 6 λεωφορεία των 50 θέσεων

Ζητείται προσφορά που να περιλαμβάνει το συνολικό κόστος μεταφοράς  .

Οι οικονομικές προσφορές με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν παραδοθεί σε κλειστό φάκελο  στο 5ο Γυμνάσιο Λαμίας μέχρι τη Τρίτη 24-09-2019 και ώρα 12:00.

Η   Δ/ντρια

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αξιολόγηση προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων για την εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών A και Β τάξεωv του Γυμνασίου Αταλάντης στο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΣΟΥΝΙΟ – ΛΑΥΡΙΟ.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Δ/νση: Π.Μπακογιάννη 4, Αταλάντη
ΤΗΛ: 2233022279
FAX: 2233081002
email: mail@gym-atalant.fth.sch.gr

Το Γυμνάσιο Αταλάντης μετά την λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή προσφορών που αφορούν στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΣΟΥΝΙΟ – ΛΑΥΡΙΟ στις 15 Μαΐου 2019 παρέλαβε τις εξής προσφορές:
1. GREKOS TOURS με 1440 ευρώ
2. ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ με 1260 ευρώ.
Ο Σύλλογος των καθηγητών επέλεξε την προσφορά του ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ως η πιο συμφέρουσα οικονομικά.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΣΑΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
κλ.ΠΕΟ2

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3ο Γυμνάσιο Λαμίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη

3ο  Γυμνάσιο Λαμίας
Ταχ. Διεύθυνση: Σπ. Μουστακλή 6 – Αφανός
Τ.Κ: 35131 – Λαμία
Τηλέφωνο: 22310-52433

Ε-mail σχολείου : mail@3gym-lamias.fth.sch.gr

Το 3ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής διδακτικής επίσκεψης των μαθητών  Γυμνασίου.

 • Προορισμός  :                 Καμένα Βούρλα.
 • Διάρκεια                          :   1 ημέρα (ημερήσια – 14:00 περίπου επιστροφή)
 • Ημερομηνία αναχώρησης   : 22-05-2019 και ώρα 08:30.
 • Ημερομηνία επιστροφής     : 22-05-2019 και ώρα 14:00 περίπου.
 • Μεταφορικό μέσο: Λεωφορεία (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ.)
 • Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 250 (± 5%)
 • Αριθμός συνοδών καθηγητών: 15
 • Διανυκτέρευση : Καμία

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας με ακριβή περιγραφή του κόστους της.

Ζητείται προσφορά :

 • για το συνολικό κόστος της εκδρομής,  και
 • για το κόστος ανά μαθητή.

Στην προσφορά πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην ασφάλιση που παρέχεται.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, στο 3ο Γυμνάσιο Λαμίας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπωςκαι όχι με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail), το αργότερο μέχρι την

Παρασκευή 10-05-2019 και ώρα 12:00.

Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993.

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του Σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων & κηδεμόνων και εκπρόσωπο των μαθητών.

Ο Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Λαμίας

Δαφνάς Ιωάννης ΠΕ86

Δημοσιεύθηκε στη Προκηρύξεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 3ο Γυμνάσιο Λαμίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη

Ακύρωση διδακτικής επίσκεψης 1ου ΓΕΛ Λαμίας στις Θερμοπύλες – Καμ. Βούρλα

Η προγραμματισμένη για τις 13-5-2019 διδακτική επίσκεψη μαθητών/μαθητριών της Γ τάξης του Σχολείου στο Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών και στη Ι. Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καμμένων Βούρλων ακυρώνεται λόγω μη συμμετοχής των μαθητών.

Ο Διευθυντής

Τζανετάκης Παναγιώτης

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ακύρωση διδακτικής επίσκεψης 1ου ΓΕΛ Λαμίας στις Θερμοπύλες – Καμ. Βούρλα

Αξιολόγηση προσφορών για ημερήσια εκδρομή στην Αθήνα του Γυμνασίου Μακρακώμης

Για τηv ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών  του σχολείου μας με προορισμό την Αθήνα  στις 16  Μαΐου  2019  δεχθήκαμε τις  παρακάτω προσφορές:

ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ    600€

TRAVEL  PLUS  659,60€

Μετά από αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή επιλέγεται η προσφορά του ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ  , ως η πλέον συμφέρουσα οικονομικά και καλύπτουσα όλες τις απαιτήσεις για την πραγματοποίηση της εκδρομής.

Ο Διευθυντής

Παπίστας Φώτιος

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized, Προσφορές/Επιλογή | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αξιολόγηση προσφορών για ημερήσια εκδρομή στην Αθήνα του Γυμνασίου Μακρακώμης

Αξιολόγηση προσφορών για ημερήσια εκδρομή στο Βόλο του Γυμνασίου Μακρακώμης

Για τηv ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών  του σχολείου μας με προορισμό το Βόλο στις 10 Μαΐου  2019  δεχθήκαμε τις  παρακάτω προσφορές:

ΦΘΙΑ ΚΤΕΛ    530€

TRAVEL  PLUS  497,07€

Μετά από αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή επιλέγεται η προσφορά του TRAVEL PLUS  , ως η πλέον συμφέρουσα οικονομικά και καλύπτουσα όλες τις απαιτήσεις για την πραγματοποίηση της εκδρομής.

Ο Διευθυντής

Παπίστας Φώτιος

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized, Προσφορές/Επιλογή | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αξιολόγηση προσφορών για ημερήσια εκδρομή στο Βόλο του Γυμνασίου Μακρακώμης

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

5ο Γυμνάσιο Λαμίας

Αμπλιανίτη 20-22

2231025914

mail@5gym-lamias.fth.sch.gr

Το 5ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης της Γ΄ τάξης στο Βόλο

Προορισμός: Βόλος

Ημερομηνία αναχώρησης: Παρασκευή 17-05-2019

Ώρα αναχώρησης από 5ο Γυμνάσιο:  :  08:00 π.μ.

Ώρα  επιστροφής στο 5ο Γυμνάσιο: 16:00 μ.μ.

Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 91

Αριθμός  καθηγητών που συνοδεύουν : 06

Ζητείται προσφορά που να περιλαμβάνει το κόστος μεταφοράς με λεωφορεία. Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης  διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα και υπεύθυνη δήλωση  ότι το γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν παραδοθεί σε κλειστό φάκελο στο 5ο Γυμνάσιο Λαμίας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως μέχρι τη Παρασκευή  10-5-2019 και ώρα 12:00 μ.

Λαμία 06-05-2019

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΤΣΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

5ο Γυμνάσιο Λαμίας

Αμπλιανίτη 20-22

2231025914

mail@5gym-lamias.fth.sch.gr

Το 5ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής  της B΄ τάξης στη Χαλκίδα  .

Ημερομηνία αναχώρησης: Παρασκευή 10-05-2019

Ώρα αναχώρησης από 5ο Γυμνάσιο:  8:00 π.μ.

Ώρα  επιστροφής στο 5ο Γυμνάσιο: 20:00 μ.μ.

Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 70

Αριθμός  καθηγητών που συνοδεύουν : 05

Ζητείται προσφορά που να περιλαμβάνει το κόστος μεταφοράς με λεωφορεία. Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης  διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα και υπεύθυνη δήλωση  ότι το γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν παραδοθεί σε κλειστό φάκελο στο 5ο Γυμνάσιο Λαμίας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως μέχρι τη Τετάρτη  08-05-2019 και ώρα 12:00 μ.

Λαμία 06-05-2019

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΤΣΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ-ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Tαχ. Δ/νση: Τανάγρας 30 & Μητρ. Αμβροσίου
Τ.Κ. – Πόλη: 35132 – Λαμία
e-mail: mail@9gym-lamias.fth.sch.gr
Πληροφορίες: Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2231045524, fax: 2231045524

Για την ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή της A’ και Β’ τάξης του 9ου Γυμνασίου Λαμίας στην Βόλο – Μακρινίτσα , στις 16-5-2019:

αφού ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις της ΥΑ με αρ.33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/Β΄/6-3-2017) και οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων που υποβλήθηκαν στο 9ο Γυμνάσιο Λαμίας και οι οποίες είναι από:

1.ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. με προσφορά   1440 €  για τρία (3) λεωφορεία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πρόσθετης ταξιδιωτικής ασφάλισης.

2. Lokris Travel – ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με προσφορά   1200 € για τρία (3) λεωφορεία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πρόσθετης ταξιδιωτικής ασφάλισης

o Σύλλογος των Διδασκόντων  αποφάσισε ομόφωνα την επιλογή της προσφοράς του:

Lokris Travel – ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ με προσφορά  1200 €

λόγω του ότι είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά και συγχρόνως πληροί όλους τους όρους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ζητήθηκαν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Λαμία, 19-4-2019

Ο Διευθυντής

Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος

Δημοσιεύθηκε στη Uncategorized | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ-ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ