5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για τη διδακτική επίσκεψη στις Ράχες στις 18-5-2018  το σχολείο μας δέχτηκε τη μοναδική προσφορά  :

  • ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.   :  900  ΕΥΡΩ

Η  αρμόδια  επιτροπή  αναθέτει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α

ΛΑΜΙΑ 15-05-2018

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Αξιολόγηση προσφορών για την εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Μαλεσίνας στο Ναύπλιο

Για την εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας με προορισμό το Ναύπλιο στις 17/05/2018, δεχθήκαμε τις εξής προσφορές:

  1. LOKRIS TOURS :  1.950,00 €
  2. Κτελ Φθιώτιδας : 2.340,00 €

η επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε την προσφορά του LOKRIS TOURS ως πιο συμφέρουσα οικονομικά.

Η Διευθύντρια

Μπαφούτσου Μαρία

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις της ΥΑ με αρ.33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/Β΄/6-3-2017) και οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων που υποβλήθηκαν στο Γυμνάσιο Στυλίδας και οι οποίες είναι από:

1. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. με προσφορά  1290 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , για 3 λεωφορεία

Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης αποφάσισαν ομόφωνα την επιλογή της προσφοράς του ταξιδιωτικού γραφείου:

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. με συνολική προσφορά 1290 €

λόγω του ότι είναι η μοναδική προσφορά και συγχρόνως πληροί όλους τους όρους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ζητήθηκαν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο Δ/ντής
Ανδρεαδάκης Ιωάννης

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΜΙΑΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΙΣ ΡΑΧΕΣ (ΝΗΣΙ)

Το 5ο Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση  διδακτικής  επίσκεψης  στα πλαίσια της Θεματικής εβδομάδας στις Ράχες (Νησί).

Ημερομηνία : 18-05-2018 ημέρα Παρασκευή

Αναχώρηση :  8:00 από 5ο Γυμνάσιο

Επιστροφή :  14:00 στο 5ο Γυμνάσιο

Μεταφορικό μέσο : 7 λεωφορεία των 50 θέσεων

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν παραδοθεί σε κλειστό φάκελο στο 5ο Γυμνάσιο Λαμίας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως μέχρι την Δευτέρα  14-05-2018 και ώρα 12:00 μ.

Λαμία 10-05-2018

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ – ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Tαχ. Δ/νση: Τανάγρας 30 & Μητρ. Αμβροσίου
Τ.Κ. – Πόλη: 35132 – Λαμία
e-mail: mail@9gym-lamias.fth.sch.gr
Πληροφορίες: Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2231045524, fax: 2231045524

Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις της ΥΑ με αρ.33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/Β΄/6-3-2017) και οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων που υποβλήθηκαν στο 9ο Γυμνάσιο Λαμίας και οι οποίες είναι από:

1. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. με προσφορά    450 € συμπεριλαμβανόμενης της ασφάλισης των επιβατών, για λεωφορείο 50 θέσεων

τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης αποφάσισαν ομόφωνα την επιλογή της προσφοράς του ταξιδιωτικού γραφείου:

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. με συνολική προσφορά 450 €

λόγω του ότι είναι η μοναδική προσφορά και συγχρόνως πληροί όλους τους όρους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ζητήθηκαν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Λαμία, 8-5-2018

Ο Διευθυντής

Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγραμματιζόμενη ημερήσια εκδρομή του Γυμνασίου Μαλεσίνας στο Ναύπλιο

Πρόγραμμα Ημερήσιας εκδρομής στις 17 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη

Αριθμός μαθητών: 145

Αριθμός προβλεπόμενων συνοδών: 8

Αναχώρηση από Μαλεσίνα: 07:00′ πμ

Στάση στον Ισθμό της Κορίνθου.

Άφιξη στο Ναύπλιο – επίσκεψη στο Παλαμήδι και στην παλιά πόλη για φαγητό.

Άφιξη στη Μαλεσίνα: 22:00′

Ζητείται προσφορά για το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή (με ΦΠΑ).

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Μαλεσίνας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11-05-2018 (ώρα 12:00 μμ).

Με κάθε προσφορά πρέπει απαραιτήτως:

  1. Να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
  2. Ένα  λεωφορείο  (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ).
  3. Ασφαλιστική «ταξιδιωτική κάλυψη» για κάθε εκδρομέα (ή πρόσθετη ασφάλιση).
  4. Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ

Γυμνάσιο Στυλίδας -Πρόσκληση υποβολής προσφορών από ταξιδιωτικά γραφεία για εκπαιδευτική εκδρομή στο Βόλο

Γυμνάσιο Στυλίδας -Πρόσκληση υποβολής προσφορών από ταξιδιωτικά γραφεία για εκπαιδευτική εκδρομή στο Βόλο

Γυμνάσιο Στυλίδας
Ταχ. Διεύθυνση: Άρη Βελουχιώτη
Τ.Κ: 33500 Στυλίδα
Τηλέφωνο: 2238022377

Ε-mail σχολείου :  mail@gym-stylid.fth.sch.gr

Το Γυμνάσιο Στυλίδας δέχεται οικονομικές προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής  εκδρομής όλων των τάξεων του σχολείου μας.

Προορισμός :  Βόλος

Ημερομηνία αναχώρησης   :  16/5/2018 και ώρα 8:00π.μ..
Ημερομηνία επιστροφής     :  16/5/2018 και ώρα 20:00.μ.μ.
Μεταφορικό μέσο               : Τρία (03) λεωφορεία (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ.)
Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν:  142 κατ’ εκτίμηση.
Αριθμός συνοδών καθηγητών: 8

Διανυκτέρευση : Καμία

Πρόγραμμα Εκδρομής

8:00   Αναχώρηση  από το Γυμνάσιο Στυλίδας για Βόλο με ενδιάμεση  στάση.

10:30 – 12:45   Άφιξη στο Βόλο. Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Συγκρότημα «Τσαλαπάτα».

13:00 – 15:30   Μετάβαση στην παραλία Βόλου για  γεύμα                                                     15:30                 Αναχώρηση για Αγχίαλο.                                                                                     16:00 – 17:30   Περιήγηση στην  Αγχίαλο                                                                                   17:30                Αναχώρηση για Στυλίδα με ενδιάμεση στάση.                                                    20:00               Άφιξη στη Στυλίδα

Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας με ακριβή περιγραφή του κόστους της.

Ζητείται προσφορά :                                                                                                                     για το συνολικό κόστος της εκδρομής,  και
για το κόστος ανά μαθητή.
Στην προσφορά πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην ασφάλιση που παρέχεται.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, στο Γυμνάσιο Στυλίδας ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως, και όχι με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail), το αργότερο μέχρι Παρασκευή 11-5-2018 και ώρα 12:00.

Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993. Επίσης υπεύθυνη δήλωση  ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 12 της Αριθμ.33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υ.Π.

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Στυλίδας

Ανδρεαδάκης Ιωάννης

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ 16 και 17-5-2018 ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η Δ/ντρια του 6ου Γυμνασίου Λαμίας προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ταξιδιωτικά πρακτορεία, για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών του Σχολείου.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις  16 και 17 Μαΐου 2018, στο ΚΠΕ Καρπενησίου.

Αριθμός μαθητών/τριών : 20

Αριθμός συνοδών:  2

Πρόγραμμα εκδρομής:  Τετάρτη 16 Μαΐου 2018

8:00 π.μ.:  Αναχώρηση από Λαμία

9:10 π.μ.: Άφιξη στο ΚΠΕ Καρπενησίου

10:30 π.μ.:  Προυσός-Μαύρη Σπηλιά

15:00 μ.μ: Καρπενήσι

Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

Πρωΐ:  Μικρό Χωριό-Γοργιανάδες-Κορυσχάδες     

15:00μ.μ.: Μαυρίλο

18:30:μ.μ.: Αναχώρηση για Λαμία

20:00 μ.μ.:Άφιξη στη Λαμία

 

Οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων θα πρέπει:

1) Να εξασφαλίζουν ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση μαθητών και συνοδών που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

2) Να αναγράφουν το συνολικό κόστος της εκπαιδευτικής επίσκεψης (με ΦΠΑ) και κόστος ανά μαθητή (με ΦΠΑ).

3) Να κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση, ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

4) Αποδεικτικά στοιχεία ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην εκδρομή έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας , έχουν περάσει επιτυχώς από τους ελέγχους του ΚΤΕΟ στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, διαθέτουν δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας και ότι θα είναι καθαρά την ημέρα της εκδρομής.


Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο γραφείο της Δ/ντριας του 6ου  Γυμνασίου Λαμίας (Υψηλάντη και Τσιριμώκου 2, 35100) ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως    έως και  08-05-2018  και ώρα 13:00 μ.μ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κουτσονίκα Ανδρονίκη

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
3ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ 6
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 35131
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22310-21337
FAX : 2231021316
E-mail: mail@3lyk-lamias.fth.sch.gr
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ».
Το 3o ΓΕΛ Λαμίας δέχεται οικονομικές προσφορές από τουριστικά (ταξιδιωτικά) γραφεία, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Β΄ τάξης του σχολείου.
• Προορισμός: Βόλος
• Διάρκεια: Μια (1) ημέρα
• Ημερομηνία αναχώρησης: 11/5/2018 (08:00)
• Ημερομηνία επιστροφής: 11/5/2018 (20:30)
• Μεταφορικό μέσον: Δυο (2) λεωφορεία (με όλες τις προδιαγραφές – ΚΤΕΟ, δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας κλπ).
• Αριθμός μαθητών που συμμετέχουν: 73
• Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: 4
• Απαιτείται Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επίσης πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Ζητείται προσφορά τόσο για το συνολικό κόστος της εκδρομής όσο και το κόστος ανά μαθητή.
Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στο 3ο ΓΕΛ ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως ή στο κουτί αλληλογραφίας του 3ου ΓΕΛ Λαμίας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 8–5-2018. Ωράριο λειτουργίας του σχολείου 08:00-13:35. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό-τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από τη νομοθεσία..
Η αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς θα γίνει από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από το Διευθυντή του σχολείου, δύο από τους συνοδούς καθηγητές, εκπρόσωπο των γονέων-κηδεμόνων και εκπρόσωπο του δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών.
Λαμία, 04/05/2018
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Αξιολόγηση προσφορών μονοήμερης εκδρομής στο Βόλο

Για την μονοήμερη εκδρομή του ΓΕΛ Ελάτειας για τη πόλη του Βόλου  που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο 2018  δεχθήκαμε προσφορές από 3 ταξιδιωτικά πρακτορεία:

  1. ΚΤΕΛ Ν.ΦΘ/ΔΑΣ         910ευρώ
  2. LOKRIS TOURS           900ευρώ
  3. Glovetrotter                   950ευρώ

Η επιτροπή αξιολόγησης επέλεξε την προσφορά του LOKRIS TOURS για Βόλο,  καθώς καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της προκήρυξης και είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά.

Ο  διευθυντής

Πόρρος Αντώνιος